Kolesterolin pohjoismaiset viitearvot

Nordic Reference Interval Project NORIP on yhteispohjoismainen hanke, jossa on annettu viitearvot 25 tavallisimmalle veritutkimukselle. Yhteensä näytteitä on analysoitu 102 laboratoriossa. Niistä 30 sijaitsee Norjassa, 26 Suomessa, 24 Ruotsissa, 21 Tanskassa ja 1 Islannissa. Verinäytteitä analysoitiin 3 035 henkilön verestä. Yhteensä mitattiin 124 744 erilaista arvoa, joista 42 964 plasmasta ja 81 757 seerumista. Esitän tässä kokonaiskolesterolin viitearvot. Lue ja hämmästy!

Eri maista saaduissa lukemissa ei ollut kliinisesti merkittäviä eroja. Naisten ja miesten tulosten erot olivat niin vähäisiä, että sukupuolille annettiin yhteiset viitearvot. Lukemat erosivat kuitenkin iän mukaan sen verran, että viitearvot annettiin erikseen alle 30-vuotiaille, 30–49-vuotiaille ja yli 50-vuotiaille. Näissä ryhmissä analysoitiin 674, 843 ja 1 215 henkilön kokonaiskolesterolit. Enemmän kuin joka toisen kokonaiskolesteroli oli yli 5,0 mmol/l. Se on lääketeollisuuden asettama keinotekoinen raja-arvo, jota suurempia lukemia on tapana hoitaa statiineilla.

Naiset ja miehet

< 30 vuotta: 2,9 – 6,2 mmol/l

30-49 vuotta: 3,5 – 7,0 mmol/l

≥ 50 vuotta: 4,1 – 7,9 mmol/l

Tiedot on julkaistu jo yli 10 vuotta sitten, mutta Suomessa niistä ei ole hiiskuttu sanaakaan, ainakaan julkisuudessa. Jos nämä tiedot olisivat olleet lääkäreiden (ja maallikoiden) hallussa, olisi 80 % kolesterolilääkkeiden käyttäjistä voinut jättää ne syömättä. Terveet syövät turhaan kolesterolilääkkeitä, sanovat norjalaisen Haukelandin yliopistosairaalan sydänlääkärit. Norjalainen yli 50 000 ihmisen HUNT2-tutkimus osoitti, että kolesteroli suojaa ennenaikaiselta kuolemalta. Naisilla alle 5 mmol/l lisää kuoleman riskiä. Kaiken kukkuraksi matala kolesteroli ennustaa naisille dementiaa.

Käypä hoito -suosituksissa sanotaan yksiselitteisesti, ettei kenellekään pidä määrätä kolesterolia alentavia lääkkeitä pelkän kokonaiskolesterolin perusteella. Lääkärit rikkovat yleisesti tätä valtakunnallista ohjetta. Lääketeollisuus kiittää ja Kela maksaa.

"Statiinihoidolla on ollut tutkimuksissa yllättävän vähän vaikutusta kuolleisuuteen (2-6 vuoden seurannoissa). Statiinihoidon lopettamista tulisi harkita potilailla, joiden elinajan odote on rajallinen ja/tai jotka saavat statiineista sivuvaikutuksia", kirjoittavat tanskalaiset tutkijat (Lopez Kristensen ym. 2015) BMJ Open 2015;5:e007118 doi:10.1136/bmjopen-2014-007118.

Apolipoproteiinitutkimuksille (apolipoproteiini A1, 2247 fS-LipoA1 ja apolipo-proteiini B, 2248 fS-LipoB, niiden suhde 20706 fS-apoB/A1)otetaan käyttöön uudet tavoite- ja viiterajat, jotka perustuvat äskettäiseen suomalaiseen tutkimukseen. Tulosvertailussa käytetään tavoitearvoja. Viitealueet on mainittu Tulkintateksteissä alla olevassa ohjekirjassa.

HUS-laboratorion ohjekirjan tutkimustiedote 14/2014