Amerikan lääkärilehti: "E-vitamiini hidastaa Alzheimerin kulkua"

Suuri päivittäinen E-vitamiiniannos (2000 mg) hidastaa Alzheimerin tautia jo puolessa vuodessa niin, että potilas pysyy 6 viikkoa kauemmin omatoimisena, osoittaa uusi amerikkalainen kliininen tutkimus. Reilun kahden vuoden vitamiinihoito venyttää omatoimisuuskautta jo yli puolen vuoden lumehoitoon nähden. Tutkimuksen julkaisi Amerikan lääkärilehti Journal of the American Medical Association (JAMA) tammikuun 2014 numerossaan. Tulos on mullistava! Raportti on herättänyt valtavaa huomiota viestimissä, koska se vahvistaa antioksidanttiteorian toimivan käytännössä, kunhan päiväannos on riittävän suuri.

E-vitamiini paransi potilaiden kykyä käydä ostoksilla, laittaa itse ruokansa, peseytyä, pukeutua ja huolehtia muutoinkin itsestään, sanovat sekä tutkijat ja potilaiden hoitajat. E-vitamiini paransi potilaiden toimintakykyä ja vähensi heitä hoitavien ihmisten työtaakkaa.

Psykiatrian professori Maurice Dysken työryhmineen testasi E-vitamiinin vaikutusta 14 Veterans Affairs medical centerissä 613 lievää ja keskivaikeaa Alzheimerin tautia potevan henkilön aineistossa. Heidän keski-ikänsä oli 78,8 (+/- 7,8) vuotta. Potilaista 86 % oli miehiä. Kaikille tutkituille oli määrätty ennestään lääkitys oireisiinsa. Potilaista 152 sai 2000 IU eli 2000 mg E-vitamiinia (dl-alfatokoferolia) päivässä. [Suomessa viranomaissuositus on 10 mg päivässä ja ”suurin hyväksyttävä” päiväsaanti 300 mg /vrk (THL/Fineli).] Tutkimus alkoi elokuussa vuonna 2007, siis lähes 6 vuotta sitten.

Osa potilaista (152) sai lumetta, osa (155) memantiini-nimistä Alzheimer-lääkettä ja osa (154) memantiinia + E-vitamiinia. Vaikutus- ja seurantajaksot olivat 2,3 vuotta, jona aikana 52 potilasta putosi pois seurannasta. Näin ollen tulokset saatiin 140 E-vitamiinia, 140 lumetta, 142 memantiinia ja 139 yhdistelmää saaneesta potilaasta. Tutkimusmenetelmät käyvät ilmi tutkimussuunnitelmasta.

E-vitamiinia saaneiden potilaiden elämää haitanneet rajoitukset vähenivät vuosittain keskimäärin 19 % verrattuna lumeryhmään. Positiivinen vaikutus alkoi näkyä jo puolen vuoden kuluttua. Hämmästyttävää oli, ettei lääke eikä sen yhdistelmä E-vitamiinin kanssa ollut yhtä tehokas kuin pelkkä E-vitamiini.

E-vitamiinia saaneen ryhmän kuolleisuus oli 7,3 %, lumetta saaneiden verrokkien 9,4 %. memantiinia + E-vitamiinia saaneiden 9,0 % ja pelkkää memantiinia saaneiden 11,3 %. Lääke yksinään annettuna olisi siis vaarallisinta ja kaiken lisäksi tehotonta. E-vitamiini ei aiheuttanut sen enempää sivuvaikutuksia kuin lume. E-vitamiini oli siis näinkin suurena annoksena täysin turvallista, korostaa videohaastattelussaan psykiatrian professori Mary Sano. Tutkimus siis kumoaa Suomessakin suurta kohua herättäneen Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteilijä Jaakko Mursun raportin, jossa väitettiin vitamiinien tappavan ihmisiä (vanhoja mummuja). E-vitamiini on kustannustehokas hoito Alzheimerin tautiin, sanoo professori Dysken haastatteluissaan. JAMA julkaisi tutkimuksen johdosta myös pääkirjoituksen, mikä lisää tutkimuksen painoarvoa.

Aivotutkija, professori Kenneth Davis – yksi tutkijoista – samoin kuin professori Mary Sano, suosittelee E-vitamiinin määräämistä Alzheimer-potilaille isoina annoksina. Brittiasiantuntijat puolestaan jarruttelevat Daily Mailissa vitamiini-innostusta, koska annos oli farmakologinen ravitsemussuosituksiin nähden, eikä tällaista määrää voi saada ruoasta.

Alzheimer’s Research UK:n tutkimusjohtaja
tohtori Eric Karran suhtautuu tuloksiin kovin penseästi: ”Tutkijat eivät raportoi suurten E-vitamiiniannosten haittavaikutuksia, joista on kerrottu aikaisemmissa tutkimuksissa. Tutkitut potilaat olivat pääosin miehiä. Olisi tärkeää toistaa nämä tulokset suuremmassa tutkimuksessa, jossa olisi mukana myös naisia. Emme suosittele suuria E-vitamiiniannoksia ennen kuin tällainen uusi tutkimus on julkaistu”, Karran sanoo. [Tällä lailla vetkuttelemalla voidaan "ostaa lisäaikaa" 10 vuotta, jona aikana ei suositella ravintolisiä. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa myös, että Karran viittaa muun muassa suomalaiseen Setti-tutkimukseen, jossa tupakoiville miehille oli annettu E-vitamiinia 50 mg päivässä, jonka siis väitettiin muka olevan vaarallista.]

Tohtori Doug Brown, englantilaisen Alzheimer’s Societyn tutkimusjohtaja puolestaan sanoo Daily Mailissa, että potilaiden on tärkeää kysyä lääkäriltään neuvoa ennen ravintolisien käyttöä. “Tässä tutkimuksessa E-vitamiinin annos oli paljon suurempi kuin viranomaissuositus, joten se voi olla huomattavan haitallinen joillekin ihmisille”, sanoo Brown. “Vaikka E-vitamiinin käytön ja oireiden vähenemisen välillä oli yhteys, tulos ei ole millään muotoa lopullinen. Tarvitaan enemmän tutkimusta sen seikan selvittämiseksi, onko E-vitamiini todella hyödyksi dementiaa poteville, ja voidaanko sitä nauttia turvallisesti näin suuria määriä päivittäin”, hän lisää. Lausunto osoittaa vain kielteistä asennetta ravintolisiä kohtaan.

A megadose of vitamin E 'slows down' Alzheimer's: Patients able to cook, wash and stay independent for six months longer. Daily Mail 31.12.2013

Dysken WM, Sano M, Asthana S, et al. Effect of Vitamin E and Memantine on Functional Decline in Alzheimer DiseaseThe TEAM-AD VA Cooperative Randomized Trial. JAMA 2014; 311(1) 33-44. doi:10.1001/jama.2013.282834. / Free Full Text
Evans AD, Morris MC, Rajanet KB. Vitamin E, memantine, and Alzheimer disease. Editorial. JAMA 2014; 311: 29-30. doi:10.1001/jama.2013.282835