E-EPA on paras kalaöljy diabeetikolle

Pitääkö diabeetikon kalaöljyssä olla sekä EPA- että DHA-rasvahappoa vai vain pelkkää EPAa? Diabeteksen hoitoon erikoistuneet amerikkalaiset lääkärit vertasivat näitä kahta etyyliesteröityä kalaöljytyyppiä diabeetikkojen rasvahäiriön hoidossa. Puhdistettu ja väkevöity E-EPA (E-EPA) osoittautui paremmaksi. Tulokset tukevat aikaisempia Japanissa ja Yhdysvalloissa tehtyjä vertailevia tutkimuksia. Lisäksi E-EPA vähentää insuliiniresistenssiä ja parantaa sokeritasapainoa. Tutkimusten perusteella E-EPA on ihanteellisin kalaöljy diabeetikoille ja kaikille muille, joiden seerumin triglyseridit ovat koholla.

Diabetesta, esidiabetesta ja metabolista oireyhtymää sairastavilla ihmisillä on suuri riski sairastua ja kuolla sydän- ja verisuonitauteihin ja silmänpohjamuutoksiin. Syynä pidetään veren rasvahäiriöitä (dyslipidemiaa), jossa seerumissa kiertää liikaa triglyseridejä ja muita valtimoita kovettavia rasvoja. Suomenkin käypä hoito –ohjeissa lääkäreitä kehotetaan antamaan tällaisille potilaille kalaöljyä, mutta sen laadusta ja päiväannoksista ei ole annettu minkäänlaisia ohjeita. Pitäisikö kalaöljyssä olla sekä EPAa että DHA:ta vaiko pelkkää E-EPAa? Japanilaiset sydänlääkärit ovat olleet jo vuosia ehdottomasti pelkän E-EPAn kannalla, mutta länsimaissa sydänlääkärit ovat suosineet EPAn ja DHA:n yhdistelmää, joka on rekisteröity lääkkeeksi. Kolme kliinistä tutkimusta tukee japanilaislääkäreiden näkemystä.

USA:ssa kokeeseen osallistui kahdeksan miestä ja kaksi naista, ikähaarukka 42–66 vuotta. He kuuluvat endokrinologisiin potilaisiin, joita hoidetaan SE memorial Clinicissa diabeteksen tai esidiabeteksen vuoksi. Yhdeksän 10:stä potilaasta sai statiineja (rosuvastatiinia, atorvastatiinia tai simvastatiinia). Yksi potilas sai statiinin lisänä vielä etsetimibeä.

Potilaat olivat syöneet yli vuoden – jotkut jopa yli 5 vuotta – E-EPAa + E-DHA:ta sisältävää kalaöljyä 4 g/vrk, jonka jälkeen se vaihdettiin pelkkään E-EPAan (4 g/vrk), jota potilaat nauttivat yli kolme kuukautta. Se paransi entisestään veren rasvaprofiilia.

Statiinien lisäksi kaikki koehenkilöt saivat siis vähintään vuoden ajan (hajonta 1,0–5,6 vuotta) 4 grammaa päivässä E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmää 2007–2012 välisenä aikana. Heidän veriarvojaan (kokonais-, LDL- ja HDL- ja non-HDL-kolesterolit sekä triglyseridit) seurattiin tuolloin säännöllisesti. Tammi-kesäkuun aikana 2013 kalaöljy vaihdettiin E-EPAan (4 g/vrk), jota nautittiin yli kolme kuukautta (hajonta 3,9–8,4 kuukautta), jolloin veren rasva-arvot tutkittiin uudelleen.

Kalaöljyn vaihdon jälkeen kahdeksan potilaan kokonais-, LDL- ja non-HDL-kolesterolit alenivat entisestään. Samoin kahdeksan potilaan triglyseridit ja non-HDL-kolesterolit joko alenivat tai pysyivät ennallaan. E-EPA ei aiheuttanut vatsavaivoja eikä muita sivuvaikutuksia.

"Useimpien diabeetikkojen ja esidiabeetikkojen veren rasvaprofiili parani sen jälkeen, kun E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmä (4 g/vrk)  vaihdettiin pelkkään E-EPAan (4 g/vrk). E-EPA oli hyvin siedettyä", kirjoittavat lääkärit.

E-EPA korjaa veren rasvahäiriötä

Aikaisemmat vertailututkimukset

Yhdysvalloissa tehdyssä vastaavassa vertailussa E-EPA oli tehokkaampaa kuin E-EPA + E-DHA -yhdistelmä (Lovaza, 4 g/vrk), kun annokset olivat yhtä suuria (Castaldo 2014). Siinä 14 potilasta – joilla oli korkeat triglyseridipitoisuudet ja statiinihoito – sai ensin Lovazaa ja sen jälkeen heille vaihdettiin puhdas E-EPA (4 g/vrk). Sen jälkeen veren rasvaprofiili parani entisestään. E-EPA alensi triglyseridien lisäksi myös LDL-kolesterolia (12 potilaalla 15:stä). Tämänkin tutkimuksen mukaan pelkkä E-EPA oli parempaa tähän tarkoitukseen.

EPA pysäyttää solukalvon härskiintymisen (lipidiperoksidaation)

EPA-rasvahappo (jota vapautuu elimistöön E-EPAsta) toimii antioksidanttina. Se ehkäisee ja sammuttaa vapaita radikaaleja ja pysäyttää solukalvon rasvojen lipidiperoksidaation (härskiintymisen) sekä samalla LDL-kolesterolin hapettumisen oxLDL:ksi. Näin E-EPA pienentää diabeetikon sydän- ja valtimotautien riskiä. Kuva artikkelista Mason ja Jacob 2015.

Japanilainen diabetestutkimuslaitos vertasi puhtaan E-EPA:n ja E-EPA + E-DHA:n tehoja seerumin kohonneiden triglyseridien alentamisessa. Tulosten mukaan 2 g E-EPA + E-DHA -yhdistelmää päivässä antoi samanlaisen vaikutuksen kuin 1,8 g E-EPAa (Tatsuno ym. 2014). Toisin sanoen, puhdas E-EPA oli japanilaisillakin hiukan tehokkaampaa.

E-EPA parantaa veren sokeritasapainoa ja vähentää insuliiniresistenssiä (HOMA-IR-scorea), ilmenee Japanissa ja Iranissa tehdyistä tutkimuksista (Yamamoto ym. 2014, Sarbolouki 2013). Lisäksi E-EPA ehkäisee solukalvon rasvojen härskiintymistä (lipidiperoksidaatiota) (Mason ja Jacob 2015, ks kuva 7) ja pienentää hs-CRP-arvoa, joka ilmaisee elimistössä vallitsevaa tulehdusta. Kaiken lisäksi E-EPA alentaa LpPLA2:ta, jolloin sydän- ja valtiomotautien riski pienee, ilmenee Kööpenhaminan yliopistoklinikan tutkimuksesta (Hedergran ym. 2014). Toisistaan riippumattomat tutkimukset puoltavat E-EPAn käyttöä diabeteksen hoidossa, koska se pienentää lisätautien riskiä.

Peruskalaöljylläkin voi olla suotuisa vaikutus diabeteksen biomarkkereihin, mutta päiväannoksen tulee olla 9 kapselia! (Lee ym. 2014). Vähemmällä pääsee kun valitsee E-EPAn, jossa on mukana D3-vitamiinia.

E-EPA tehostaa atorvastatiiniaEPA tehostaa atorvastatiinia

E-EPAsta syntyy elimistössä "tavallista" EPA-rasvahappoa. Se toimii yhdessä atorvastatiinin (ATM=Lipitor, Atorvastatiini) kanssa niin, että niiden yhtaikainen käyttö ehkäisee soluissa yli 60 % lipidihydroperoksidin (LOOH) tuotannosta. Siis enemmän kuin EPA yksin (< 40 %) ja atorvastatiini (ATM) yksin >40 % (Mason ja Jacob 2015). Happi reagoi solukalvolla syntyneen lipidiradikaalin kanssa, jolloin syntyy lipidihydroperoksideja (LOOH) ja uusia lipidiradikaaleja, jotka härskiinnyttävät solukalvoja. Tutkimukset puoltavat E-EPAn nauttimista atorvastatiinin kera. Yhdysvaltain uusissa käypä hoito -ohjeissa suositellaan statiineja kaikille yli 40-vuotiaille tyypin 2 diabeetikoille. Tämä suositus levinnee kohta Suomeenkin.

E-EPA parantaa metabolista oireyhtymää potevien henkilöiden veren rasvaprofiilia ja vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta (Bays ym. 2015).

Viitteet:

Bays HE, Ballantyne CM, Braeckman RA, et al. Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester): Effects Upon High-Sensitivity C-Reactive Protein and Lipid Parameters in Patients With Metabolic Syndrome. Metabolic Syndrome and Related Disorders. 2015 Apr 20. Abstract
Hassan A, Tajuddin N, Shaikh A. Retrospective Case Series of Patients with Diabetes or Prediabetes Who Were Switched from Omega-3-Acid Ethyl Esters to Icosapent Ethyl. Cardiology and Therapy. 2014 Dec 17. Full Free text
Castaldo RS. A retrospective case series of the lipid effects of switching from omega-3 Fatty Acid ethyl esters to icosapent ethyl in hyperlipidemic patients. Postgraduate Medicine. 2014;126(3):268-73. doi: 10.3810/pgm.2014.05.2775.
Tatsuno I. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and cardiovascular disease: an emphasis on omega-3-acid ethyl esters 90 for the treatment of hypertriglyceridemia. Expert Review on Cardiovascular Therapy. 2014 Oct 16:1-8. PubMed

Yamamoto T, Kajikawa Y, Otani S, et al. Protective effect of eicosapentaenoic Acid on insulin resistance in hyperlipidemic patients and on the postoperative course of cardiac surgery patients:the possible involvement of adiponectin. Acta Medica Okayama. 2014 Dec;68(6):349-61. PubMed
Sarbolouki S, Javanbakht MH, Derakhshanian H, et al. Eicosapentaenoic acid improves insulin sensitivity and blood sugar in overweight type 2 diabetes mellitus patients: a double-blind randomised clinical trial. Singapore Medical Journal. 2013 Jul;54(7):387-90. Free Full Text

Lee TC, Ivester P, Hester AG, et al. The impact of polyunsaturated fatty acid-based dietary supplements on disease biomarkers in a metabolic syndrome/diabetes population. Lipids in Health and Disease. 2014 Dec 16;13(1):196. Free Full Text pdf

Hedengran A, Szecsi PB, Dyerberg J, Harris WS, Stender S. n-3 PUFA Esterified to Glycerol or as Ethyl Esters Reduce Non-Fasting Plasma Triacylglycerol in Subjects with Hypertriglyceridemia: A Randomized Trial. Lipids. 2014 Nov 18. Abstarct
Mason RP, Jacob RF. Eicosapentaenoic acid inhibits glucose-induced membrane cholesterol crystalline domain formation through a potent antioxidant mechanism.
Biochimiva and Biophysica Acta. 2015 Feb;1848 (2) 502–509 doi: 10.1016/j.bbamem.2014.10.016. Free Full Text