Uusia D-vitamiinitutkimuksia

D-vitamiinista julkaistaan valtavasti uusia tutkimuksia. Ne osoittavat kiistatta, että D-vitamiinin puute on yleistä koko maapallolla, myös aurinkoisissa maissa, jopa tropiikissa ja että puutetta esiintyy lähes kaikissa pitkäaikaissairauksissa. Tiedeyhteisö ei ole päässyt yksimielisyyteen siitä, mikä on ihmisten D-vitamiinin päivittäinen tarve ja paljonko D-vitamiinia pitäisi olla veressä. Tässä joitakin uusimpia tieteellisiä tutkimuksia ja tulkintoja aiheesta.

"D-vitamiinin puute johtuu sairauksista"

Professori Philippe Autier (International Prevention Research Institute, Lyon, Ranska) työryhmineen kävi läpi 290 tapaus-verrokkitutkimusta ja 172 satunnaistettua D-vitamiinisupplementaatiotutkimusta, joissa pyrittiin selvittämään D-vitamiinin annon vaikutusta luuston ulkopuolella. Viimeisimmät analysoidut raportit oli julkaistu joulukuussa 2012.

Monet havaintotutkimukset viittasivat siihen, että suuret D-vitamiiniannokset vähensivät sydän- ja verisuonitapahtumia jopa 58 %, diabetesta 38 % ja paksu- ja peräsuolisyöpiä 33 %. Kliinisissä hoitotutkimuksissa taas D-vitamiinihoidosta ei näyttänyt olevan apua tautien ehkäisyssä eikä hoidossa, joskin kuolleisuus väheni. "Ikääntyminen ja immuunijärjestelmän heikentyminen pienentävät veren D-vitamiinin pitoisuutta", päätteli Autier. Hänen mielestään terveiden ihmisen ei kannata syödä D-vitamiinia, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Voidaan kysyä, miksi sitten monilla nuorilla terveilläkin on viitearvoa pienempi pitoisuus, jos heillä ei kerran ole pitoisuutta pienentävää sairautta?

Entä mikseivät hoitotutkimukset ole tuottaneet toivottuja tuloksia (lukuun ottamatta kuolleisuuden vähenemistä)? Yksinkertaisesti siksi, että annetut D-vitamiiniannokset ovat olleet aivan liian pieniä (vain 10–50 mikrogramman luokkaa päivässä). Lisäksi on käynyt ilmi, että jopa 60 % tutkimuksiin osallistuneista on jättänyt D-vitamiinivalmisteensa ottamatta, joten ei ole mikään ihme, jos odotettu hoitotulos on jäänyt saavuttamatta, sanovat Autierin työryhmän raporttia kommentoineet asiantuntijat lääkäreiden MedPage-sivustolla (ks. linkki alla).
Vitamin D doses too low to matter

Brittilehti The Times kirjoittaa raportista ja lisää, että 11 % briteistä (yli 6 miljoonaa ihmistä) nauttii D-vitamiinilisiä suojellakseen itseään sydäntaudeilta, syöviltä, diabetekselta ja kohonneelta verenpaineelta.

Doubt cast on vitamin D's role against disease. BBC News 5.12.2013
Lack of vitamin D ‘is symptom not cause of illness’. The Times 6.12.2013

Autier P, Bonol N, Pizot C, Mullie P. Vitamin D status and ill health: A systematic review. Lancet Diabetes Endocrinol 2013; DOI: 10.1016/S2213-8587(13)70165-7.

Alzheimerin tauti

Uuden ruotsalaistutkimuksen mukaan Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden seerumissa ja selkäydinnesteessä on tavallistakin vähemmän D-vitamiinia, mikä on voinut myötävaikuttaa sairauden syntyyn ja pahenemiseen. Potilailla pitoisuus seerumissa oli keskimäärin vain 44,0 (36,0–54,5) nmol/l, kun terveiden verrokkien pitoisuus oli 56,0 (46,8–57,3). Muita dementioita potevilla oli tosin vieläkin vähemmän, 42,0 (37,0–49,0) nmol/l. Vaikka tämä poikkileikkaustutkimus ei kerro sitä, johtuuko tauti puutteesta vaiko puute taudista, nämä lukemat osoittavat selvästi, että potilaiden S-D-25 tulisi mitata ja mahdollinen (todennäköinen) puutos tulisi korjata. Minusta Alzheimerpotilaiden S-D-25 tulisi nostaa tasolle 125–150 nmol/l. Artikkelin voi lukea maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Johansson P, Almqvist EG, Johansson JO,Cerebrospinal Fluid (CSF) 25-Hydroxyvitamin D Concentration and CSF Acetylcholinesterase Activity Are Reduced in Patients with Alzheimer's Disease. PLoS One. 2013 Nov 29;8(11):e81989. doi: 10.1371/journal.pone.0081989

D-vitamiini lievittää naisten kipuja diabeteksessa ja masennuksessa

Amerikkalaisen Loyola-yliopiston uusi tutkimus kertoo, että D-vitamiinilla on kipuja lievittävä vaikutus naisiin, jotka potevat tyypin 2 diabetesta ja/tai masennusta. Professori Sue Penckoferin ja tri Todd Doylen tutkimuksessa annettiin D2-vitamiinia 50 000 IU eli 1250 mikrogrammaa (µg) kerran viikossa puoli vuotta. D-vitamiini on lupaava apu erilaisiin kiputiloihin, sanovat tutkijat. (Suomalaiset ravitsemustieteen "asiantuntijat" pelottelevat, että yli 50 µg:n annos muka olisi vaarallinen. Naurettava väite!)

Yli puolet diabeetikoista oli valittanut ylä- ja alaraajojen sekä sormien ja varpaiden tunnottomuutta ja pistelyä, mikä sopii diabeettiseen neuropatiaan (hermostovaurioon). D-vitamiinihoito vähensi näitä oireita.

Tässä oli siis kyseessä interventio eli hoitotutkimus, joka vastaa tapaus-verrokkiasetelmaa paremmin kysymykseen, onko D-vitamiinista hyötyä tutkittujen oireiden ja löydösten hoitamisessa. Tämä tutkimus osoittaa, että D-vitamiiniannoksen tulee olla riittävän suuri, jos mielitään saada aikaan luuston ulkopuolinen hoitovaikutus. Suomen viranomaissuosituksen mukaisilla annoksilla (10-20 µg/vrk) tuskin on vastaavaa vaikutusta.

Vitamin D may decrease pain for women with type 2 diabetes and depression. Nutraingredients.com 5.12.2013