D-vitamiinivaje ja hermo-lihastaudit

Hermo-lihastaudeista kärsivillä ihmisillä on usein D-vitamiinin puute, osoittaa uusi kliininen tutkimus. Se vahvistaa monen suomalaisenkin MS-potilaan käytännön kokemuksia reilun D-vitamiinilisän erinomaisista vaikutuksista. Terveelle keskivertoväestölle annettu D-vitamiinin saantisuosutus on MS-potilaille aivan liian pieni, homeopaattinen. Tätä eivät suomalaiset ravitsemustieteilijät kuitenkaan ymmärrä, koska he eivät hoida potilaita eivätkä saa heiltä palautetta.

Kahden neurologin, Sankar Bandyopadhyayn ja Sol Dejesusin tutkimus esitettiin 29. lokakuuta 2014 Savannahissa Georgiassa neurotieteilijöiden kongressissa 61st annual meeting of the American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM).

Potilaiden D-vitamiinivajeena pidettiin alle 75 nmolin/l S-D-25-pitoisuuksia. Puolella 50 potilaasta pitoisuus jäi tämän rajan alle, ja vain 7 prosentila oli optimaalinen pitoisuus, 100 nmol/l tai yli, kirjoittavat neurologit. Suomessa "viralliset tietäjät" toitottavat totuuden vastaisesti, että 50 nmol/l muka riittää kaikille.

"D-vitamiinin puute on hyvin tavallinen potilailla, jotka potevat MS-, myastenia gravis - tai Parkinsonin tauteja", sanoo professori Ileana Howard, lääkäriyhdistyksen hallityksen jäsen.

"Vaikka D-vitamiinivajeen ja neurologisten tautien yhteys on monimutkainen eikä sitä vielä ymmärretä täysin, tämä tutkimus voi saada lääkärit mittaamaan potilaittensa seerumin D-vitamiinin pitoisuuden ja määräämään tarvittaessa D-vitamiinilisää", hän lisää.

Tutkimus tukee Turun yliopiston neurologien havaintoja, joiden mukaan reilu D-vitamiinin päiväannos (70 mikrogrammaa, µg) parantaa MS-taudin kulkua. Tutkimuksia on tehty neurologian dosentti Merja Soilu-Hännisen johdolla. Myös kaksi iranilaisten neurologien tutkimusta vahvistaa näitä tietoja.

Vitamin D Deficiency Found Highly Prevalent of Across the Board in MS, Neuromuscular Disease.
Bandyopadhyay S, Dejesus S. Surprising Prevalence of Significant Vitamin D Deficiency in Neuro-muscular Disease Clinic in Central Pennsylvania. Abstract nr 69