Magnesiumoksidi parantaa ikääntyvien naisten suorituskykyä

Magnesiumin nauttiminen oksidin muodossa suun kautta ravintolisänä parantaa yli 65-vuotiaiden naisten fyysistä suorituskykyä 12 viikossa, ilmenee italialaisen Padovan yliopiston uudesta tutkimuksesta. Se vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan magnesiumoksidi on hyödyllinen ravintolisä ikääntyville ihmisille. Magnesium voi hidastaa vanhenemiseen liittyvää kunnon heikkenemistä.

Magnesiumin saanti ravinnosta jää usein suositusta pienemmäksi, etenkin vanhemmiten, jolloin fyysinen suorituskyky heikkenee. Magnesium on näet tärkeä kivennäisaine sydämen ja muiden lihasten toiminnalle. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan tutkittu magnesiumlisän vaikutuksia ikääntyvien ihmisten suorituskykyyn.

Tutkimukseen valittiin 139 tervettä naista, keski-iältään 71,5 ± 5,2 vuotta. He osallistuivat kaikki kevyehköön kunto-ohjelmaan. Puolet naisista (n = 62) sai ruoan lisänä 12 viikkoa 300 mg magnesiumia oksidina, ja 77 naista toimi verrokkeina (ei ravintolisiä eikä lumetta). Naiset oli kaltaistettu näihin ryhmiin siten, ettei niiden välillä ollut merkittäviä eroja.

Heidän kuntoaan testattiin alussa ja vaikutusjakson lopussa menetelmällä, jonka nimi on Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö. Suomenkielisessä linkissä on myös 11 minuutin video, josta näkee, kuinka testi tehdään, mitä välineitä testauksessa tarvitaan, ja jossa näytetään yksityiskohtaisesti testisuoritukset ja millaiset ohjeet mittaaja antaa testattavalle.

Kyseessä on vakiintunut ja luotettava iäkkäiden ihmisten alaraajojen suorituskykyä mittaava testipatteri. Alaraajojen suorituskyky kuvastaa iäkkään henkilön toiminta- ja liikkumiskykyjä. Testi auttaa tunnistamaan ne iäkkäät, joilla on kaatumisvaaraa lisäävä liikkumisvaikeus tai heikentynyt tasapaino. Heikko tulos testissä ennustaa liikkumiskyvyn heikkenemistä tulevaisuudessa.

Testi soveltuu iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointiin kotona ja hoivapalveluissa sekä sairaaloissa. Sen voi luotettavasti tehdä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, joka on perehtynyt testiin ja testaukseen (testilomake). Tutkimuksessa mitattiin myös käsien puristusvoimaa ja alaraajojen suorituskykyä mitattiin tuolilta nousu -testillä ja 4 metrin kävelynopeustestillä (minuutissa edestakaisin kuljettu matka).

Yhteensä 124 naista noudatti ohjeita koko vaikutusjakson, 53 magnesium- ja 71 verrokkiryhmässä. Kolmen kuukauden kuluttua magnesiumia syöneen ryhmän SPPB-pisteet olivat parantuneet merkitsevästi, samoin kuin tuolilta nousukyky ja 4 metrin kävelynopeus parani peräti 12 metriä minuutissa. Tutkijoita hämmästytti se, että näinkin vähäinen päivittäinen magnesiumannos vaikutti näin selvästi suorituskykyyn. Mitään sivuvaikutuksia ei ilmaantunut.

Johtopäätös: Päivittäinen magnesiumoksidin nauttiminen parantaa 12 viikon kuluessa ikääntyvien naisten suorituskykyä. Magnesiumin käyttö ravintolisänä voi ehkäistä vanhenemiseen liittyvää suorituskyvyn heikkenemistä.

Tutkimuksen painoarvoa lisää sen julkaiseminen maailman johtavassa ravitsemuslääketieteen lehdessä. Tutkimussuunnitelma on rekisteröity Clinical Trials –sivustolle numerolla NCT01971424.

Magnesium supplements may boost physical performance for older women: RTC. Nutraingredients.com 21.7.2014
Veronese N, Berton L, Carraro S, et al. Effect of oral magnesium supplementation on physical performance in healthy elderly women involved in a weekly exercise program: a randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition. 2014 Jul 9. pii: ajcn.080168.