Antioksidantit parantavat siemennesteen laatua

Nuorten miesten siemennesteen laatu ja sen myötä miesten hedelmällisyys on heikentynyt viime vuosikymmeninä. Nuorten miesten siemennesteessä on vähemmän siittiöitä kuin aiemmin, mutta varmaa syytä tähän ei ole löydetty. Japanilainen urologian klinikka (Dokkyo Medical University) on tutkinut antioksidanttivitamiinien vaikutusta siemennesteen heikkoon laatuun. Tulokset osoittivat, että ubikinonia sisältävä antioksidanttiyhdistelmä parantaa merkitsevästi miesten hedelmällisyyttä. Tutkimus vahvistaa aikaisempia endokrinologien julkaisemia tutkimustuloksia.

"Onko onki ottamaton, vaiko lammikko kalaton?" pohti entinen gynekologian professori Paavo Vara potilaansa hedelmättömyyden syytä. Sillloin ei tunnettu vielä vapaiden radikaalien ja hapetusstressin haitallista merkitystä eikä ubikinonin parantavaa vaikutusta miehen hedelmättömyyteen.

Hapetusstressi syy sperman heikkoon laatuun

Vapaiden radikaalien liikatuotanto johtaa hapetusstressiin, joka vahingoittaa solujen rakenteita ja niiden toimintoja. Erityisesti solujen rasvat, valkuaisaineet ja DNA kärsivät, kirjoittavat japanilaiset urologit. Hapetusstressi myllertää useissa ihmisen kroonisissa sairauksissa, mukaan luettuna siemennesteen heikko laatu (oligoastenozoospermia), joka on syynä miehestä johtuvaan hedelmättömyyteen. Puolalaiset urologit esittävät perusteellisessa katsauksessaan tämän saman näkemyksen hapetusstressin vaikutuksesta miesten hedelmättömyyteen, ja he suosittelevat antioksidantteja sen hoidoksi (Walczak-Jedrzejowska ym. 2013). Samoin slovakialaiset urologit omassa julkaisussaan (Gvozdjakova ym. 2013). Näin ollen urologeja kiinnostaa, toimiiko antioksidanttihoito käytännössä. Ja kyllähän se näyttää toimivan!

Japanilaiset urologit testasivat antioksidanttivitamiinien vaikutusta 169 hedelmättömyyden vuoksi tutkimuksiin tulleella miehellä. Hoidoksi annettiin päivittäin

  • 80 mg C-vitamiinia
  • 40 mg E-vitamiinia ja
  • 120 mg ubikinonia.

Siemennesteen laatu (spermiogrammi) tutkittiin 3 ja 6 kuukauden kuluttua. Antioksidantteja saaneiden miesten sperman siittiöiden määrä ja liikkuvuus paranivat merkitsevästi seurannan aikana. Ubikinonia saaneiden miesten partnereista 48 (28,4 %) tuli raskaiksi, heistä 16 (9,5 %) spontaanisti ja loput keinohedelmöityksellä.

Johtopäätökset: C- ja E-vitamiinien ja ubikinonin yhdistelmä paransi merkitsevästi siemennesteen laatua.


Muut tutkimukset vahvistavat

Toiset italialaiset endokrinologit (Endocrinology, Andrology Unit, Department of Clinical Medicine and Applied Biotechnologies, Polytechnic University of Marche, Umberto I Hospital, Ancona) osoittivat jo vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessaan, että ubikinoni lisää siittiöiden määrää ja parantaa niiden liikkuvuutta (Balercia ym. 2009).

Iranilaisessa kaksoissokkotutkimuksessa 200 mg ubikinonia päivässä paransi merkitsevästi siemennesteen heikkoa laatua.

Toisessa 212 miehen iranilaistutkimuksessa annettiin 300 mg ubikoninia päivässä, mikä myös paransi sperman laatua. Tämän tutkimuksen teki Urology and Nephrology Research Center, Shahid Beheshti University, Tehran (Nadjarzadeh ym. 2013).

Toisistaan riippumattomat tutkimukset puoltavat ubikinonin nauttimista heikkolaatuisen siemennesteen parantamiseksi. Asia on osoitettu jo varsin vakuuttavasti. Suomessakin on saatavana 200 mg:n ubikinonikapseleita.

Kobori Y, Ota S, Sato R, et al. Antioxidant cosupplementation therapy with vitamin C, vitamin E, and coenzyme Q10 in patients with oligoasthenozoospermia. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2014;86(1):1-4. doi: 10.4081/aiua.2014.1.1.

Walczak-Jedrzejowska R, Wolski JK, Slowikowska-Hilczer J. The role of oxidative stress and antioxidants in male fertility. Central European Journal of Urology. 2013;66(1):60-67. Epub 2013 Apr 26. Review. Free Full Text

Gvozdjakova A, Kucharska J, Lipkova J, et al. Importance of the assessment of coenzyme Q10, alpha-tocopherol and oxidative stress for the diagnosis and therapy of infertility in men. Bratisl Lek Listy. 2013;114(11):607-9. Abstract
Nadjarzadeh A, Shidfar F, Amirjannati N, et al.  Effect of Coenzyme Q10 supplementation on antioxidant enzymes activity and oxidative stress of seminal plasma: a double-blind randomised clinical trial. Andrologia. Article first published online: 7 JAN 2013 | DOI: 10.1111/and.12062
Safarinejad MR. Efficacy of Coenzyme Q10 on Semen Parameters, Sperm Function and Reproductive Hormones in Infertile Men. The Journal of Urology DOI: 10.1016/j.juro.2009.02.121
Balercia G, Mancini A, Paggi F, et al. Coenzyme Q10 and male infertility. J Endocrinol Invest. 2009 32(7):626-32. doi: 10.3275/6301