Teheranin yliopisto: Ubikinonia MS-tautiin

Multippeli skleroosi (MS-tauti) on kulultaan ennakoimaton ja monioireinen neurologinen sairaus, johon ei ole parantavaa hoitoa. Suomessa elää noin 6000 MS-potilasta, joista suurin osa on ollut diagnosoinnin aikaan 20-40-vuotiaita. Tauti on hermostoa rappeuttava sairaus, jossa potilaan aivoissa myllertävät samanaikaisesti hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio). Teheranin yliopiston kliiniset kaksoissokkotutkimukset osoittavat, että ubikinonin nauttiminen ruoan lisänä vähentää merkittävästi hapetusstressiä, tulehdusta ja tulehdussytokiineja ja voi näin hidastaa taudin kulkua. Valitettavasti kaikki neurologit ja muut lääkärit eivät ymmärrä antaa MS-potilaille ravintolisähoitoa, vaikka sen hyödyistä kertyy kaiken aikaa pätevää tieteellistä tutkimusnäyttöä.

Satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen kutsuttiin 48 MS-potilasta, joiden tauti oli aaltomainen eli relapsoiva-remittoiva. Pahenevan vaiheen (relapsin) jälkeen potilaan oireet voivat lieventyä useaksi kuukaudeksi, jolloin tauti on remissiossa. Sitä voi seurata uusi paheneva kausi, ” skoovi”. Valitettavasti 10-20 vuoden jälkeen tauti alkaa tavallisesti edetä. Aaltomainen tyyppi on yleisin MS-taudin eri muodoista.

Tarkoitus oli tutkia ubikinonin vaikutusta potilaiden tulehdukseen ja tulehdussytokiineihin. Potilaat satunnaistettiin kahteen 24 henkilön ryhmään, joista toinen sai 12 viikkoa lumetta ja toinen ubikinonia 500 mg päivässä. Verikokeet otettiin hoitojakson alussa ja lopussa. Verestä mitattiin tuumorinekroositekijä-alfa (TNF-α), interleukiini (IL)-6, matriksin metalloproteinaasi (MMP)-9) ja tulehdusta hillitseviä markkereita IL-4 ja TGF-β.

Vaikutusjakson loppuun asti mukana pysyi 45 potilasta. Tulehdussytokiinit TNF-α, IL-6 ja MMP-9 alenivat merkitsevästi ubikinonia saaneilla, mutta IL-4 ja TGF-β tasot säilyivät ennallaan.

Päätelmät: Ubikinonin nauttiminen (500 mg/vrk) alentaa MS-potilaiden tulehdusmarkkereita TNF-α, IL-6 ja MMP-9.

Sama iranilainen neurologiryhmä osoitti aikaisemmassa neurologien ammattilehdessä julkaistussa raportissaan – ilmeisesti tästä samasta potilasaineistosta –, että 500 mg ubikinonia päivässä ehkäisee 12 viikossa MS-potilaiden hapetusstressiä ja lisää elimistön endogeenisten antioksidanttientsyymien aktiivisuutta, mikä vaimentaa hapetusstressiä (Sanoobar ym. 2013).

Näissä raporteissa kiinnittää huomiota ubikinonin suuri päiväannos. Kun 1980-luvun puolivälissä (yhdessä professori Antti Arstilan kanssa) toin ubikinonin yleiseen tietouteen Suomessa, olivat annokset aluksi varovaisen pieniä, vain 10–30 mg päivässä. Niitä suurennettiin vähitellen 50–100 mg:aan ja nyt on saatavana jo 200 mg:n kapseleita.

Slovakialaisten neurologien tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosalla MS-potilaista on veressään tavallista vähemmän antioksidantteja (beetakaroteenia, E-vitamiinia ja ubikinonia) ja vastaavasti yli 80 % normaalia enemmän rasvoista syntyviä myrkyllisiä hapettuneita yhdisteitä (TBARS), jotka rappeuttavat hermostoa (Kuračka ym. 2014). Nämäkin tulokset puoltavat ubikinonin ja muiden antioksidanttien käyttöä MS-taudin hoidossa.

Monet ravintolisät ovat hyödyksi MS-potilaille. Erityisesti D-vitamiini (vähintään 70 µg/vrk) ehkäisee taudin pahenemista, osoittavat Turun yliopiston neurologien tutkimukset sekä potilaiden omat kokemukset. Myös Iranissa on osoitettu, että MS-potilailla on usein D-vitamiinin piilevä puutos. Toivottavasti kukaan MS-potilas eikä lääkäri usko, että D-vitamiinin viranomaissuositus (10 µg/vrk) riittäisi MS-potilaalle.

Sanoobar M, Eghtesadi S, Azimi A, et al. Coenzyme Q10 supplementation ameliorates inflammatory markers in patients with multiple sclerosis: a double blind, placebo, controlled randomized clinical trial. Nutritional Neuroscience. 2014 Jan 10. Abstract
Sanoobar M, Eghtesadi S, Azimi A, et al. Coenzyme Q10 Supplementation Reduces Oxidative Stress and Increases Antioxidant Enzyme Activity in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. International Journal of Neuroscience. 2013 May 10. Abstract
Kuračka L, Kalnovičová T, Kucharská J, Turčáni P. Multiple sclerosis: evaluation of purine nucleotide metabolism in central nervous system in association with serum levels of selected fat-soluble antioxidants. Multiple Sclerosis International. 2014;2014:759808. doi: 10.1155/2014/759808.