Kalaöljy korjaa nuorten epäsosiaalista ja aggressiivista käytöstä

Käytöshäiriöisten nuorten veressä ja aivoissa vallitsee usein omega-3-rasvahappojen vaje. Kalaöljyn nauttiminen ruoan lisänä korjaa puutteen ja voi ehkäistä ja parantaa epäsosiaalista käyttäytymistä ja aggressiivisuutta. Uusi kliininen kuuden kuukauden mittainen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus Mauritiukselta vahvistaa, että näin todella on asianlaita. Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat Pennsylvanian yliopiston kriminologian, psykiatrian ja psykologian laitokset Yhdysvaltain terveysviraston psykiatri Joseph Hibbelnin johdolla.

The Mauritius Child Health Project on pitkäkestoinen lasten ja nuorten tutkimus, jossa seurataan 1 795 vuonna 1969 syntyneen henkilön terveyttä. Nyt julkaistuun kalaöljytutkimukseen heistä valittiin kaksisataa 8–18 vuotiasta lasta ja nuorta. Heidät arvottiin sattumanvaraisesti kahteen 100 henkilön ryhmään. Verumryhmä sai 200 ml hedelmäjuomassa 1 gramman omega-3-rasvahappoja (200 mg EPAa, 300 mg DHA:ta, 400 mg ALAa ja 100 mg DPA:ta eli dokosapentaeenihappoa) ja verrokkiryhmä lumejuomaa, joka oli muutoin samanlaista, mutta ei sisältänyt omega-3-rasvahappoja.

Osallistujat, lasten huoltajat ja tutkijat eivät tienneet vaikutusjakson aikana ketkä saivat mitäkin valmistetta. Kokeen alussa, 6 kuukauden ja 12 kuukauden kuluttua otettiin verikokeita ja huoltajat arvioivat koehenkilöiden käytöstä, erityisesti epäsosiaalista käyttäytymistä.

Kalaöljyn nauttiminen paransi merkitsevästi, peräti 42 % lasten epäsosiaalista ja aggressiivista käytöstä. Lasten masennusoireet vähenivät yli 68 prosentilla. Myös vanhempien käyttäytyminen  parani samaa tahtia lasten kanssa, sillä vanhempien stressi väheni lasten käyttäytymisen parantuessa. Effect size (näytön voima) oli suuri, -,59. Tutkimussuunnitelma on luettavissa ClinicalTrials.gov -sivustolta.

Oxfordin yliopiston farmakologian emeritusprofessori David Smith – joka ei itse osallistunut tutkimukseen – kommentoi: "Tämä on mielenkiintoinen ja hyvin tehty tutkimus. Merkillepantavaa on, että omega-3-rasvahappojen myönteiset vaikutukset tulivat esille puoli vuotta hoitojakson päättymisen jälkeen, eivät vaikutusjakson aikana tai heti sen päätyttyä". Tämä tulos osoittaa, että omega-3:lla on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia aivoissa, toteaa tutkimusta johtanut tohtori Adrian Raine.

Tukea muista tutkimuksista

Tulokset vahvistavat muita tällä sivustolla ja kalaöljyoppaassani selostettuja kliinisiä kalaöljytutkimuksia. Esimerkiksi Hollannin oikeusministeriön julkaisema tutkimus osoitti, että ravintolisät vähentävät aggressiivista käytöstä. Englannissa Oxfordin yliopiston tutkimus näytti, että ravintolisät ehkäisevät nuorisovankien aggressiivista käytöstä ja väkivallantekoja. Useat tutkimukset vahvistavat, että kalaöljy auttaa myös lasten ja nuorten ADHD:ssä (Hawkey ja Nigg 2014).

Raine A, Portnoy J, Liu J, Mahoomed T, Hibbeln JR. Reduction in behavior problems with omega-3 supplementation in children aged 8-16 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2014 Aug 22. doi: 10.1111/jcpp.12314.
Hawkey E, Nigg JT. Omega-3 fatty acid and ADHD: Blood level analysis and meta-analytic extension of supplementation trials. Review. Clinical Psycholology Reviews. 2014 Jun 2;34(6):496-505. doi: 10.1016/j.cpr.2014.05.005.