D-vitamiinin puute lisää kuolemia vanhainkodeissa

Ruotsissa mitattiin 11 vanhainkodin 333 asukin seerumin D-vitamiinin pitoisuus. Tulos oli keskimäärin noin 40 nmol/, mutta monilla vanhuksilla oli paljon pienempi pitoisuus. 80 prosentilla S-D-25 oli alle 50 nmol/l. Se liittyi lisääntyneeseen kuoleman riskiin. Kolmivuotisen seurannan aikana 147 hoidokkia (44 %) kuoli. Kuolemia oli kaksin verroin niiden keskuudessa, joiden S-D-25 oli alle 29 nmol/l ja puolitoista kertaa enemmän kun S-D-25 oli 38–48 nmol/l verrattuna niihin, joilla se oli yli 48 nmol/l. Toisin sanoen, mitä vähemmän D-vitamiinia, sitä enemmän kuolemia (Samefors ym. 2014).

Suomessa geriatri Reijo Tilvis työryhmineen mittasi vuonna 2008 Helsingissä Laakson sairaalassa hoidossa olleen 216 vanhuksen seerumin D-vitamiinin pitoisuuden. Tulos oli masentava: 98,1 prosentilla pitoisuus oli alle 50 nmol/l eli puutteen puolella. Nämä vitamiinihoitoja osaamattomat lääkärit antoivat hoidokeille ruoan lisänä D-vitamiinia 0, 10 tai 15 mikrogrammaa päivässä, jotka annokset nostivat pitoisuutta jonkin verran, mutta eivät lievittäneet potilaiden kipuja eivätkä vaikuttaneet käytökseen (Björkman ym. 2008). Annokset olivat aivan liian pieniä. Terveydenhuollon ammattihenkilöstö ei tajua, etteivät terveelle keskivertoväestölle tarkoitetut suositukset päde vanhuksiin ja sairaisiin.

Ikäihmisten D-vitamiini yleinen puute on ollut lääkäreiden tiedossa vuosikausia, mutta asiantilan korjaamiseksi ei ole tehty mitään, valittivat ruotsalaiset ylilääkärit Ruotsin lääkärilehdessä vuonna 2011. Suomessa dosentti Outi Mäkitie ja farmakologian emeritusprofessori Ilari Paakkari ovat vaatineet vuosia D-vitamiinin saantisuosituksen nostamista tutkimustiedon edellyttämälle tasolle 100 mikrogrammaan päivässä, mutta näin ei ole tehty. Pohjoismaissa D-vitamiinin saantisuositus on jätetty ravitsemustieteilijöiden päätettäväksi ja jäljet pelottavat. Suomessa vastuun kantavat valtion ravitsemusneuvottelukunnan D-vitamiinityöryhmän jäsenet professorit Mikael Fogelholm ja Christel Lamberg-Allardt (Helsinki) sekä apulaisprofessori Ursula Schwab (Kuopio).

Vie ikääntyneelle omaisellesi tuliaisiksi 100 mikrogramman D-vitamiiniaski (kukkien lisäksi). Tähän vuodenaikaan ihmisten veren D-vitamiinin pitoisuudet ovat pienimmillään. D-vitamiinin riittävä saanti parantaa vastustuskykyä myös influenssaa vastaan!

Samefors M, Ästgreb CJ, Mölstad S. et al. Vitamin D Deficiency in Elderly People in Swedish Nursing Homes is Associated with Increased Mortality. European Journal of Endocrinology. February 11, 2014 EJE-13-0855- Abstract
Björkman M, Sorva A, Tilvis R. Vitamin D supplementation has no major effect on pain or pain behavior in bedridden geriatric patients with advanced dementia. Aging Clin Exp Res. 2008;20(4):316-21. PubMed
D-vitaminbrist –vems ansvar. Läkartidningen