Reumalääkärit: Kalaöljy tehostaa nivelreuman hoitoa

Kalaöljyn anto käyvän hoidon lisänä parantaa nivelreuman hoitotuloksia, raportoivat australialaisen Adelaiden yliopiston tutkijat reumalääkäreiden ammattilehdessä Annals of the Rheumatic Diseases (tammikuu 2015).

Reumalääkäri Susanna M. Proudmanin johtaman kaksoissokkotutkimuksen aineistona oli 140 äskettäin nivelreumaan sairastunutta potilasta, joiden tauti oli kestänyt noin neljä kuukautta. Potilaiden keski-ikä oli 56 vuotta, ja kolme neljäsosaa heistä oli naisia. Kaikki potilaat olivat saaneet kolmoislääkitystä: metotreksaattia, sulfasalasiinia ja hydroksiklorokiinia. Puolet potilaista sai sen lisäksi kalaöljyä, joka sisälsi 5,5 g EPA- ja DHA-rasvahappoja. Sairauden vaikeusaste arvioitiin 28 Disease Activity Score (DAS28) -pisteytyksellä. Kalaöljyä saaneiden hoitotulokset olivat paremmat kuin lumetta saaneiden verrokkien.  

Vuoden kuluttua hoitotulos oli huono joka kolmannella verrokilla, mutta vain 10,5 prosentilla kalaöljyä saaneista, kirjoittavat reumalääkärit. Heidän raporttinsa on herättänyt jo suurta mielenkiintoa reumalääkäreiden keskuudessa.

"Kalaöljy voi auttaa vähentämään reuman oireita ja löydöksiä joillakin potilailla, vaikka sen kokonaisvaikutus olikin vaatimaton", kommentoi Eric L. Matteson, amerikkalaisen  Mayo-klinikan reumatautien professori, joka ei osallistunut tähän tutkimukseen. Myös Cleveland Clinicin reumalääkäri Linda Mileti kommentoi tutkimusta: "En kehota reumapotilaita korvaamaan lääkkeitään kalaöljyllä, mutta sen käyttö (3–4 grammaa päivässä) näyttää olevan hyödyllistä, eritoten kun kalaöljy vähentää tulehduskipulääkkeiden tarvetta. Ne voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia sydämessä sekä mahan ja suoliston alueella."

Kalaöljyn uskotaan auttavan reumatautien hoidossa, koska omega-3-rasvahapot estävät prostaglandiini E2:n, leukotrieeni B4:n ja tulehdusta aiheuttavien omega-6-eikosanoidien syntyä elimistössä.

Potilaiden lääkeannoksia lisättiin tarvittaessa maksimiinsa, mutta jollei sekään auttanut, lisättiin hoitoon vielä leflunomidi. Potilaita kehotettiin välttämään ei-steroidisia tulehduskipulääkkeitä ja suun kautta otettavaa kortisonia.

Kalaöljyryhmälle annettiin 10 ml päivittäin kalaöljyä, joka sisälsi 5,5 grammaa EPAa ja DHA:ta. Verrokkiryhmä sai vastaavan määrän Sunola-öljyä, johon oli sekoitettu vähän kalaöljyä (400 mg omega-3:a) antamaan kalaöljyn makua, jotteivät potilaat olisi erottaneet, kumpaan ryhmään he kuuluivat. Kalaöljyä saaneista useampi tuli vähäoireisiksi tai peräti oireettomiksi (eli pääsivät remissioon) kuin verrokeista.

Ryhmien välillä ei ilmennyt eroja kortisonipistosten ja metotreksaatin tarpeissa. Näitä lääkkeitä tarvitsi vähän yli puolet kummankin ryhmän potilaista. Verrokeista 4 % ja kalaöljyryhmästä 12 % valitti sivuvaikutuksista. Yksi kalaöljyä nauttinut, klopidrogel-lääkitystä käyttänyt potilas sai aivoverenvuodon, vaikka hän oli lopettanut kalaöljyn nauttimisen 5 kuukautta aikaisemmin. Se olikin ainut kalaöljyn käyttöön liittynyt vakava sivuvaikutus tässä aineistossa (syysuhde ei ollut varma). Muita sivuvaikutuksia kalaöljyryhmässä olivat amyloidoisi, hypersensitiviteettipneumoniitti ja hyperglykemia.

Kaikki potilaat eivät noudattaneet ohjeita vaikutusjakson loppuun asti. Niiden noudattaminen olisi edellyttänyt 2,5 kalaöljylitran ja 3,2 Sanola-öljylitran nauttimista vuoden sisällä, tutkijat huomauttavat. Näin suuren kalaöljymäärän nauttiminen voi olla haasteellista, kommentoi professori Matteson.

Tutkimusta kommentoi myös reumaprofessori James R. O'Dell (University of Nebraska in Omaha ja past-president of the American College of Rheumatology). "Jos toistotutkimuksessakin saadaan yhtä hyvät tulokset, niillä voi olla suuri merkitys nivelreuman käypä hoito -ohjeisiin", hän sanoo. "Kalaöljyn nauttiminen voi myös pienentää reumapotilaiden suurta sydäntautiriskiä", hän lisää. Tutkijat huomauttavat, että Yhdysvaltain sydänliitto suosittelee kalaa ja kalaöljyä sydäntautien primaari- ja sekundaariehkäisyyn. Lisäksi kalaöljyn käyttö voi vähentää tai myöhentää reumapotilaan tarvetta saada kallista lääkehoitoa.

Johtopäätökset: Kalaöljyn nauttiminen lääkehoidon lisänä vähensi lääkehoidon epäonnistumista ja auttoi useampia potilaita tulemaan vähäoireisiksi tai oireettomiksi.

Aikaisemmat tutkimukset ja käytännön kokemus osoittavat, että ruoan lisänä nautittu kalaöljy vähentää nivelten jäykkyyttä, nivelkipuja ja vähentää tulehduskipulääkkeiden tarvetta. Kalaöljyn hoitovaikutus ilmenee yleensä 2–3 kuukauden kuluttua, kunhan omega-3-rasvahappojen (EPA + DHA) päiväannos on vähintään 2 700 mg. Myös tohtori Proudman korostaa, että päiväannoksen tulee olla kyllin suuri. Niin suuria määriä on mahdotonta saada ruoasta, vaikka söisi suositusten mukaan kalaa 2–3 kertaa viikossa.

Tohtori Tolosen kommentti

Tulos olisi voinut olla vieläkin parempi, jos potilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus olisi mitattu ja nostettu se D-vitamiinilla tasolle 125–150 nmol/l. Myös karnosiini, berberiini ja ubikinoni auttavat tutkitusti nivelvaivoissa. Lisäksi ubikinoni ehkäisee metotreksaatin haittavaikutuksia maksassa (Tawfik 2015). Näillä ravintolisillä on synerginen yhteis- ja vuorovaikutus. Selostan kolmea aikaisempaa kalaöljytutkimusta viereisen palstan linkissä.

Proudman S, et al. Fish oil in recent onset rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind controlled trial within algorithm-based drug use. Annals of the Rheumatic Diseases 2015; 74: 89-95. Abstract

Tawfik MK. Combination of coenzyme Q10 with methotrexate suppresses Freund's complete adjuvant-induced synovial inflammation with reduced hepatotoxicity in rats: Effect on oxidative stress and inflammation. International Immunopharmacology. 2015 Jan: 24(1):80-87.  Abstract