E-EPA voi ehkäistä psykoosia, viivästyttää sen alkamista ja lieventää taudin vaikeusastetta

E-EPAn anto ravintolisänä voi ehkäistä ja myöhentää merkittävästi suuressa psykoosiriskissä olevien ihmisen sairastumista, lieventää taudin vaikeutta ja nopeuttaa paranemista, kertoivat asiaa tutkineet psykiatrit eilen International Early Psychosis Conferencensissa Tokiossa. E-EPA-tutkimuksia ovat tehneet yhdessä Wienin ja Melbournen yliopistot professori G. Paul Ammingerin johdolla.

Psykiatrit seurasivat 81 suuressa psykoosiriskissä olevaa nuorta. Puolelle heistä annettiin lähes 7 vuotta sitten päivittäin 12 viikkoa kalaöljyä ja puolelle lumetta. E-EPAa saaneesta vain 2 (41:stä) sairastui psykoosiin, kun 11 lumetta saanutta verrokkia (40:stä) sairastui siihen. Nyt arvioitiin silloisen kalaöljyn käytön pitkäaikaista vaikutusta näiden henkilöiden mielenterveyteen lähes 7 seuraavan vuoden aikana.

Kalaöljyä saaneista vain neljä henkilöä 41:stä (10 %) oli sairastunut psykoosiin 7 vuoden aikana, kun taas verrokeista oli sairastunut 16 (40 %). Kaiken lisäksi verrokkien psykoosit etenivät nopeammin kuin kalaöljyä saaneiden.   

"Lyhytaikainen kalaöljyn käyttö ehkäisi psykooseja lähes 7 vuoden ajan", tiivistää professori Amminger. Hänen työryhmällään on menossa toisenkin potilasryhmän kalaöljytutkimus, joka valmistunee ensi vuonna. ''Aluksi kollegat nauroivat meille, kun kerroimme voivamme kenties ehkäistä skitsofreniaa kalaöljyllä'', sanoi tutkimusta johtanut professori Amminger Sidney Morning Heraldin haastattelussa vuonna 2010.

Austria Press Agency eG uutisoi tutkimuksen ja Univadis lähetti sen uutiskirjeessään minulle ja muille suomalaisille lääkäreille.

Omega-3- can prevent, or substancially delay, psychosis.


Tutkimus vahvistaa aikaisempaa tietoa

Psykoosiin sairastuvien nuorten ja aikuisten veressä ja solujen kalvoilla on usein tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja. Toisin sanoen heillä on pieni omega-3-indeksi. Tämä tiedetään entuudestaan. Siksi on järkevää antaa potilaille kalaöljyä, joka suurentaa omega-3-indeksiä. Uusi iranilainen kliininen tutkimus osoittaa, että kalaöljystä voi olla merkittävää apua skitsofreniaan. Se vaa vahvistusta amerikkalaisten yliopistojen yhteistutkimuksesta, jonka mukaan kalaöljy voi auttaa skitsofreniassa. Norjalaistutkimus puoltaa E-EPAn (2 g/vrk), E-vitamiinin (364 mg/vrk) ja C-vitamiinin (1000 mg/vrk) yhdistelmän antoa skitsofreenikoille (Bentsen ym. 2013). Cambridgen yliopiston psykiatrien julkaisema meta-analyysi puoltaa kalaöljyn käyttöä psykoosiriskissä olevien potilaiden hoidossa (Deas ym. 2016).

Bentsen H, Osnes K, Refsum H, et al. A randomized placebo-controlled trial of an omega-3 fatty acid and vitamins E+C in schizophrenia. Translational Psychiatry. 2013 Dec 17;3:e335. doi: 10.1038/tp.2013.110. Free Full Text
Deas G, Kelly C, Hadjinicolaou AV, Holt C, Agius M, Zaman R. An update on: meta-analysis of medical and non-medicaltreatments of the prodromal phase of psychotic illness in at risk mental states. Psychiatria Danubina. 2016 Sep;28(Suppl-1):31-38.

Turun yliopiston psykiatrit Markus Heinimaa ja Tanja Svirskis kirjoittivat Suomen Lääkärilehdessä jo 12.8.2005 psykoosiriskissä olevien ihmisten hoidosta E-EPAlla mm. näin:

"Uutta ajattelutapaa biologisen hoidon osalta edustavat neuroprotektiivisten aineiden tai kalarasvahappojen käyttö psykoottisten häiriöiden ja potentiaalisesti prodromaalioireilun [varhaisoireilun] hoidossa [...]. Kiinnostava mahdollisuus on rasvahappojen, mm. eikosapentaeenihapon (E-EPA) käyttäminen varhaisoireilun lääkinnällisessä hoidossa, sillä kysymyksessä on elimistön normaalistikin tarvitsema ravintoaine, joka on sivuvaikutusten ja lääkeaineinteraktioiden osalta pääosin ongelmaton. Näyttöä E-EPA:n käyttökelpoisuudesta muun lääkehoidon lisänä on olemassa sekä depression että skitsofrenian osalta."

Heinimaa M, Svirskis T. Kuinka hoitaa psykoosiriskissä olevaa? Suomen Lääkärilehti 2005;30–32 (3003-8).

Lisäksi Ammingerin työryhmän kliininen tutkimus on osoittanut, että E-EPA (2 g/vrk) nopeuttaa psykoosin paranemista. Potilaat nauttivat mielellään E-EPAa, joka ei aiheuta lääkkeille ominaisia ikäviä sivuvaikutuksia, sanovat asiaa tutkineet psykiatrit. Itsekin kirjoitin vuonna 2012 Duodecimiin kalaöljyn vaikutuksesta nuorten ensipsykooseissa (linkki alla).

Tolonen M. Nuorten ensipsykoosi ja kalaöljy. Duodecim 2012;128:543 [pdf]