Espanjan ikääntyvillä D-vitamiinin puutetta

Madridissa sairaalat ja yliopistot selvittivät yli 65-vuotiaiden espanjalaisten mahdollista D-vitamiinivajetta. Tutkimuksessa mitattiin seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) 468 henkilöltä, joiden keski-ikä oli 76 vuotta. Heistä 53,4 % oli naisia. S-D-25 oli keskimäärin noin 50 nmol/l. Viitearvo on Espanjassa 75–250 nmol/l. Suurin osa (86,3 prosenttia) tutkituista jäi viitearvon alarajan alapuolelle, ja enemmän kuin joka kolmannella oli vakava puutostila.

Suurimmalla osalla (86,3 %) tutkituista S-D-25 jäi viitearvon alarajan alapuolelle ja vakavaa puutetta (S-D-25 < 37,5 nmol/l) todettiin enemmän kuin joka kolmannella (35,2 %). Puute lisääntyi lineaarisesti iän myötä. Myös matala sosioekonominen asema ja kognitiiviset häiriöt (huono muisti ja huonot tieto-taidot) liittyivät puutteeseen.

Johtopäätökset: D-vitamiinin puute on yleistä yli 65-vuotiailla Madridin autonomisella alueella asuvilla espanjalaisilla.

Puutteesta kärsivät tarvitsevat farmakologista D-vitamiinilisää, päättelevät tutkijat. Tulokset julkaistiin espanjalaisten geriatrien ja gerontologien ammattilehdessä.

Huom! Madridin alueen väestö on yli 13 miljoonaa (pelkästään Madridin kaupungissa asuu 3,5 miljoonaa ihmistä).

D-vitamiinin puutetta esiintyy myös Aurinkorannikon paikallisessa väestössä, osoitti äskettäin julkaistu Málagan Carlos Haya -yliopistoklinikan kliininen tutkimus. Puute lisäsi tyypin 2 diabeteksen riskiä. Yksikään viitearvojen sisällä olleista ei sairastunut seurannan aikana. Aurinkorannikolla asuvat suomalaiset, etenkin diabeetikot, ovat käyneet paikallisessa laboratoriossa mitauttamassa seeruminsa D-vitamiinin pitoisuuden. Moni on hämmästynyt, kun lukema on ollut viitearvon alapuolella.
Lue lisää suomeksi.

Mateo-Pascual C, Julián-Viñals R, Alarcón-Alarcón T, et al. Déficit de vitamina D en una cohorte de mayores de 65 años: prevalencia y asociación con factores sociodemográficos y de salud. Revista Española de Geriatría y Gerontología. 2014 Feb 12. pii: S0211-139X(13)00233-3. doi: 10.1016/j.regg.2013.11.004.
[Vitamin D deficiency in a cohort over 65 years: Prevalence and association with sociodemographic and health factors.] Abstrakti englanniksi