Karnosiini parantaa sydämen vajaatoimintaa

Sydämen vajaatoiminta on yleinen ikäihmisten tauti, jonka käypä hoito ei tuota aina tyydyttävää tulosta. Uusi italialainen kliininen tutkimus osoittaa, että vakiolääkityksen lisänä nautittu karnosiini (500 mg päivässä) parantaa vajaatoiminnasta kärsivien sydänpotilaiden fyysistä suorituskykyä ja elämänlaatua. Tulokset puoltavat karnosiinin käyttöä sydänpotilaan ravintolisänä.

Vajaatoiminnasta kärsivä sydänlihas potee useiden suojaravinteiden puutoksia (D-vitamiini, omega-3-rasvahapot, magnesium, ubikinoni ym.). Karnosiini voi parantaa merkittävästi sydämen vajaatoimintaa jopa 30 %, ilmeni Indianan yliopiston tutkimuksista jo 10 vuotta sitten. Lisäksi tiedetään, että karnosiinin nauttiminen lisää lihaskuntoa ja etenkin naisten ja kaikkien ikäihmisten henkistä ja fyysistä suorituskykyä. Tässä tutkimuksessa karnosiinin vaikutuksia tutkittiin sydänpotilailla.

Kokeeseen valittiin avohoidon 50 potilasta, joilla oli vakaassa tilassa oleva, käypä hoito -ohjeiden mukaan lääkitty sydämen vajaatoiminta ja vasemman kammion systolinen toimintahäiriö (ks artikkelin taulukko 1). Heidät arvottiin ja kaltaistettiin kahteen yhtä suureen ryhmään, joista toinen sai kuusi kuukautta suun kautta L-karnosiinia 500 mg päivässä (ennen aamiaista) ja toinen ryhmä (verrokit) sai vain käypää hoitoa eli vakiolääkitystä. Sydämen vasemman kammion pumppaama verimäärä (left-ventricular ejection fraction, LVEF) mitattiin ultraäänitutkimuksella. Sydämen ja keuhkojen toimintakykyä mitattiin maksimaalisella polkupyöräergometritestillä sekä 6 minuutin kävelytestillä (6MWT), jossa kävellään 50 m käytävää edestakaisin kuudessa minuutissa mahdollisimman pitkä matka omaa tahtia. Lisäksi kyselylomakkeilla arvioitiin elämänlaatua (visual analog scale score [VAS-pisteet] and the EuroQOL five dimensions questionnaire [EQ-5D]) vaikutusjakson alussa ja lopussa puolen vuoden kuluttua.

Sydämen vajaatoiminta

Vajaatoiminta näkyy röntgenkuvassa sydämen vasemman kammion laajentumisena ja keuhkoihin tihkuvana nesteenä ja juosteisuutena (vasen kuva).

Tulokset:
Karnosiinia saaneiden potilaiden 6 minuutin kävelymatka piteni keskimäärin 60 m.
Se johtui siitä, että heidän hapenottokykynsä (peakVO2 ja VO2) parani erittäin merkitsevästi (artikkelin kuva 1) ja rasituksen sietokyky lisääntyi. Samalla elämänlaatua kuvaavat pisteet paranivat (artikkelin kuva 2). Nämä edulliset muutokset johtuivat pääasiassa siitä, että karnosiini ehkäisee maitohapon kertymistä lihaksiin, jolloin väsymys ja lihaskivut vähenevät, päättelevat tutkijat.

Johtopäätökset: Vakiohoitoon lisätty karnosiini (500 mg päivässä) parantaa sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden fyysistä suorituskykyä ja elämänlaatua. Tutkimus antaa aihetta jatkaa karnosiinitutkimuksia sydäntaudeissa, kirjoittavat sydänlääkärit Nutrition-lehden tammikuun 2015 numerossa. Voit lukea maksutta koko artikkelin alla olevasta linkistä.

Äskettäin julkaistu puolalaistutkimus osoitti, että karnosiini parantaa ikääntyvien henkistä ja fyysistä kuntoa. Lue lisää karnosiinista viereiseltä palstalta. Lue myös ubikinonin eli koentsyymi Q10:n merkityksestä sydämen vajaatoiminnan ehkäisyssä ja hoidossa (Florkowski ym. 2015).

Lombardi C, Carubelli V, Lazzarini V. et al. Effects of oral administration of orodispersible levo-carnosine on quality of life and exercise performance in patients with chronic heart failure. Nutrition. 2015 Jan;31(1):72-8. doi:10.1016/jnut.2014.04.021 / Free full text pdf
Florkowski CM, Molyneux SL, Young JM. Coenzyme Q10 and congestive heart failure; an evolving evidence base. Kardiologia Polska. 2015;73(2):73-9. doi: 10.5603/KP.2015.0015. Free Full text