D-vitamiini ja verenpainetauti

Professori Elina Hyppönen työryhmineen on julkaissut jättimäisen koontitutkimuksen D-vitamiinin yhteydestä verenpaineeseen. Tulosten mukaan jokainen 10 prosentin lisäys seerumin D-vitamiinin pitoisuudessa (S-D-25) vähentää 8 % verenpainetaudin riskiä. Havainnolla on valtava merkitys kansanterveydelle, sillä Suomessakin sadat tuhannet ihmiset joutuvat syömään verenpainelääkkeitä. D-vitamiinin riittävä saanti voi ehkäistä suuren osan uusista verenpainetaudeista. Tämäkin tutkimus puhuu saantisuosituksen reilun nostamisen puolesta.


Hyppösen työryhmän aineistona oli kymmeniä tutkimuksia, joihin oli osallistunut yli 146 500 ihmistä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Meta-analyysin tekoon osallistui toista sataa tutkijaa, myös useita suomalaisia, ja sen julkaisi 25.6.2014 laatulehti The Lancet Diabetes & Endocrinology. Tulokset tukevat aikaisempia havaintoja, joiden mukaan runsas D-vitamiinin saanti voi auttaa pitämään verenpaineen normaalina ja jopa hoitaa kohonnutta verenpainetta, kuten Harvardin yliopiston kliininen tutkimus vuodelta 2012 osoitti. Siinä päiväannos oli 375 mikrogrammaa (µg).

D-vitamiinin käyttö verenpainetaudin ehkäisyssä on houkutteleva mahdollisuus, etenkin kun otetaan huomioon verenpainelääkkeiden kustannukset ja sivuvaikutukset”, sanoo professori Elina Hyppönen lehdistötiedotteessaan. Hän toimii nykyään Etelä-Australian yliopistossa. Tutkimusta rahoittivat British Heart Association, UK Medical Research Council ja Suomen Akatemia.

Varovaisena akateemisena tutkijana Hyppönen muistuttaa, että vaikka tulokset puhuvat kausaalisen syy-yhteyden puolesta [siis että D-vitamiini voi ehkäistä verenpainetautia], niin tutkimus ei kuitenkaan osoita sitä sitovasti. Hyppönen kaipaa vielä tutkimuksia, joissa osoitetaan D-vitamiinilisien ehkäisevä vaikutus.

Hyppösen johtama tutkimus on kuitenkin niin merkittävä, että lehti julkaisi siitä pääkirjoituksen, jonka laativat tohtori Shoaib Afzal ja professori Børge Nordestgaard Kööpenhaminan yliopistosta. Hekin toteavat, että meta-analyysi on hyvin ajoitettu, koska D-vitamiinista kiistellään. Hekin kaipaavat supplementaatiotutkimuksia.

Niiden tekemisessä olisi kuitenkin suuria ongelmia, käytännöllisiä ja moraalisia. Ensinnäkin, ne olisivat suunnattoman kalliita, työläitä ja pitkäkestoisia, koska aineistona pitäisi olla tuhansia tai kymmeniä tuhansia terveitä ihmisiä, joista osa saisi D-vitamiinia ja osa saisi lumetta vuosikymmenien ajan. Toiseksi, olisi epäeetteistä ja käytännössä mahdotonta vaatia lumeryhmään kuuluvia olemaan vuosikausia ilman D-vitamiinilisiä (joita viranomaisetkin suosittelevat kaikille vauvasta vaariin). Seurannan aikana todetuista verenpainetautiin sairastuneista katsottaisiin jälkeenpäin, ketkä olivat saaneet D:tä ja ketkä lumetta, ja oliko näiden ryhmien välillä mahdollisesti tilastollisesti merkitsevä ero. Kolmanneksi, tällaisten tutkimusten julkaisemista jouduttaisiin odottelemaan vähintään kymmenen vuotta.

Hyppönen osoitti työryhmineen aikaisemmin Lancetissa julkaistussa tutkimuksessaan (vuonna 1966 Oulun ja Lapin lääneissä syntyneiden seuranta), että tyypin 1 diabetes lisääntyi Suomessa rajusti joka kerta, kun lasten D-vitamiinin saantisuositusta alennettiin vuoden 1964 jälkeen (kuva alla).

D-vitamiinin saantisuositus ja tyypin 1 diabetes

Lasten diabetes yleistyi Suomessa joka kerta D-vitamiinin saantisuosituksen vähennyksen jälkeen, ilmeni Elina Hyppösen tutkimuksesta.

Stanfordin yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että pieni S-D-25 liittyy lihavien ihmisten insuliiniresistenssiin ja suureen sydän- ja verisuonitautiriskiin (Abbasi ym. 2014). Tutkimus puoltaa S-D-25:n mittaamista ja matalien lukemian korjaamista riittävällä D-vitamiinilisällä.

HealthDayNews 26.6.2014
Vimalesvaran KS, Cavadino A, Berry DJ et al. Association of vitamin D status with arterial blood pressure and hypertension risk: a mendelian randomisation study. The Lancet Diabetes & Endocrinology, Early Online Publication, 26 June 2014 doi:10.1016/S2213-8587(14)70113-5
Abbasi F, Feldman D, Caulfield MP, et al. Relationship Among 25-Hydroxyvitamin D Concentrations, Insulin Action, and Cardiovascular Disease Risk in Patients With Essential Hypertension. American Journal of Hypertension. 2014 Aug 19. pii: hpu136. [Epub ahead of print]