CRP-verikoe – mitä se kertoo terveydestäsi?

C-reaktiivinen proteiini, lyhyesti CRP ("serppi"), on ollut jo kauan kliinisessä käytössä, koska se on parempi tulehduksen osoitin kuin lasko eli “senkka”. Suurentunut CRP-lukema liittyy käytännössä kaikkiin elimistössä vallitseviin tulehdustiloihin. Niihin kuuluvat myös tavalliset kansantaudit, kuten diabetes, reuma-, sydän- ja verisuonisairaudet, suoliston sairaudet (kuten paksusuolen tulehdus ja Crohnin tauti), masennus, fibromyalgia ja syöpätaudit. Tähän asti CRP:tä on pidetty siis tulehduksen merkkiaineena, ilmaisijana. Uusi tieto kertoo, että suurentunut CRP-pitoisuus voi myös aiheuttaa tulehdusta.

Jos CRP-arvosi on kohonnut, sinun kannattaa aloittaa heti sellaiset toimet, joilla saat lukeman pienenemään. Siten vähennät riskiäsi sairastua moniin pitkäaikaisiin sairauksiin. Jos olet jo sairastunut, voit parantaa ennustettasi. Meta-analyysi kertoo, että D-vitamiinilisä alentaa kohonnutta (>5) hs-CRP:tä 1–2 mg/l (Chen ym. 2014). Ja toinen meta-analyysi osoittaa, että berberiini alentaa CRP:tä keskimäärin 0,64 mg/l (Beba ym. 2019).


Mikä CRP on?

CRP on valkuaisaine, proteiini, jota elimistö muodostaa kaikkialla, erityisesti immuunisoluissa, maksassa ja rasvasoluissa (adiposyyteissä). Kun CRP sitoutuu elimistössä tiettyihin molekyyleihin, se osallistuu sytokiini-nimisten viestimolekyylien ja muiden tulehdusta välittävien yhdisteiden tuotantoon. CRP löydettiin seerumista jo vuonna 1930. Yhdisteen nimi johtuu siitä, että se sitoutuu eräiden bakteerien polysakkarideihin eli suurimolekyylisiin sokereihin. CRP kuuluu eniten tutkittuihin verikokeisiin.

Veren CRP-arvo suurenee usein voimakkaasti, jo muutamassa tunnissa erilaisissa akuuteissa infektioissa ja inflammaatioissa (joita kumpaakin kutsutaan suomeksi tulehdukseksi). Esimerkiksi akuutissa haimatulehduksessa CRP voi olla esim. 200 mg/l. On tärkeää tietää, että CRP ja tulehdussytokiinit voivat olla myös piilevästi ja kroonisesti koholla, mikä merkitsee pitkäaikaistautien riskiä ja alkaneiden tautien pahenemista. Siksi etenkin lihavien ja parantumattomia sairauksia (kuten esimerkiksi astma, diabetes, MS-tauti, reuma- ja muut autoimmunitaudit) sairastavien henkilöiden tulisi mittauttaa verestään CRP, ja jos se on koholla, aloittaa sen alentamiseen tähtäävät toimenpiteet. Lääketeollisuus ei näytä olevan kiinnostunut CRP:n alentamisesta – vaikka se olisi ensiarvoisen tärkeää kaikissa kroonisissa sairauksissa – , sillä silloin lääkkeiden menekki voisi vähetä. Tosin seerumin kolesterolia alentavat statiinit voivat pienentää kohonnutta CRP-arvoa merkittävästi (statiinien hyödyt saattavatkin johtua tulehduksen vaimennuksesta, eivätkä niinkään kolesterolin vähenemisestä). Statiinit aiheuttavat kuitenkin valitettavasti suurelle osalle käyttäjistään monia ikäviä sivuvaikutuksia. Onneksi säännöllinen kuntoliikunta, vhh-ruokavalio ja monet ravintolisät alentavat suurentunutta CRP-lukemaa.
Neurologi David Perlmutterin video kertoo, mikä on paras ruokavalio (2:39 min)


Mikä on ihanteellinen CRP-lukema?

Suomessa laboratorioiden CRP:n viitearvo on yleensä alle 3 mg/l (jotkin laboratoriot ilmoittavat alle 10 mg/l). Ihanteellinen lukema on kuitenkin paljon pienempi, nimittäin miehillä alle 0,55 ja naisilla alle 1,0 mg/l. Oma lukemani oli viimeksi (toukokuussa 2014) mitattaessa vain 0,1 mg/l. Kroonisissa taudeissa suosittelen mittaamaan herkän CRP:n eli hs-CRP:n (high sensitivity CRP), joka antaa hyvin tarkkoja arvoja matalissa lukemissa.

CRP- ja hsCRP-määritykset voidaan tehdä myös pikatestilaitteella kapillaariverinäytteestä, jolloin tulos on käytettävissä heti vastaanottotilanteessa, eikä potilasta tarvitse lähettää laskimoverinäytteenottoon tai odotella laboratoriovastausten valmistumista.
HUSLAB-ohjekirja kertoo hs-CRP:stä


CRP ja sydän- ja verisuonitaudit

Valtimo- ja sydäntaudit ovat luonteeltaan tulehdus- ja hapetusstressisairauksia, joissa elimistössä myllertää myrkyllisiä tulehdussytokiineja ja vapaita radikaaleja. Mitä suurempi CRP-lukema, sitä suurempi taudin riski ja sitä huonompi jo puhjenneen taudin ennuste. CRP vaurioittaa valtimoiden sisäpintaa, endoteelia. Kuten edellä totesin, CRP voi olla lievästi koholla myös toistaiseksi terveiden kirjoissa olevalla henkilöllä, jolla kuitenkin on suurentunut riski sairastua. Useissa väestötutkimuksissa on käynyt ilmi, että kohonnut CRP lisää sepelvaltimotaudin riskiä 45–60 prosenttia verrattuna henkilöön, jonka lukema on ihanteellinen. Suurentunut CRP-arvo lisää myös sairaalaan joutuneen sydänpotilaan vakavan komplikaation riskiä, esimerkiksi saada kuolemaan johtava sydäninfarkti. Kohonnut CRP liittyy myös verenpaine-, valtimonkovettuma- ja munuaistauteihin. Usein myös sydämen eteisvärinää potevilla ja aivohalvauksen saaneilla ihmisillä on kohonnut CRP-lukema.


CRP ja diabetes

Diabetes on luonteeltaan tulehdustila, joka lisää merkittävästi sydänkohtauksen riskiä ja muita komplikaatioita. Suurin osa infarktipotilaista onkin diabeetikkoja. Diabetesta sairastavilla naisilla on vielä miehiä suurempi sydäntaudin riski, se tiedetään entuudestaan. Mitä suurempi CRP-lukema, sitä suurempi sydänkohtauksen riski. Toisaalta kohonnut CRP ennustaa myös naisen riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Naisilla riski on 16-kertainen ja miehillä lähes 3-kertainen (matalaan CRP-arvoon verrattuna). Diabeetikkojen tulisi ehdottomasti tuntea oma CRP-lukemansa ja seurata sen kehitystä. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa selvästi, kuinka vhh-ruokavalio vähentää diabeetikon kroonista matala-asteista tulehdusta (Johansson ym. 2014).


CRP ja masennus

Masennus on luonteeltaan tulehdustila, joka näkyy veren C-reaktiivisena proteiinina (CRP), vahvistaa suomalainen Terveys 2000 -tutkimus. Sen tekivät yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Helsingin ja Lontoon yliopistot. Aineisto käsitti 6005 yli 30-vuotiasta suomalaista naista ja miestä. Heille tehtiin masennustestit (Beck’s Depression Inventory (BDI-21) ja Composite International Diagnostic Interview (CIDI)) ja verestä mitattiin CRP. Korkeat masennuspisteet (BDI-21) korreloivat kohonneeseen CRP-arvoon sekä naisilla että miehillä. Muiden riskitekijöiden huomioon ottamisen jälkeen CRP korreloi edelleen masentuneisuuteen miehillä mutta ei naisilla. Masennusoireet voivat olla osittain syynä tulehdusprosesseihin ja ne voivat aiheuttaa masennusta miehillä, päättelevät tutkijat. Useat muutkin tutkimukset vahvistavat, että masennuksessa (ja fibromyalgiassa) vallitsee tulehdustila. Valitettavasti nykyiset mielialalääkkeet eivät korjaa sitä. Siksi masennuksen lääkehoito onkin teholtaa kehnoa.

CRP ja syöpätaudit

Syöpätauditkin ovat tulehdustiloja, joissa CRP on koholla. CRP:tä voidaan käyttää myös potilaan ennusteen arviointiin. Syöpäpotilaan kannattaa siis mittauttaa CRP-arvonsa ja seurata aika ajoin sen kehitystä. Esimerkiksi rintasyövässä yli 10 mg/l lukema liittyy 96 prosenttia suurempaan kokonaiskuolleisuuteen, 91 % suurempaan rintasyöpäkuolleisuuteen ja 69 % suurempaan riskiin saada rintasyöpään liittyvä komplikaatio (verrattuna alle 1 mg/l -lukemaan).

CRP:tä alentavia ravintolisiä

Yhteenveto

CRP on hyvä tulehduksen osoitin, mutta vasta viime aikoina on huomattu, että CRP voi itsekin aiheuttaa kroonista matala-asteista tulehdusta. Suurentunut CRP-lukema liittyy käytännössä kaikkiin pitkäaikaisiin sairauksiin ja lihavuuteen. CRP voi olla piilevästi koholla myös henkilöllä, joka on toistaiseksi ”terveiden kirjoissa”. Vähähiilihydraattista (VHH) ruokavaliota ja pariakymmentä ravintolisää voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti kohonneen CRP:n alentamiseen ja terveyden edistämiseen. Usean ravintolisän samanaikainen säännöllinen käyttö antaa paremman tuloksen kuin yhden valmisteen kokeileminen. Ravintolisät yhteis- ja vuorovaikuttavat keskenään ja tehostavat toistensa ja vhh:n vaikutuksia.

Beba M, Djafarian K, Shab-Bidar S. Effect of Berberine on C-reactive protein: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine. 2019 Oct;46:81-86. doi: 10.1016/j.ctim.2019.08.002.
Chen N, Wan Z, Han SF, et al. Effect of Vitamin D Supplementation on the Level of Circulating High-Sensitivity C-Reactive Protein: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2014 Jun 10;6(6):2206-2216. PubMed

Jonasson L. Guldbrand H, Lundberg AK, Nyströn FH. Advice to follow a low-carbohydrate diet has a favourable impact on low-grade inflammation in type 2 diabetes compared with advice to follow a low-fat diet. Annals of Medicine, 2014; 46: 182–187 DOI: 10.3109/07853890.2014.894286 Free Full Text

Cavicchia PP, Steck SE, Hurley TG. et al. A New Dietary Inflammatory Index Predicts Interval Changes in Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein. The Journal of Nutrition 2009; 139(12): 2365–2372. doi: 10.3945/jn.109.114025 Free Full Text