Koontitutkimukset: Kalaöljystä voi olla apua ADHD:ssä

Kalaöljyn ja muiden ravintolisien merkitystä ADHD:n hoidossa tutkitaan vilkkaasti eri maissa. Kaksi uutta meta-analyysia osoittaa yhtäältä, että ADHD-potilailla on veressään tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja, ja toisaalta, että kalaöljyn nauttiminen ruoan lisänä vähentää ADHD:n oireita, etenkin ylivilkkautta ja tarkkaavuutta. Raportti vahvistaa aikaisempia lastenpsykiatrien julkaisuja, jotka puoltavat kalaöljyn käyttöä ADHD:n hoidossa.

Koontitutkimusten eli meta-analyysien katsotaan antavan yksittäisiä tutkimuksia luotettavamman kuvan tutkittavista asioista. Yhdeksän erillistutkimusta, joihin oli osallistunut 586 ADHD-lasta osoitti, että ADHD-lapsilla on veressään omega-3-rasvahappojen vaje. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, jolloin ADHD-lasten omega-3:n puutetta käsitellään meta-analyysissa. Puute voi johtua joko riittämättömästä saannista ravinnosta tai sitten elimistön heikosta entsyymitoiminnasta, päättelevät tutkijat. Koska puute on kiistaton tosiasia, se on luontevaa korjata antamalla lapsille kalaöljyä ravintolisänä.

16 tutkimusta osoitti, että kalaöljyn nauttiminen ruoan lisänä vähensi ylivilkkautta ja muita ADHD:n oireita. Näihin tutkimuksiin oli osallistunut 1 408 ADHD-potilasta. Lasten opettajat ja vanhemmat totesivat ylivilkkauden vähentyneen kohtalaisesti ja vanhemmat huomasivat lasten tarkkaavuuden parantuneen, raportoivat ADHD:hen erikoistuneet Oregon Health & Science Universityn neurotieteilijät Elizabeth Hawkey ja Joel T. Nigg. He pitävät kalaöljyn, eritoten EPA-painotteisen valmisteen, antamista ADHD-lapsille tieteellisesti perusteltuna. Julkaisun voi lukea maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Vuonna 2011 julkaistu 10 tutkimusta ja 669 ADHD-lasta käsittänyt meta-analyysi päätyi samaan tulokseen. Työryhmää johti amerikkalaisen Yale-yliopiston lastenpsykiatrian apulaisprofessori Michael H. Bloch (Bloch ym. 2011). Hän korosti, että kalaöljyn käyttö on turvallinen lisähoito ja sopii erityisesti perheille, jotka eivät halua antaa lapsilleen synteettisiä mielialalääkkeitä. Kalaöljy voi olla tehokasta erityisesti lievissä tapauksissa, Bloch totesi medialle antamassaan lausunnossa. Hän suosittelee myös melatoniinia yöksi ADHD:n hoitoon (Bloch ja Mulqueen 2014).

Kliininen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että omega-3-rasvahappojen antaminen ruoan lisänä vähentää merkittävästi lasten ja nuorten epäsosiaalista ja aggressiivista käyttäytymistä.(Raine ym. 2014). Lisäksi tiedetään myös, että ADHD-lääkkeet tuplaavat lasten sydäntautien riskin.

Amerikkalaiset lastenpsykiatrit suosittelevat pilottitutkimuksensa perusteella kalaöljyä lasten ADHD:n hoitoon (Wilens ym. 2017). Tutkijat toimivat näissä tutkimuslaitoksissa:

1. Clinical and Research Program in Pediatric Psychopharmacology and Adult ADHD, Pediatric Psychopharmacology Unit, Yawkey Center for Outpatient Care, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts.

2. Department of Psychiatry, Harvard Medical School , Cambridge, Massachusetts.

Wilens TE, Carrellas NW, Zulauf C, Yule AM, Uchida M, Spencer A, Biederman J. Pilot Data Supporting Omega-3 Fatty Acids Supplementation in Medicated Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Deficits in Emotional Self-Regulation. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2017 Jun 29. doi: 10.1089/cap.2017.008
Hawkey E, Nigg JT. Omega-3 fatty acid and ADHD: Blood level analysis and meta-analytic extension of supplementation trials. Review. Clinical Psycholology Reviews. 2014 Jun 2;34(6):496-505. doi: 10.1016/j.cpr.2014.05.005.
Bloch MH, Mulqueen J. Nutritional Supplements for the Treatment of ADHD. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2014 Oct;23(4):883-897. doi: 10.1016/j.chc.2014.05.002.


Bloch MH, Quawasmo A. Omega-3 Fatty Acid Supplementation for the Treatment of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptomatology: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Published online August 16, 2011. Abstract
Raine A, Portnoy J, Liu J, Mahoomed T, Hibbeln JR. Reduction in behavior problems with omega-3 supplementation in children aged 8-16 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2014 Aug 22. doi: 10.1111/jcpp.12314.