Onko kromista hyötyä diabeetikolle?

Otsikon kysymyksestä on taitettu peistä ainakin 30 vuotta, puolesta ja vastaan. Uusi tsekkiläinen kliininen tutkimus osoittaa, että orgaaninen kromilisä parantaa merkitsevästi sokeritasapainoa jo kahdessa viikossa. Kromin käytön loputtua sokeriarvot nousevat entisille tasoilleen. Tutkimuksen teki Institute of Clinical Biochemistry and Hematology, Charles University in Prague, Medical Faculty and Faculty Hospital in Pilsen, Prague, Czech Republic.


Insuliini tarvitsee kromia voidakseen toimia normaalisti eli alentaa kohonnutta verensokeria, toteavat tutkijat aluksi. Kromin niukka saanti ravinnosta (mikä on Suomessa tavallista) liittyy insuliiniresistenssiin. Tästä syystä kromia on suositeltu jo kauan ravintolisänä diabeetikoille.

Tähän tutkimukseen osallistui 11 tyypin 2 diabeetikkoa, jotka saivat ennestään insuliinihoitoa. Heistä mitattiin paastoverensokeri (FPG), sokeristunut (glyko)hemoglobiini (HbA1c eli ns. pitkä sokeri, joka kuvastaa sokeritasapainoa noin 2 kuukautta taaksepäin näytteenottoajankohdasta) ja seerumin kolesteroleja ja triglyseridejä.

Potilaat saivat aluksi kaksi viikkoa päivittäin 100 mikrogrammaa (µg) orgaanista kromia (hiivakromia). Sen jälkeen kromin päiväannos tuplattiin kuudeksi viikoksi. Tämän vaiheen jälkeen pidettiin tauko eli ns. pesuvaihe, jonka aikana kromin vaikutus "pestiin" pois. Kunkin vaiheen jälkeen mitattiin FPG, HbA1c, seerumin triglyseridit, HDL- ja LDL-kolesterolit ja tuloksia verrattiin alkutilanteeseen.

Paastoverensokeri (FPG) aleni jo kahden viikon kuluessa erittäin merkitsevästi (p<0,001) ja lukemat pienenivät edelleen hiukan toisella hoitojaksolla (6 viikkoa). Samoin HbA1c aleni kummallakin hoitojaksolla. Kahdeksan viikon kuluttua kromihoidon lopettamisen jälkeen sekä FPG että HbA1c nousivat takaisin tutkimusta edeltäneelle tasolleen. Seerumin rasvat eivät muuttuneet sanottavasti hoitojaksojen aikana.

"Kromin nauttiminen ravintolisänä voi hyödyttää tyypin 2 diabeetikkoja, joita hoidetaan insuliinilla. Kromin vaikutus perustuu todennäköisesti insuliiniresistenssin vähenemiseen, jolloin sokeritasapaino paranee", päättelevät tutkijat.

Tutkimus vahvistaa Yhdysvaltain Diabetesliiton lehdessä (Diabetes Care) julkaistua 41 satunnaistetun tutkimuksen meta-analyysiä (Balk ym. 2007), jonka mukaan orgaaninen kromi on hyödyksi diabeetikolle.

Ruotsalais-amerikkalainen kliininen  tutkimus vahvistaa, että kromipikolinaatti parantaa ylipainoisten ahmattien veren sokeriatasapainioa ja insuliiniherkkyyttä (Sala ym. 2017).

Sala M, Breithaupt L, Bulik CM, et al. A Double-Blind, Randomized Pilot Trial of Chromium Picolinate for Overweight Individuals with Binge-Eating Disorder: Effects on Glucose Regulation. Journal of Dietary Supplements. 2017 Mar 4;14(2):191-199. Abstract
Racek J, Sindberg CD, Moesgaard S, et al. Effect of chromium-enriched yeast on fasting plasma glucose, glycated haemoglobin and serum lipid levels in patients with type 2 diabetes mellitus treated with insulin. Biological Trace Element Research. 2013;155(1):1-4. doi: 10.1007/s12011-013-9758-9.
Balk EM, Tatsioni T, Lichtenstein AH, et al. Effect of chromium supplementation on glucose metabolism and lipids: A systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care 2007;30:2154-2163. Free Full Text

Tri Tolosen kommentti

Kun näinkin pienellä potilasmäärällä saatiin tilastollisesti erittäin merkitseviä parannuksia sokeritasapainoon, oli tutkitun kromin biologinen vaikutus hyvin vahva. Kokeessa annettiin orgaanista kromia (ei epäorgaanista, joka imeytyy huonosti vereen). Jos diabeetikko haluaa käyttää ravintolisänään kromia, kannattaa valita valmiste, jossa on mukana berberiiniä. Se antaa todennäköisesti paremmin tuloksen kuin pelkkä kromi tai berberiini yksinään. Tutkimukset puoltavat myös E-EPAn (2 g/vrk) ja muidenkin ravintolisien käyttöä diabeksen hoidossa. Lue lisää Hyvän diabeteshoidon oppaasta.