Ubikinoni auttoi sotaveteraaneja

Noin 250 000 amerikkalaista sotilasta sairastui Persianlahden sodassa 1990–1991 tautiin nimeltään Gulf War Veterans Illness (GWVI). Koska siihen ei ole ollut käypää hoitoa, kongressi myönsi 10 miljoonaa dollaria (7,8 M€) taudin tutkimiseen ubikinonilla. Tutkimus tehtiin Kalifornian yliopistossa, jossa saadut tulokset on nyt julkaistu: 100 mg ubikinonia päivässä kohensi potilaiden kuntoa ja vähensi oireita.

Veteraanitaudin syinä pidetään sodassa käytettyjä torjunta-aineita ja hermokaasuja ja niitä vastaan käytettyjä lääkkeitä, kuten pyridostigmiiniä. Se voi läpäistä veriaivoesteen stressaavissa tilanteissa, esim. sotaoloissa. Lisäksi taudin syytekijöiksi mainitaan matala-asteinen altistus muille hermoja vaurioittaville aineille, oleskelu öljypalojen läheisyydessä, monet sotilaille annetut rokotukset ja muut sotaoloihin liittyneet altistukset.

GWVI:n yleisimpiä oireita ovat krooninen päänsärky, laaja-alaiset kivut, selittämätön krooninen väsymys, vatsavaivat, hengitystieoireet, oppimis-, muisti- ja päättelyongelmat ja muut poikkeavuudet, joita ei voida selittää tavanomaisin lääketieteellisin tai psykiatrisin diagnoosein. Lisäksi GWVI:tä potevilla on todettu kaksinkertainen riski sairastua ALS-tautiin ja tavallista suurempi MS-taudin ja Parkinsonin taudin riski. GWVI:hin ei ole vielä löydetty tepsivää hoitoa. Ubikinonin uskottiin voivan auttaa. Nyt tulokset on julkaistu.

Näin tutkimus tehtiin

Kliiniseen kaksoissokkotutkimukseen osallistui 46 veteraania, joista 85 % oli miehiä. Koehenkilöt arvottiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä sai 3,5 kuukautta 100 mg, toinen sai 300 mg päivässä ubikinonia ja kolmas sai samannäköisiä lumekapseleita. Veteraanit saivat itse arvioida terveydentilaansa arvosanoilla 1–5 General self-rated health (GSRH) –menetelmällä, jota käytetään mm. kansallisissa terveystutkimuksissa (National Health Interview Survey)

Miehillä 100 mg:n ubikinoniannos paransi merkitsevästi GSRH-pisteitä sekä fyysistä suorituskykyä verrattuna 300 mg:n annokseen ja lumekapseleihin. Oireet vähenivät merkittävästi, ja ubikinonin vaikutus oli voimakas, effect size oli suuri.

Tutkijat päättelivät, että 100 mg:n päivittäinen ubikinoniannos kohensi sotaveteraanien fyysistä kuntoa ja vähensi sairauden oireita.

Eteläkorealaiset neurologit olivat ennen tutkimuksen alkamista osoittaneet, että ubikinoni on tehokas antioksidantti, joka suojaa hermostoa myrkyllisten vapaiden radikaalien haittavaikuksilta (Choi ym. 2012).

Golomb BA, Allison M, Koperski S, et al. Coenzyme Q10 Benefits Symptoms in Gulf War Veterans: Results of a Randomized Double-Blind Study. Neural Computation. 2014 Aug 22:1-58. Abstract
Choi H, Park HH, Koh SH, et al. Coenzyme Q10 protects against amyloid beta-induced neuronal cell death by inhibiting oxidative stress and activating the P13K pathway. Neurotoxicology. 2012 Jan;33(1):85-90. doi: 10.1016/j.neuro.2011.12.005.