Ubikinoni tehostaa sydämen vajaatoiminnan hoitoa

Kliininen kaksoissokkotutkimus vahvistaa, että sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden kannattaa nauttia 200 mg ubikinonia päivittäin. Se vahvistaa vasemman kammion pumppausvoimaa ja vähentää elimistössä myllertävää kroonista tulehdusta. Ubikinoni on vitamiininkaltainen ravintolisä, jota saa terveyskaupoista, markettien luontaistuoteosastoilta ja apteekeista.

Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus ja yleinen syy sydänkuolemaan. Vajaatoimintaa aiheuttavat runsas alkoholin käyttö, kohonnut verenpaine, sydäninfarkti, läppäviat ja sydänlihastaudit (kardiomyopatiat). Vajaatoiminnassa potilaassa myllertävät hapetusstressi ja matala-asteinen krooninen tulehdus (inflammaatio). Oireita ovat hengenahdistus levossa,  ja etenkin rasituksessa, sinertävät huulet, "sydänyskä", nilkkojen ja säärten turpoaminen sekä yleinen väsyminen. Hoidoksi määrätään monia erilaisia lääkkeitä, nesteenpoistajia (diureetteja), digitalista (Digoxin), beetasalpaajia, ACE- ja ARB-estäjiä sekä kolesterolia alentavia statiineja (esim. atorvastatiinia, Lipitoria). Statiinien uskotaan myös vaimentavan tulehdusta.

Statiinit estävät kuitenkin maksaa tuottamasta ubikinonia, jolloin solujen energian tuotanto kärsii. Statiinien haittavaikutusten (lihaskivut, -väsymys, sydänlihasvaurio jne.) uskotaankin johtuvan ubikinonin (ja D-vitamiinin) puutteesta. Sydämen vajaatoiminnasta kärsivien ihmisen veren ubikinonin pitoisuus on usein tavallista pienempi, mikä heikentää potilaan ennustetta. Tästä syystä ubikinonilisän uskotaan olevan hyödyksi (Florkowski ym. 2015), joskaan lääkärit eivät ole siitä yksimielisiä. Iranilainen kliininen kaksoissokkotutkimus puoltaa ubikinonin käyttöä atorvastatiinin lisänä sydämen vajaatoiminnassa.

Tutkimuspotilaina oli 62 sydämen vajaatoiminnasta kärsivää ihmistä, joiden sydämen vasemman kammion pumppausvoima (ejektiofraktio) oli heikentynyt alle 40 prosenttiin normaalista. Heistä 32 sai atorvastatiinia (10 mg/vrk) + ubikinonia (2 x 100 mg/vrk) ja 30 potilasta (verrokit) sai (tavanomaisen lääkityksensä lisäksi) pelkästään atorvastatiinia (10 mg/vrk) (artikkelin kuva 1). Lisäksi potilaat saivat kukin heille määrätyn tavanomaisen sydänlääkityksen ja heistä otettiin kokeen alussa ja lopussa monia laboratoriokokeita (ks. artikkeli). Vaikutusjakso oli neljä kuukautta. Potilaiden taustatietoja taulukossa 1. Ubikinonia saaneista 13 ja verrokeista 14 potilasta oli sairastanut aikaisemmin sydäninfarktin.

Ubikinonia saaneiden potilaiden tulokset kohenivat merkittävästi lähtötilanteeseen ja verrokkeihin nähden (taulukko 2). Tärkein muuttuja, sydämen pumppausvoima suureni ja muun muassa tulehdusta osoittava CRP eli "serppi" aleni ubikinonia saaneilla potilailla. Useat aikaisemmat kliiniset tutkimukset ja käytännön kokemukset tukevat näitä havaintoja. Ne puoltavat ubikinonin käyttöä (200 mg päivässä) sydämen vajaatoiminnan ja muiden kroonisten sairauksien ja väsymystilojen lisähoitona (Nicolson 2014).

Ubikinonin sydäntä suojaava vaikutus perustuu ainakin osittain yli 100 veressä kiertävän mikroRNA.n ilmentymisen parantamiseen, osoittaa Ruotsissa tehty kliininen tutkimus (Alehagen ym. 2017).

Lue myös australialaisten tutkijoiden katsaus ubikinonista (Florkowski ym. 2015).

Alehagen U, Johansson P, Aaseth J, Alexander J, Wågsäter D. Significant changes in circulating microRNA by dietary supplementation of selenium and coenzyme Q10 in healthy elderly males. A subgroup analysis of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. PLoS One. 2017 Apr 27;12(4):e0174880. doi: 10.1371/journal.pone.0174880. eCollection 2017. Free Full Text
Pourmoghaddas M, Rabbani M, Shahabi J, et al. Combination of atorvastatin/coenzyme Q10 as adjunctive treatment in congestive heart failure: A double-blind randomized placebo-controlled clinical trial. ARYA Atherosclerosis. 2014;10(1):1-5. Free Full Text pdf

Nicolson GL. Mitochondrial dysfunction and chronic disease: treatment with natural supplements. Alternative Therapies in Health and Medicine. 2014 Winter;20 Suppl 1:18-25. Abstract
Florkowski CM, Molyneux SL, Young JM. Coenzyme Q10 and congestive heart failure; an evolving evidence base. Kardiologia Polska. 2015;73(2):73-9. doi: 10.5603/KP.2015.0015. Free Full text