Kalaöljy on turvallinen vaihtoehto nuorten psykooseissa

Kalaöljy, erityisesti E-EPA, on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi ennaltaehkäisyksi suuren psykoosiriskin potilailla ja hoidoksi ensimmäiseen psykoosiinsa sairastuneilla. Psyykelääkkeet aiheuttavat usein ikäviä sivuvaikutuksia, joiden vuoksi potilaat eivät mielellään käytä niitä annosteluohjeiden mukaan. Kalaöljy vähentää lääkkeiden tarvetta. E-EPA ei aiheuta suurinakaan päiväannoksina sivuvaikutuksia, kirjoittaa kansainvälinen psykiatriryhmä katsauksessaan psykiatrien ammattilehdessä.

Ultrasuuressa psykoosiriskissä oleville nuorille ja myös ensipsykoosiinsa sairastuneille kannattaa aloittaa mahdollisimman pian kalaöljyhoito, kirjoittavat psykiatrit. Kalaöljy, esim. E-EPA 2 g/vrk, on tehokas ja turvallinen hoitovaihtoehto, joka ei aiheuta sivuvaikutuksia kuten psyykelääkkeet. Kirjoittajat ovat itsekin hoitaneet nuoria kalaöljyllä ja tutkineet sen vaikutusta. Lisäksi he ovat käyneet läpi koko maailmassa tehdyt tieteelliset tutkimukset, joissa kalaöljyä on annettu psykoosipotilaille. Tutkimukset ja käytännön kokemukset puhuvat erityisesti E-EPAn puolesta. Siitä on muutakin hyötyä, sillä psykoosipotilaat ovat alttiina mm. sydän- ja verisuonisairauksille, joita E-EPA ehkäisee. Veriplasmassa koholla olevat tulehdussytokiinit IL12 ja IL23p40  ovat potentiaalisia riskitekijöitä, jotka ennakoivat psykoosin puhkeamista.

Katsaus tukee vuonna 2012 Duodecimissa julkaisemaani kirjoitusta Nuorten ensipsykoosi ja kalaöljy.

Turkulaiset psykiatrit Markus Heinimaa ja Tanja Svirskis kirjoittivat Suomen Lääkärilehdessä jo vuonna 2005 psykoosivaarassa olevien ihmisten hoidosta E-EPA:lla muun muassa näin:

Uutta ajattelutapaa biologisen hoidon osalta edustavat neuroprotektiivisten aineiden tai kalarasvahappojen käyttö psykoottisten häiriöiden ja potentiaalisesti prodromaalioireilun [esioireilun] hoidossa. – – Kiinnostava mahdollisuus on rasvahappojen, esimerkiksi eikosapentaeenihapon (E-EPA), käyttäminen varhaisoireilun lääkinnällisessä hoidossa, sillä kysymyksessä on elimistön normaalistikin tarvitsema ravintoaine, joka on sivuvaikutusten ja lääkeaineinteraktioiden [yhteisvaikutusten] osalta pääosin ongelmaton. Näyttöä E-EPA:n käyttökelpoisuudesta muun lääkehoidon lisänä on olemassa sekä depression että skitsofrenian osalta.”

Uuden katsauksen kirjoittajat edustavat seuraavia psykiatrian klinikoita Itävallassa, Australiassa, Englannissa, Saksassa ja Sveitsissä:

  • Department of Child and Adolescent Psychiatry,  Division of Biological Psychiatry and Clinical Division of Social Psychiatry, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University Vienna, Vienna, Austria;
  • ORYGEN Youth Research Centre, University of Melbourne, Melbourne, Australia
  • ORYGEN Youth Health, Parkville, Victoria, Australia;
  • Institute of Psychiatry, London, UK;
  • Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Jena, Jena, Germany;
  • Department of Adolescent Psychiatry, Integrated Psychiatry Winterthur, Winterthur, Switzerland
Schlögelhofer M, Amminger GP, Schaefer MR, et al. Polyunsaturated fatty acids in emerging psychosis: a safer alternative? Early Intervention in Psychiatry. 2014 May 27. doi: 10.1111/eip.12151 (FullText, pdf)