Kalaöljy ja Alzheimerin tauti

Ruoan lisänä nautitun kalaöljyn omega-3-rasvahapot pääsevät verestä aivoihin, joissa ne vähentävät Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden tulehdussytokiineja, kertoo Tukholman Karoliinisen Instituutin uusi tutkimus. Sisätautilääkäreiden Journal of Internal Medicine -lehdessä julkaistu raportti vahvistaa käsitystä, jonka mukaan kalaöljystä voi olla hyötyä Alzheimerin taudin hoidossa.

"Aikaisemmat väestötutkimukset osoittavat, että omega-3-rasvahapot voivat suojata aivoja Alzheimerin tautia vastaan. Tämä tieto antoi meille aiheen tutkia ravintolisänä nautitun kalaöljyn vaikutuksia tautiin sairastuneilla potilailla", sanoo tutkimusta johtanut tohtori Yvonne Freund-Levi.

Omega-3- ja muita välttämättömiä rasvahappoja kertyy aivoihin sikiökehityksen aikaan. Elämän aikana nämä rasvahapot kuluvat, mutta niitä korvataan ruoasta tai ravintolisistä saatavilla rasvahapoilla. Kuitenkin vielä tiedetään aika vähän kuinka tämä korvaaminen tapahtuu ja pääsevätkö kaikki rasvahapot veriaivoesteen läpi aivoihin. Veriaivoeste näet suojaa aivoja, ettei niihin pääse veressä kiertäviä vahingollisia aineita. Useissa tutkimuksissa on todettu, että Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten aivoissa on tavallista vähemmän DHA-omega-3-rasvahappoa. Siksi kai tässä tutkimuksessa annettiin nimenomaan DHA:ta.

OmegaAD-tutkimukseen osallistuneista potilaista tässä analysoitiin 33 lievää Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta, joista 18 sai puoli vuotta päivittäin kalaöljyn DHA-rasvahappoa (2,3 g/vrk) ja 15 sai lumetta. Kaikilta mitattiin selkäydinnesteen rasvahappojen pitoisuuksia. Kalaöljyä saaneilla EPAn ja DHA:n pitoisuudet suurenivat, kun taas lumetta saaneilla ei havaittu muutoksia. Lisäksi kävi ilmeiseksi, että DHA-pitoisuuden suureneminen vähensi taudin oireita sekä tulehduksen immunologisia merkkiaineita (sytokiineja) ja fosforyloitua tauta selkäydinnesteessä. Tähän mennessä taudin hoitaminen synteettisillä tulehduslääkkeillä ei ole parantanut potilaiden muistia, tutkijat huomauttavat.

"Koe-eläimillä DHA-ravintolisät voivat suurentaa DHA:n pitoisuutta aivoissa", sanoo professori Jan Palmblad, tutkimuksen alullepanija. "Nyt me osoitimme, että sama pätee myös ihmisiin, mikä viittaa siihen, että ravintolisänä nautitut omega-3-rasvahapot läpäisevät veriaivoesteen. Vielä tarvitaan kuitenkin tutkimusta sen selvittämiseksi, pysäyttääkö kalaöljy potilaiden muistin heikkenemisen", hän jatkaa. OmegaAD-tutkimus alkoi jo vuonna 2005, kuten tutkimussuunniotelmasta käy ilmi.


Tohtori Tolosen kommentti

Se ei ole uusi tieto, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot läpäisevät veriaivoesteen. Asiasta kirjoitettiin lääkintöhallituksen TABU-lehdessä jo vuonna 2005. "Etyyli-EPAa on käytetty eräissä tutkimuksissa, joissa on tutkittu rasvahappojen keskushermostovaikutuksia. Etyyli-EPA saattaa läpäistä veri-aivoesteen paremmin kuin käsittelemätön EPA", kirjoittivat ylilääkäri Anna-Liisa Enkovaara ja erikoistutkija Sari Koski.

Duodecimin vuonna 2009 julkaisemassa Ravitsemushoito-oppaassa suositellaan E-EPAa muistihäiriöihin. Monet psykiatrian klinikoissa eri puolilla maailmaa tehdyt kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että E-EPA lievittää ja jopa parantaa masennusta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja skitsofreniaa. Näinhän ei voisi olla, jollei E-EPA läpäisisi veriaivoestettä. Karoliinisen Instituutin tutkimus on tervetullut ja se on omiaan oikomaan virheellisiä käsityksiä Alzheimerin taudin ja muiden neuropsykiatristen sairauksien ravintolisähoidosta.

Omega-3 Dietary Supplements Pass Blood-Brain Barrier. Science Daily 4.12.2013

Freund-Levi Y, Vedin I, Cederholm T, et al. Transfer of omega-3 fatty acids across the blood–brain barrier after dietary supplementation with a docosahexaenoic acid (DHA)-rich omega-3 fatty acid preparation in patients with Alzheimer's disease: the OmegAD study. Journal of Internal Medicine. 2013 DOI: 10.1111/joim.12166