D-vitamiini ja rintasyöpä – meta-analyysi

Arvostettu syöpälääkäreiden ammattilehti British Journal of Cancer julkaisee huhtikuun numerossaan koontitutkimuksen (meta-analyysin) D-vitamiinin merkityksestä rintasyövässä. Yhtenä syynä tähän lienee se, että Yhdysvalloissa rintasyöpäkirurgit määräävät jo täyttä päätä isoja D-vitamiiniannoksia (178 mikrogrammaa päivässä) potilailleen ja sanovat niiden parantavan taudin ennustetta ja ehkäisevän kuolemantapauksia. Suomessa D-vitamiinin viranomaissuositus on aivan liian pieni syöpäpotilaille.


Koontitutkimuksen taustalla on myös tieto siitä, että D-vitamiinilla on syöpää estäviä biokemiallisia vaikutusmekanismeja. Korealaiset tutkijat kävivät läpi Medline- ja Embase-tietokannoissa olevat tutkimukset, joissa rintasyöpäpotilailta oli mitattu seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25). Yhteensä 24 tutkimuksessa oli seurattu 31 867 potilaan taudin kulkua ja kuudessa tutkimuksessa 6 092 potilaan joukossa sattuneita kuolemantapauksia (870 tapausta).

Mitä enemmän potilaan veressä oli D-vitamiinia, sitä parempi oli taudin ennuste ja sitä pienempi kuoleman riski. Suurimmassa S-D-25-luokassa riski oli lähes puolta pienempi kuin alimmassa S-D-25-luokassa. Tutkimus osoitti, että suuri S-D-25-pitoisuus liittyy heikosti vähäisempään rintasyövän riskiin, mutta vahvasti potilaiden vähäisempään kuolleisuuteen. Toisin sanoen, suuri S-D-25-lukema ehkäisee rintasyöpään sairastuneiden kuolleisuutta.

Tämä meta-analyysi tukee aikaisempaa saksalaista koontitutkimusta (9 erillistutkimusta), jossa S-D-25:n suureneminen 50 nanomolilla/l vähensi rintasyövän riskiä (Yin ym. 2010).

Myös Kalifornian yliopiston tuore koontitutkimus (5 erillistutkimusta) osoitti, että suuri D-vitamiinin pitoisuus seerumissa tuplaa rintasyöpään sairastuneiden eloonjäämisen mahdollisuuden. Tutkijat vertasivat taudin ennustetta suuren ja pienen S-D-25:n ryhmissä. "Suuri" pitoisuus oli yli 75 nanomoolia litrassa (nmol/l) ja "pieni" keskimäärin 42,5 nmol/l. Yhdysvalloissa rintasyöpäpotilaiden keskimääräinen pitoisuus on juuri tuo 42,5 nmol/l. Tulokset puoltavat D-vitamiinin lisäämistä rintasyövän vakiohoitoon, sanovat professori Cedric F. Garlandin johtamat tutkijat (Mohr ym. 2014). D-vitamiini on yhtä tehokasta kuin tamoksifeeni, sanovat amerikkalaiset syöpälääkärit.

Tutkimukset vahvistavat entisestään käsitystä, jonka mukaan D-vitamiinin viranomaissuositukset ovat ainakin 10 kertaa liian pienet. Ne eivät missään tapauksessa riitä syöpäpotilaille. Heidän tulee mittauttaa seeruminsa D-vitamiinin pitoisuus ja nostaa se tasolle 150–250 nmol/l (ylikin saa mennä, vasta 375 nmol/l alkaa olla riskirajalla). Minusta on suorastaan järkyttävää, että saantisuosituksista päättäminen on annettu ravitsemustieteilijöille, jotka eivät hoida potilaita.

Kim Y, Je Y. Vitamin D intake, blood 25(OH)D levels, and breast cancer risk or mortality: a meta-analysis. British Journal of Cancer. 2014 Apr 8. doi: 10.1038/bjc.2014.175.
Yin L, Grandi N, Raum E, et al. Meta-analysis: Serum vitamin D and breast cancer risk, Eur J Cancer (2010), doi:10.1016/j.ejca.2010.03.037
Mohr SB, Gorham ED, Kim J, Hofflich H, Garland CF. Meta-analysis of Vitamin D Sufficiency for Improving Survival of Patients with Breast Cancer. Anticancer Research. 2014 Mar;34(3):1163-6. PubMed

Kalifornian yliopiston lehdistötiedote 6.3. 2014