Kalaöljy auttaa lasten ADHD:hen: tutkimus

Lukuisat tutkimukset eri maista (Ruotsi, Englanti, Espanja, Saksa, Yhdysvallat ja Australia) osoittavat, että ainakin osa ADHD-lapsista hyötyy selvästi kalaöljyn omega-3-rasvahapoista ravintolisänä. Asiaa on tutkittu jo pitkään mm. Australiassa, josta nyt julkaistiin jälleen uusi raportti aiheesta.


Aineistona oli 90 ADHD-lasta, jotka arvottiin satunnaisesti kalaöljy- ja lumeryhmiin (linolihapporyhmään). 30 lasta sai päivittäin EPA-painotteista öljyä (1109 mg EPAa + 108 mg DHA:ta), 30 lasta sai DHA-painotteista valmistetta (264 mg EPAa + 1032 mg DHA:ta) ja loput saivat saffloriöljyä (linolihappoa). Vaikutusjakso oli 4 kuukautta. Lapsista mitattiin punasolujen kalvojen omega-3-rasvahapot ja lisäksi arvioitiin alussa, 4, 8 ja 12 kuukauden kuluttua lasten tarkkaavaisuutta, kognitiota (tietotaitoja) ja vanhemmat tekivät oman arviointinsa lapsista Conners’ Parent Rating Scales (CPRS) -menetelmällä. Loppuun asti (12 kk) mukana pysyi vain 53 lasta, mistä johtuen arvioinneissa ei havaittu merkittäviä eroja ryhmien kesken. Kuitenkin niillä lapsilla, joiden punasolujen EPA- ja DHA-pitoisuudet suurenivat, tavaaminen ja keskittymiskyky paranivat ja vastaavasti kielteinen käyttäytyminen, ylivilkkaus ja kognitiiviset ongelmat vähenivät.

Johtopäätökset: Punasolujen kalvojen DHA- ja EPA-pitoisuuksien suurentaminen kalaöljyä nauttimalla voi parantaa ADHD-lasten käyttäytymistä, tarkkaavaisuutta ja lukutaitoa.

Tutkimus julkaistaan tarkkaavaisuushäiriöön erikoistuneessa neurotieteilijöiden ammattilehdessä.

Koe-eläintutkimus selvitti vaikutusmekanismeja

Oslon ja Akershus Universityn yhteisessä hankkeessa tutkittiin ADHD:n eläinmallissa, auttavatko kalaöljyn omega-3-rasvahapot ADHD:ssa ja jos auttavat, kuinka ne vaikuttavat aivoissa (Dervola ym. 2013).

Omega-3-rasvahapot vähentävät ADHD:lle tyypillistä häiriökäyttäytymistä, ylivilkkautta ja hyperaktiviteettia. Omega-3:t vaikuttavat suotuisasti hermovälittäjäaineisiin, neurotransmittereihin. Tutkimus on luettavissa maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Itse suosittelen kalaöljyn lisäksi D-vitamiinia ja muitakin ravintolisiä, joilla on suotuisa yhteis- ja vuorovaikutus omega-3-rasvahappojen kanssa. Lue lisää katsausartikkelistani viereiseltä palstalta.

Milte CM, Parletta N, Buckley JD et al. Increased Erythrocyte Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid Are Associated With Improved Attention and Behavior in Children With ADHD in a Randomized Controlled Three-Way Crossover Trial. Journal of Attention Disorders November 8, 2013 1087054713510562
Dervola KS, Roberg BÅ, Woien G, et al. Marine omega-3 polyunsaturated fatty acids induce sex-specific changes in reinforcer-controlled behaviour and neurotransmitter metabolism in a spontaneously hypertensive rat model of ADHD. Behavioral and Brain Functions 2012, 8:56 doi:10.1186/1744-9081-8-56