ADHD-lääkkeet tuplaavat lasten sydäntautien riskin

Ylivilkkaus- ja keskittymisvaikeuksia eli ADHD:tä potevien lasten lääkitseminen psykostimulanteilla kaksinkertaistaa heidän riskinsä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin verrattuna lääkitsemättömiin ADHD-lapsiin, ilmenee yli 8 300 tanskalaislapsen seurantatutkimuksesta. Tutkimuksen teki Aarhusin yliopisto ja tulokset julkaisi Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Tulokset vahvistavat näkemystäni, että ennen lääkityksen aloittamista tulisi ensin kokeilla monipuolisella ravitsemushoidolla, josko lapsen oireet lievenevät tai peräti väistyvät sillä.

Tanskassa syntyi 1990-luvulla yli 714 000 lasta. Heistä noin 8 300:lla ( keski-iältään 10 vuotta) diagnosoitiin ADHD. Kaksi kolmasosaa (5 482 lasta) sai psykostimulantteja – yleisimmin metyylifenidaattia eli Ritalinia – ja yksi kolmasosa ei. Lääkkeitä syötiin keskimäärin 2,5 vuotta. Useimmilla lääkitys oli aloitettu heti diagnoosin asettamisen jälkeen. Täsä on syytä ottaa huomioon, etteivät lääkkeet suinkaan auta kaikkia lapsia; lääkärit kutsuvat heitä "lääkeresistenteiksi" (vastustuskykyiski lääkkeille). Tosiasiassa näiden lasten kohdalla lääkkeet ovat tehottomia ja niistä voi olla heille vain haittaa.

Lääkityillä lapsilla todettiin 2,2-kertainen riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin verrattuna lääkitsemättömiin lapsiin, raportoi tohtori Søren Dalsgaardin työryhmä artikkelissaan. Sydäntautidiagnooseja oli yhteensä 111 kappaletta. Mitä suurempi oli lääkkeen päiväannos, sitä suurempi oli riski. Tulokset eivät yllättäneet tutkijoita, sillä aikaisemmin aineistoissa Yhydsvalloissa on havaittu, että lääkkeet lisäävät sydäntautiriskiä (Winterstein ym. 2009). Yllätys oli se, että myös lääkityksen lopettaminen aiheutti "sydänfilmissä" eli EKG:ssä muutoksia (QT-ajan lyhenemistä), jotka voivat johtaa eteis- ja kammioperäisiin rytmihäiriöihin, pyörtymisiin, sydämen rytmivaihtelun vähenemiseen ja äkilliseen sydänkuolemaan, kirjoittavat tanskalaistutkijat.

Euroopan lääketurvallisuutta
valvova viranomainen EMEA ja Yhdysvaltain lääkelaitos (FDA) varoittavat lääkäreitä ja potilaita ADHD-lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista sydämeen, maksaan ja mielenterveyteen.
EMEA huolissaan Ritalinen sivuvaikutuksista.

Yhdysvaltain terveysviraston tutkijat suosittavat kalaöljyä yhdessä muiden ravintolisien kanssa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja käytöshäiriöiden hoitoon (Gow ja Hibbeln 2014).

Dalsgaard S, Kvist Primdal A, Leckman JF, et al. Cardiovascular safety of stimulants in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A nationwide prospective cohort study. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2014; DOI: 10.1089/cap.2014.0020 Free Full Text
Winterstein AG, Gerhard T, Shusten J, Saidi A. Cardiac Safety of Methylphenidate Versus Amphetamine Salts in the Treatment of ADHD. Pediatrics. 2009;124:e75-e80. doi:10.1542/peds.2008-3138
Gow RV, Hibbeln JR. Omega-3 Fatty Acid and Nutrient Deficits in Adverse Neurodevelopment and Childhood Behaviors. Review. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2014 Jul;23(3):555-590. doi: 10.1016/j.chc.2014.02.002.

Tohtori Tolosen kommentti

ADHD-liitto ja lääketeollisuuteen sidoksissa olevat lääkärit eivät pidä siitä, että kerron ADHD-lääkkeiden sivuvaikutuksista ja ADHD:n ravitsemushoidosta. Sain äskettäin sähköpostitse aggressiivisen haukkumakirjeen jyväskyläläiseltä neurologilta Matti Ilmavirralta, jonka mielestä "reaalimaailmassa" ADHD:ssä pitää aloittaa oikopäätä stimulanttilääkitys. Minun mielestäni monipuolista ja riskitöntä ravitsemushoitoa tulisi kokeilla ainakin puoli vuotta ennen kuin harkitaan lapsen lääkitsemistä vaarallisilla amfetamiinin sukulaisaineilla. Lue lisää viereisen palstan linkistä. Suosittelen Ilmavirtaa ja muita neurospykiatrisista taudeista kiinnostuneita ravintolisien vastustajia perehtymään alla oleviin uusiin tieteellisiin julkaisuihin.

Gow RV, Hibbeln JR. Omega-3 Fatty Acid and Nutrient Deficits in Adverse Neurodevelopment and Childhood Behaviors. Review. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2014 Jul;23(3):555-590. doi: 10.1016/j.chc.2014.02.002.
Widenhorn-Müller K, Schwanda S, Scholz E, et al. Effect of supplementation with long-chain ω-3 polyunsaturated fatty acids on behavior and cognition in children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A randomized placebo-controlled intervention trial. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014 May 28. pii: S0952-3278(14)00076-3. doi: 10.1016/j.plefa.2014.04.004. Free Full Text pdf.

van Elst K, Bruining H, Birtoli B, et al. Food for thought; dietary changes in essential fatty acid ratios and the increase in Autism Spectrum Disorders. Neurosci Biobehav Rev. 2014 Jul 12. pii: S0149-7634(14)00168-7. doi: 10.1016/j.neubiorev.2014.07.004.
Bigford GE, Del Rossi G. Supplemental Substances Derived from Foods as Adjunctive Therapeutic Agents for Treatment of Neurodegenerative Diseases and Disorders. Review.
Advances in Nutrition. 2014 Jul 14;5(4):394-403. doi: 10.3945/an.113.005264.