Ubikinoni voi ehkäistä dementiaa

Toin 1980-luvun puolivälissä ubikinonin eli koentsyymi Q10:n suomalaisten tietoisuuteen. Eniten ubikinonia käyttävät sydänpotilaat. Uusi 6 000 japanilaisen 5-vuotinen seurantatutkimus osoittaa, että ubikinonilla voidaan ehkäistä ikääntymiseen liittyvää vaikeaa tylsistymistä eli dementiaa. Sen riski on erityisen suuri diabeetikoilla, jotka käyttävät metformiinia. Se voi aiheuttaa B12-vitamiinin imeytymishäiriön, jolloin muisti voi alkaa heiketä. Statiinit alentavat tunnetusti seerumin ubikinonin pitoisuutta, joten suosittelen nauttimaan kolesterolilääkkeiden (ja metformiinin) kera ubikinonia 100–300 mg ruoan lisänä. Kukapa meistä haluaisi tylsistyä loppuiäkseen!

Useat neurotietelijöiden tutkimukset osoittavat, että ubikinoni suojaa aivoja ja muuta hermostoa. Japanilainen tutkijaryhmä raportoi Yhdysvaltain sydänliiton julkaisemassa Atherosclerosis-lehdessä noin 6 000 japanilaisen tutkimuksen, jonka osallistujat olivat 45–70-vuotiaita kokeen alkaessa vuonna 1984. Heidän terveydentilaansa seurattiin vähintään viisi vuotta. Tämä on ensimmäinen ihmisillä tehty seurantatutkimus, jossa on selvitetty seerumin ubikinonin pitoisuuden yhteyttä tulevaan tylsistymiseen.

Seerumin ubikinonin pitoisuus mitattin 65 henkilöltä, jotka sairastuivat seurannan kuluessa dementiaan ja tuloksia verrattiin 130 kaltaistetuun, terveenä pysyneen verrokin pitoisuuksiin. Pitoisuudet vaihtelivat 228 ja 2353 nmol/l välillä. Ne jaettiin neljään ryhmään (kvartaaleihin pitoisuuden mukaan, Q1–Q4).

  • Q1 228–558 nmol/l
  • Q2 559–765 nmol/l
  • Q3 766–1015 nmol/l
  • Q4 1016–2353 nmol/l

Dementoituneiden pitoisuudet olivat verrokkeja selvästi pienemmät, mistä tutkijat päättelivät, että ubikinonivaje altistaa dementialle. He uskovat, että ubikinoni pikemminkin ehkäisee dementiaa kuin parantaa sitä. Ubikinonin pieni pitoisuus veressä ennustaa vaikeaa dementiaa, kirjoittavat tutkijat. Tässä tutkimusasetelmassa tutkituille ei annettu ubikinonilisää eikä ubikinoni ollut yleisesti saatavilla Japanissa tutkimuksen alkaessa vuonna 1984. Tohtori Yamagishi kertoi minulle itse ottavansa ubikinonia 360 mg päivässä.

Japanilaistutkimus tukee espanjalaisten neuroteilijöiden tuoretta raporttia, jonka mukaa ubikinoni voi ehkäistä Alzheimerin tautia (Durán-Prado ym. 2014).

Ubikinonilla on monia muitakin hyviä terveysvaikutuksia, kuten viereisen palstan katsausartikkelistani käy ilmi. Lue ubikinonin merkityksestä sydämen vajaatoiminnan ehkäisyssä ja hoidossa (Florkowski ym. 2015).

Momiyama Y. Serum coenzyme Q10 levels as a predictor of dementia in a Japanese general population. Atherosclerosis. 2014 Dec;237(2):433-434. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.08.056. Free Full Text
Yamagishi K, Ikeda A, Moriyama Y, et al. for CIRCS Investigators. Serum coenzyme Q10 and risk of disabling dementia: The Circulatory Risk in Communities Study (CIRCS). Atherosclerosis. 2014 Dec;237(2):400-403. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.09.017.
Free Full Text pdf
Durán-Prado M, Frontiñán J, Santiago-Mora R, et al. Coenzyme Q10 Protects Human Endothelial Cells from β-Amyloid Uptake and Oxidative Stress-Induced Injury. PLoS One. 2014 Oct 1;9(10):e109223. doi: 10.1371/journal.pone.0109223. eCollection 2014.
Florkowski CM, Molyneux SL, Young JM. Coenzyme Q10 and congestive heart failure; an evolving evidence base. Kardiologia Polska. 2015;73(2):73-9. doi: 10.5603/KP.2015.0015. Free Full text