Kolajuoma voi sairastuttaa valtimotautiin – diabeetikot erityisessä vaarassa

Neljä viidestä diabeetikosta sairastuu ja kuolee sydän- ja verisuonitauteihin. Sokeritasapainon hallinta ei riitä ehkäisemään niitä eikä muitakaan diabeteksen lisätauteja, joissa vallitsevat hapetusstressi ja krooninen tulehdus. Verisuonimuutoksia aiheuttavat erityisesti sokeroitumisesta johtuvat AGE-tuotteet, joita on muun muassa Coca-colassa, osoittavat amerikkalais-saksalaiset tutkimukset. Niitä johtanut professori Jaime Uribarri suosittaa diabeetikoille benfotiamiinia 300 mg päivässä, jatkuvasti. Se on hyvä anti-AGE-vitamiini, sanoo Uribarri.

Professori Uribarri toimii Yhdysvaltain johtaviin lääketieteellisiin tutkimuslaitoksiin kuuluvassa New Yorkin Mount Sinai School of Medicinessa, sen munuaistautiyksikössä (Renal Treatment Center). Hänen työryhmänsä on tutkinut ruokien jan juomien sisältämiä AGE-tuotteita. Niitä on runsaasti muun muassa Coca-Cola Light -juomassa. Myös korkeassa lämpötilassa paistamalla, käristämällä ja grillaamalla valmistetut ruoat sisältävät runsaasti AGE:tä. Niiden - ja niiden esiasteiden, metyyliglyoksaalien - pitoisuuksia voidaan nykyisin menetelmin mitata ruoista sekä ihmisen seerumista, virtsasta ja kudoksista. Nämä yhdisteet aiheuttavat ja pahentavat tulehdusta, joka vuorostaan aiheuttaa ja ylläpitää diabeteksen oheistauteja. Yksi ainoa AGE-tuotteita sisältävä ateria riittää supistamaan valtimoita.

Eläinkokeissa on kyetty ehkäisemään valtimomuutoksia vähentämällä AGE:n määrää. Myös diabeetikkojen veren ja muiden kudosten AGE-määrää ja valtimoita supistavien muiden yhdisteiden on voitu vähentää benfotiamiinilla huolimatta siitä, että veren sokeripitoisuus on ollut normaalia suurempi.

Tutkijat valmistivat Coco-Cola lightista ja sokerista AGE-tuotteita sisältävää juomaa. Coca-Colaa ja sokeria väkevöitiin10-kertaisesti haihduttamalla juomasta vettä. Juomaa annettiin kerta-annoksena 300 ml 44 diabeetikolle - 23 tyypin 1 ja 21 tyypin 2 potilaalle - ja 10 terveelle verrokille. Diabeetikot olivat sairastaneet tautiaan keskimäärin 15 vuotta, ja he olivat keski-iältään 50-vuotiaita; verrokit olivat keskimäärin 43-vuotiaita.


Diabeetikot Verrokit
lukumäärä 44 10
mies:nais-suhde 36:8 5:5
keski-ikä (vuosia) 50,5 43
painoindeksi 25,7 25
HbA1C % ("pitkä sokeri") 8,6 NA
paastoverensokeri mmol/l 8,7 5,6
S-kreatiniini mg/dl 0,8 0,9
S-AGE U/ml 10,5 7,1
PAI-1:n ng/ml 6,3 5,4
VCAM-1 ng/ml 1407 846
FMD % 5,4 9,9

Taulukko. Tutkittujen ryhmien eräinen muuttujien keskiarvot. Useimmilla tutkimukseen osallistuneilla diabeetikoilla ei ollut vielä ilmeisiä komplikaatioita, mutta kymmenellä oli todettu retinopatia, kolmella ääreisvaltimotauti ja yhdellä sepelvaltimotauti. Diabeetikkojen paastoverensokeri oli keskimäärin 8,7 mmol/l ja verrokkien 5,6 mmol/l. Diabeetikkojen HbA1C oli keskimäärin 8,6 %. Seerumin AGE oli diabeetikoilla keskimäärin 10,5 U/ml ja verrokeilla 7,3 U/ml. VCAM-1-luvut (vascular cell adhesion molecule-1) olivat vastaavasti 1407 ja 846. Olkavarren valtimoiden verenvirtausta ja valtimoiden laajenemiskykyä mittaava FMD (flow-mediated dilatation) oli diabeetikoilla 5,4 % ja verrokeilla 9,9 %. Testi kuvastaa valtimoiden laajentumiskykyä ja sisäseinämien eli endoteelin toimintaa elävässä ihmisessä. Mitä pienempi lukema, sitä jäykemmät valtimot. Tulokset osoittivat, että diabeetikkojen verenvirtausta osoittavat muuttujat olivat merkitsevästi huonompia kuin verrokkien. Diabeetikot eivät olleet saaneet lääkkeitä 12 tuntiin ennen koetta, lukuun ottamatta tyypin 1 potilaiden tarvitsemaa insuliinia. Näin pyrittiin välttämään lääkityksen mahdollinen vaikutus tuloksiin. Juoman vaikutusta valtimoissa seurattiin 90 minuuttia.

Jatkuu: Tulokset, päätelmät ja referenssit sivulla 2 (klikkaa tähän)