Diabetes, valtimomuutokset, ruoka-ja juomatavat ja benfotiamiini

Diabeetikot sairastuvat muita herkemmin mikro- ja makrovaltimoiden sairauksiin. Niiden synnystä ja ehkäisyn mahdollisuuksista benfotiamiinilla on saatu uutta tietoa, kertoo Diabetes Care -lehden lokakuun numeron pääkirjoitus.

Valtimoissa tapahtuvia muutoksia voidaan nykyään mitata kätevästi tarkkailemalla olkavarren valtimoiden verenvirtausta ja valtimoiden laajenemiskykyä (flow-mediated dilatation, FMD). Testi kuvastaa valtimoiden sisäseinämien eli endoteelin toimintaa elävässä ihmisessä. Menetelmä on käytössä tieteellisissä tutkimuksissa, mutta ei vielä yksittäisten potilaiden saatavilla.

Typpioksidin merkitys

Tutkimuksista tiedetään, että hapen puutteessa valtimon endoteelin solut lisäävät typpidioksidin (NO) eritystä, mikä rentouttaa valtimon seinämän sileää lihaksistoa, laajentaa valtimoita ja parantaa verenkiertoa. Laajentumiskyky on siis riippuvaista NO:sta, ja kääntäen, mikä tahansa tekijä, joka vaikuttaa NO:n biologiseen hyväksikäyttöön vaikuttaa samalla laajentumiskykyyn. Typpidioksidiin voidaan vaikuttaa sekä negatiivisesti että positiivisesti. Esimerkiksi karnosiini vaikuttaa siihen positiivisesti; niinpä karnosiinin käyttö ravintolisänä parantaa valtimoiden joustavuutta, alentaa kohonnutta verenpainetta ja parantaa verenkiertoa (lue lisää).


Typpioksidi (NO) -molekyyli muodostuu typestä ja hapesta.

Vapaat radikaalit, erityisesti superoksidi, vaikuttavat typpioksidiin negatiivisesti: radikaali sitoutuu typpioksidiin ja muodostaa myrkyllistä peroksinitriittiä, mikä estää NO:n biologista hyväksikäyttöä. Kaikki tilanteet, joissa kudoksissa syntyy ylimäärin superoksidia, aiheuttavat hapetusstressiä ja vaikuttavat haitallisesti valtimoiden endoteeliin. Myös tulehdus (inflammaatio) ehkäisee NO:n vapautumista endoteelisoluista sillä tulehdussytokiinit, kuten TNF-alfa, estävät endoteliaalisen NO:n syntetaasin (eNOS) ilmentymistä. Tulehdus voi siis ehkäistä normaalia valtimoiden laajentumiskykyä. Tulehduksessa voi syntyä vapaita happiradikaaleja, jotka vuorostaan pahentavat tulehdusta. Syntyy itseään ruokkiva noidankehä.

Valtimoiden laajentumiskyvyn heikkeneminen lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tiloja, joissa niin käy, ovat tyypin 1 ja 2 diabetes, lihavuus, verenpainetauti, tupakointi, menopaussi, kohonneet veren rasvat ja todetut verenkiertohäiriöt. Kaikissa näissä tiloissa vallitsee tulehdus- ja hapetusstressi.

Ravitsemuksen merkitys valtimomuutoksille

Viimeisten 10 vuoden aikana on alettu tutkia ravitsemuksen vaikutusta valtimoiden laajentumiskykyyn. Sitä heikentää runsas ja usein toistuva tyydytetyn rasvan ja omega-6:n ja hiilihydraattien ja pikaruoan syönti. Pikaruoka ja esimerkiksi kerma lisäävät hapetusstressiä ja tulehdusta soluissa. Onneksi tilaa voidaan ehkäistä antioksidanteilla ja kalaöljyllä. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot vaikuttavat valtimoissa päinvastoin kuin tyydytetyt ja omega-6-rasvat; omega-3:t auttavat valtimoita laajenemaan tarvittaessa. Nauttimalla kalaöljyä voimme parantaa valtimoiden "laajentumisreservikapasiteettia" ja ehkäistä verenpaineen kohoamista. Kalaöljyn rasvahapot ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat tulehdussytokiineja ja adheesiomolekyylejä. Samalla autetaan endoteelisoluja tuottamaan typpioksidia. Myös oliiviöljyllä (omega-9) on samankaltaisia suotuisia vaikutuksia valtimoihin kuin kalaöljyllä.

Rypälesokerin (glukoosin) ja monien muiden ravintoaineiden nauttiminen aiheuttaa hapetus- ja tulehdusstressiä. Samoin sokeroitumisen lopputuotteiden (AGE-tuotteiden) muodostusta kudoksissamme, koska sokeroidut molekyylit ovat herkkiä hapetusvaurioille. Kaiken lisäksi AGE:t kiinnittyvät solujen reseptoreihin (vastaanottimiin) ja laukaisevat tulehdussytokiinien ja vapaiden radikaalien tuotantoa soluissa.

Diabetes, valtimomuutokset, ruokatavat ja benfotiamiini ... Diabetes Care -lehden pääkirjoituksen jatko-osa

Huonot uutiset
AGE-tuotteita on elintarvikkeissa, eritoten eläinvalkuaisessa ja niitä syntyy ruoanlaitossa eritoten grillatuissa, paistetuissa ja käristetyissä ruoissa. Coca Cola Light aiheuttaa huomattavan FMD:n heikkenemisen ja samanaikaisen plasman AGE-pitoisuuden lisääntymisen. Samalla lisääntyvät myös hapetusstressiä kuvaavat tiobarbituraattiin reagoivat yhdisteet (TBARs) ja plasminogeeni aktivaattori-1:n inhibiittori (PAI-1:n) ilman verensokerin merkittävää nousua. AGE:t heikentävät akuutisti valtimoiden laajentumiskykyä, ja niinpä runsaasti AGE:tä sisältävät ruoat ja juomat voivat ajan oloon jäykistää valtimoita (lue tarkempi selostus tästä tutkimuksesta). Lisäksi AGE:t vaurioittavat munuaisia, eritoten diabeetikoilla.

Kuva: AGE-tuotteiden synty ruoanlaitossa ja/tai elimistössä. Benfotuiamiinin on erinomainen anti-AGE-vitamiini, sanoo professori Jaime Uribarri. Hän suosittaa sitä diabeetikoille päivittäin 300 mg.

Hyvät uutiset:
Bentotiamiini ehkäisee endo- ja eksogeenisten AGE-tuotteiden ja tupakoinnin haittavaikutuksia valtimoissa. Benfotiamiinin nauttiminen ennen AGE:tä sisältäviä ruokia tai ennen tupakointia estää täysin valtimoiden supistumisen. Vaikutus perustuu siihen, että benfotiamiini estää superoksidin synnyn ja sen aiheuttamaan hapetusstressiä mitokondrioissa. Benfotiamiinin uskotaan ehkäisevän sekä hapetus- että tulehdusstressiä.

Ravitsemuksella, ruoka- ja juomatavoilla ja benfotiamiinilla näyttää siis olevan suurempi merkitys verisuoniterveydelle kuin olemme perinteisesti ymmärtäneetkään. Kolesteroli ei siis ole kaikki kaikessa. Ruoka-aineiden valinta ja ruoan valmistustapa ja benfotiamiinin nauttiminen voi olla ratkaisevan tärkeää aterianjälkeistenä valtimoiden supistumisen ja jäykistymisen ehkäisyssä.

Dandona P, Chaudhuri A, Mohanty P. Macronutrients, advanced glycation end products, and vascular reactivity. Editorial. Diabetes Care. 2007;30(10):2750-1 [pdf]
Uribarri J, Stirban A, Sander D, et al. Single oral challenge by advanced glycation end products acutely impairs endothelial function in diabetic and nondiabetic subjects. Diabetes Care. 2007;30(10):2579-82. [Abstract]
Uribarri J, Tuttle KR. Advanced glycation end products and nephrotoxicity of high-protein diets. Clin J Am Soc Nephrol. 2006;1(6):1293-9 [Abstract][Free Full Text, pdf]
Stirban A, Negrean M, Stratmann B, et al. Benfotiamine prevents macro- and microvascular endothelial dysfunction and oxidative stress following a meal rich in advanced glycation end products in individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2006;29(9):2064-71. [Free Full Text]

ASCEND-tutkimusprojekti
Englannissa Oxfordin yliopistossa tutkitaan parhaillaan etyyliesteröityjen omega-3-rasvappojen suojavaikutusta diabeetikkojen verisuoniin. Tutkimukseen haetaan 10 000 yli 40 v. diabetikkoa, joilla ei ole vielä ilmennyt verenkiertohäiriöitä. Osa koehenkilöistä saa aspiriinia (100 mg/vrk), osa plaseboa ja osa aspiriinia + omega-3:a. Tutkimuksen uskotaan antavan uutta tietoa siitä, kuinka diabetekseen liittyviä valtimomuutoksia voidaan ehkäistä ja jarruttaa ravintolisillä. Hankkeesta voi lukea lisää Yhdysvaltain terveysviraston verkkosivuilta.

Aiheeseen liittyviä uusia tutkimuksia:

Diabetes on tulehdustauti
Homokysteiini ja diabeettinen verkkokalvon rappeuma
Omega-3:t ehkäisevät lasten diabetesta
Puhallustesti voi paljastaa lasten diabeteksen
Suomen Lääkärilehti: Ravintolisät avuksi diabeteksen hoitoon
Kromista sittenkin hyötyä diabeteksen hoidossa
Sinkin puute lisää diabeetikon sydänkuoleman riskiä
Diabeetikolle glykaation estäjiä
E-EPA vähentää diabeetikon sydäntaudin riskiä
Diabeetikoilla huomattavaa B1-vitamiinin puutetta
Benfotiamiinia diabeettisen neuropatian hoitoon
Tri Tolosen kromikatsaus
Indianan yliopisto: Karnosiini suojaa sydäntä
Diabeteksen täydentävä ravitsemushoito