Luukatolääkkeiden sivuvaikutuksia voidaan ehkäistä E-vitamiinilla ja ubikinonilla

Naisille määrätään luukadon ehkäisyyn yleisesti bifosfonaatti-nimisiä lääkkeitä, mutta niillä on sivuvaikutuksia: lääkkeet voivat altistaa epätyypillisille pitkien luiden murtumille, vaikka lääkkeiden pitäisi ehkäistä niitä. Muita sivuvaikutuksia ovat leuan osteonekroosi (luumätä) ja lihaskivut. Sitä ei ole tiedetty, miten nämä sivuvaikutukset syntyvät. Nyt saksalaiset ja kanadalaiset tutkijat ovat selvittäneet asiaa. Heidän mukaansa bifosfonaatit estävät elimistössä ubikinonin synteesiä (kuten tekevät myös kolesterolilääkkeet, statiinit) ja kuluttavat myös E-vitamiinia. Tutkimus puoltaa E-vitaminin ja ubikinonin käyttöä ehkäisemään bifosfonaattien sivuvaikutuksia.

Tutkimukseen osallistui 71 luukatoa potevaa naista, keski-iältään 73,5 ± 5.5 vuotta. Heistä 27 sai bifosfonaatteja suun kautta ja 27 suonensisäisesti. 17 muuta naista ei reagoinut lääkkeeseen, joten heidät tiputettiin pois lopullisesta analyysista. Lääke alensi merkitsevästi veren E-vitamiinin (gammatokoferolin) ja ubikinonin pitoisuuksia.

Tutkijat uskovat lääkkeen sivuvaikutusten johtuvan E-vitamiinin ja ubikinonin vajeista, jolloin ihmisen luonnollinen vastustuskyky heikkenee. Näin ollen bifosfonaattien kera pitäisi nauttia E-vitamiinia ja ubikinonia ennaltaehkäisevästi suojaksi lääkkeen sivuvaikutuksia vastaan aivan kuten statiinien käyttäjät tarvitsevat ubikinonia.

Tutkimuksen tekivät seuraavat laitokset:

·    Institute of Immunology, Christian-Albrechts University Kiel, Kiel, Germany
·    Institute of Human Nutrition and Food Science. Christian-Albrechts University Kiel, Kiel, Germany
·    Children's Hospital of Datteln, University of Witten-Herdecke, Datteln, Germany
·    Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Kalyan S, Huebbe P, Esatbeyoglu T, et al. Nitrogen-bisphosphonate therapy is linked to compromised coenzyme Q10 and vitamin E status in postmenopausal women. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2014 Jan 13:jc20133648.