Statiineista ALS-tautia?

Kolesterolin alentamiseen tarkoitettujen statiinien haittavaikutuksista julkaistaan jatkuvasti uutta yllättävääkin tietoa. Maailman terveysjärjestön (WHO) ruotsalainen yhteistyökeskus Upsalassa on havainnut tilastollisen yhteyden statiinien käytön ja ALS-taudin välillä. Havainto julkaistiin Drug Safety -lehdessä ja se on herättänyt suurta kiinnostusta maailman mediassa mm. Wall Street Journalissa. Äskettäin Pohjois-Karoliinan yliopiston neurologian apulaisprofessori Xue Mei Huang varoitti, että statiinit saattavat lisätä Parkinsonin taudin riskiä (lue lisää).

Lääkkeiden haittoja tutkiva WHO:n yhteistyökeskus Upsalassa (The WHO Uppsala Monitoring Centre, UMC) kertoo saaneensa statiineista paljon sivuvaikutusilmoituksia, muun muassa lihasvaurioita, sydänlihaksen rappeumaa (randomyolyysia) ja ääreishermoston vaurioita (perifeeristä neuropatiaa). Uusimpien havaintojen mukaan statiinit saattavat mahdollisesti vaurioittaa myös ylempiä neuroneja ja aiheuttaa kuolemaan johtavaa ALS-tautia (amyotroofista lateraaliskleroosia).

Epäily statiinien yhteydestä ALS-tautiin heräsi tutkijoiden analysoitua 43 tieteellistä raporttia WHO:n lääketietokannasta (WHO Programme for International Drug Monitoring), joka käsitti yli neljä miljoonaa lääkkeiden käyttäjää. Heidän joukostaan löytyi 172 ALS-tautiin sairastunutta, joista 40 oli käyttänyt statiineja. 34 tapauksessa ainoa epäilty lääke oli statiini, muut 6 potilasta olivat käyttäneet muitakin lääkeitä. Yhtäältä ALS-taudin diagnostiikka on vaikeaa ja toisaalta nyt todetut tapaukset eivät olleet kaikki samanlaisia, joten tutkijat kutsuvat niitä yhteisnimellä "ALSin kaltainen oireyhtymä".

Lisäksi tietokannasta löytyi 5534 ääreishermoston vauriota, joiden synnyllä saattoi olla yhteyttä lääkkeiden käyttöön; näistä 547 oli statiineja.

Tutkijat eivät ole varmoja, onko tilastollinen yhteys kausaalinen, mutta he haluavat tuoda tämän epäilyn esille jatkotutkimuksia silmällä pitäen.

Ralph Edwards, Ktristina Star, Anne Kiuru: Statins, Neuromuscular Degenerative Disease and an Amyotrophic Lateral Sclerosis-Like Syndrome: An Analysis of Individual Case Safety Reports from Vigibase. Drug Safety 2007;30(6):515-525 [Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Havainto näyttää olevan "kuuma peruna". Tutkijat tarjosivat raporttiaan ensin Lancetin ja British Medical Journaliin, mutta nämä lehdet eivät suostuneet julkaisemaan sitä. Raportti on nyt esillä Wall Street Journalissa ja muissa maailman valtalehdissä sekä uutistoimistojen verkkosivuilla. WSJ:n artikkelin jatkeena olevassa blogissa lukijat kirjoittavat käsityksiään tästä raportista, Lancetista ja BMJ:stä sekä omia kokemuksiaan statiinien haittavaikutuksista.

Uuden meta-analyysin mukaan statiinit saattavat lisätä syöpätautien riskiä (lue uutinen).

Lääkelaitos: Uutta tietoa statiinien haittavaikutuksista
E-EPA ehkäisee statiinien aiheuttamaa sydänlihasvauriota
Kalaöljy suojaa sydäntä paremmin kuin statiinit
Kalaöljy sydän- ja verisuonitaudeissa
Uutta tietoa kalaöljyn sydänvaikutuksista
EPA-rasvahapon tulehdusta ehkäiseviä vaikutustapoja
Näin EPA vaimentaa tulehdusta (kaavakuva)
Sydän- ja verisuonitaudit ovat tulehdustauteja
Japanissa annetaan diabeetikoille E-EPAa
Ateroskleroosin tulehdusteoria (KliinLab 2/2003)