Kalaöljystä voi olla merkittävää apua skitsofreniaan

Skitsofreniaa sairastavien henkilöiden solukalvojen fosfolipideissä on tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja. Useat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että kalaöljyn, etenkin E-EPAn, antaminen voi parantaa potilaiden kuntoa, vointia, kognitiivista suorituskykyä ja taudin ennustetta. Uusi iranilainen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus puoltaa kalaöljyn käyttöä skitsofrenian täydentävänä hoitona.

Tutkimukseen valittiin 60 skitsofreenikkoa, joista puolet arvottiin saamaan tavanomaisen lääkityksen (olanzapine, risperidone, clozapine) lisänä kalaöljyn omega-3-rasvahappoja (1000 mg päivässä). Toinen puoli potilaista sai lääkityksen lisänä lumetta. Vaikutusjakso oli 8 viikkoa. Potilaiden keski-ikä oli 31,5 vuotta, ja 31 heistä oli miehiä ja 29 naisia. Taudin diagnoosista oli kulunut noin 10 vuotta (ks. taulukko 1). Ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja sukupuolessa, taudin kestossa eikä sairaalahoitokerroissa (admission numbers).

Hoidon vaikutusta arvioitiin Positive and Negative syndrome Scale (PANSS) -nimisellä asteikolla. Kaikkien 60 potilaan arviointi tehtiin alussa ja 2, 4, 6 ja 8 viikon kuluttua kokeen alkamisesta (taulukko 2).

Kummankin ryhmän potilaiden PANSS-pisteet vähenivät merkitsevästi (p<0.05) lähtötasoon verrattuna. Kalaöljy vähensi kuitenkin merkitsevästi (p<0.05) lumetta enemmän yleisiä psykopatologisia ja kokonaispisteitä. Tämä vaikutus alkoi näkyä 4–6 viikossa.  Kalaöljyn ja tavanomaisen antipsykoottisen lääkityksen tehon välillä ei havaittu merkitsevää eroa.

"Omega-3-hoito voi tehostaa perinteisten antipsykoottisten lääkkeiden vaikutusta skitsofrenian oireiden vähentäjänä. Kalaöljyn helppo saatavuus, halpa hinta, sivuvaikutusten vähyys (harvinaisuus) tekevät kalaöljystä potentiaalisen ravintolisän skitsofrenian hoidossa", päättelevät psykiatrit. Artikkeli on luettavissa maksutta kokonaan alla olevasta linkistä.

Hamidreza Jamilianin muita ravintolisätutkimuksia psykiatriassa (Department of Psychiatry, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran)

Jamilian H, Solhi H, Jamilian M. Randomized, placebo-controlled clinical trial of omega-3 as supplemental treatment in schizophrenia. Global Journal of Health Science. 2014 Sep 18;6(7 Spec No):38466. doi: 10.5539/gjhs.v6n7p103. Free Full Text pdf

Tohtori Tolosen kommmentti

Tässä tutkimuksessa kalaöljyn omega-3:n päiväannos oli varsin pieni, vain 1 g, verrattuna aikaisemmissa tutkimuksissa annettuihin määriin (yleensä 2 g/vrk). Olen tiedustellut tri Jamilianilta emailitse, minkälainen rasvahappokoostumus hänen antamassaan kalaöljyssä oli. Kerron sen tässä uutisessa, jos saan vastauksen.

Iranilaistutkimus vahvistaa Arizonan, Harvardin ja Pittsburghin yliopistojen yhteistä kliinistä tutkimusta, jossa käyvän hoidon lisänä annetulla E-EPAlla (2 g/vrk) oli merkittävä positiivinen vaikutus skitsofreenikkojen kognitiiviseen suorituskykyyn (Reddy ym. 2011). Italialaiset psykiatrit suosittelevat katsauksessaan omega-3:a skitsofrenian täydentäväksi hoidoksi, johon lääkäreiden tulisi suhtautua vakavasti (Marano ym 2013). Hollantilaisten psykiatrien tuore kirjallisuuskatsaus pohtii mm. E-EPAn käyttöä klotsapiinin lisänä skitsofrenian hoidossa (Veerman ym. 2014).

Duodecim julkaisi vuonna 2012 kirjoitukseni kalaöljyn vaikutuksesta nuorten ensipsykooseissa (Tolonen 2012).

Reddy R, Fleet-Michaliszyn S, Condray R, et al. Reduction in perseverative errors with adjunctive ethyl-eicosapentaenoic acid in patients with schizophrenia: Preliminary study.Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2011;84(3-4):79-83. Free Full Text
Marano G, Traversi G, Nannarelli C, Mazza S, Mazza M. Omega-3 fatty acids and schizophrenia: evidences and recommendations. La Clinica Terapeutica. 2013 Nov-Dec;164(6):e529-37. doi: 10.7417/CT.2013.1651

Tolonen M. Nuorten ensipyskoosi ja kalaöljy. Duodecim 2012;128:543 [pdf]

Veerman SR, Schulte PF, Begemann MJ, de Haan L. Non-glutamatergic clozapine augmentation strategies: a review and meta-analysis. Pharmacopsychiatry. 2014 Nov;47(7):231-8. doi: 10.1055/s-0034-1385930. Free Full Text