Ubikinoni vähentää statiinien aiheuttamia lihaskipuja

Noin 700 000 suomalaista syö kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Suuri osa syö niitä ihan turhaan, sillä statiineista ei ole hyötyä sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin ennaltaehkäisyssä (primaaripreventiossa). Joka viides statiineja syövä ihminen saa niistä lihaskipuja ja -väsymystä ynnä muita ikäviä sivuvaikutuksia. Slovenialainen kliininen kaksoissokkotutkimus vahvistaa, että ubikinonin nauttiminen (100 mg päivässä) ehkäisee ja lievittää kuukaudessa statiinien aiheuttamia lihasvaivoja.

Tutkimukseen osallistui 50 potilasta, joilla oli lieviä tai keskivaikeita statiinien käyttöön liittyviä lihaskipuja. Puolet potilasta sai lääkityksen lisäksi kuukauden ajan päivittäin 100 mg ubikinonia ja puolet sai lumetta. Lihaskipuja arvioitiin kokeen alussa ja lopussa The Brief Pain Inventory (BPI) -lomakkeella ja potilailta otettiin verikokeita, joista mitattiin lihas- ja maksaentsyymejä.

Ubikinoni vähensi statiinien käyttöön liittyviä lihaskipuja peräti 75 prosenttia. PSS-pisteet vähenivät lumehoitoon verrattuina 33,1 %  (3,9±0,4 -> 2,9±0,4; P<0.001) ja PIS -pisteet 40,3 % (4,0±0,4 -> 2,6±0,4; P<0.001). Lihas- ja maksaentsyymeissä ei havaittu muutoksia.

"Ubikinonin nauttiminen (2 x 50 mg/vrk) vähensi tehokkaasti statiineihin liittyviä lieviä ja keskivaikeita lihaskipuja, jolloin päivittäiset askareet sujuivat helpommin", päättelevät tutkimuksen tehneet sydänlääkärit (Department of Vascular Diseases, University of Ljubljana Medical Centre, Ljubljana, Slovenia). Ubikioni ehkäisee myös statiinien aiheuttamia sydänvaurioita, kirjoittavat myös australialaiset tutkijat (Florkowski ym. 2015).

Valtaosa statiinien syöjistä käyttää lääkettä ihan turhaan, sanoi farmakologian professori (emeritus) Heikki Karppanen Karjalaisen haastattelussa 7.11.2014. Lehti kertoi myös kolesterolilääkityksen vuoksi terveytensä menettäneestä joensuulaisesta naisesta. Pohjoiskarjalaisia järkyttänee myös Kiteellä syntyneen Karppasen lausunto, jonka mukaan ravinnon kovilla rasvoilla ei ole yhteyttä valtimo- ja sydäntauteihin

Skarlovnik A, Janić M, Lunder M, et al. Coenzyme Q10 Supplementation Decreases Statin-Related Mild-to-Moderate Muscle Symptoms: A Randomized Clinical Study. Medical Science Monitor. 2014 Nov 6;20:2183-8. doi: 10.12659/MSM.890777.
Florkowski CM, Molyneux SL, Young JM. Coenzyme Q10 and congestive heart failure; an evolving evidence base. Kardiologia Polska. 2015;73(2):73-9. doi: 10.5603/KP.2015.0015. Free Full text