Ubikinonia suojaksi statiinien käyttäjille

Lähes 700 000 suomalaista syö kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Ne estävät kolesterolin synteesiä maksassa, mutta samalla ne estävät myös soluissa energiaa tuottavan ubikinonin muodostusta. Ubikinonivaje on suurin syy statiinien moniin sivuvaikutuksiin: lihaskipuihin ja lihasväsymykseen, uni- ja muistihäiriöihin sekä vanhuus-raihnaisuus-oireyhtymään. Statiinien haittoja voidaan torjua nauttimalla 300 mg ubikinonia päivässä, osoittavat useat kliiniset tutkimukset. Uusin raportti ubikinonin hyvistä vaikutuksista statiineja käyttävillä sydänpotilailla tulee Taiwanista. Sen julkaisi Nutrition-lehti.


Valtimonkovettumataudin (arteroskleroosin) syytekijöitä
ovat hapetusstressi ja matala-asteinen krooninen tulehdus (inflammaatio), toteavat tutkijat. Sepelvaltimotautipotilaille määrätään yleisesti kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja, mutta ne ehkäisevät maksaa valmistamasta soluille välttämätöntä energiantuottajaa, ubikinonia eli koentsyymi Q10:tä. Sen pitoisuus veressä ja kudoksissa alenee, mikä aiheuttaa monille statiinien käyttäjille lihasten väsymistä, lihaskipuja ja muita haittavaikutuksia. Ubikinoni on sisäsyntyinen rasvaliukoinen antioksidantti ja tulehduksen ehkäisijä, joka ehkäisee ja hoitaa muun muassa sydämen vajaatoimintaa (Florkowski ym. 2015).

Taiwanilaiset yliopistot tutkivat, olisiko ravintolisänä nautitusta ubikinonista (300 mg päivässä) hyötyä statiinien käyttäjille. Samat tutkijat olivat aikaisemmin antaneet potilaille 150 mg päivässä, mikä sekin annos oli parantanut antioksidanttisuojaa. Tähän uuteen tutkimukseen valittiin 51 sepelvaltimotautia sairastavaa, statiineja saavaa henkilöä, joiden sydämen jokin päävaltimo oli ahtautunut vähintään 50-prosenttisesti. Kenelläkään heistä ei ollut ollut sydäninfarktia puolen vuoden sisällä ennen kokeen alkua. Potilaista 27 sai ubikinonia ja 24 lumetta. Vaikutusjakso oli 12 viikkoa.

Potilaille tehtiin suuri määrä erilaisia verikokeita: Plasman Q10, E-vitamiini, antioksidanttientsyymit superoksididismutaasi (SOD), katalaasi (CAT) ja glutationiperoksidaasi, (GPx) sekä tulehdusta osoittavat merkkiaineet hs-CRP, TNF-alfa ja interleukiini-6 (IL-6). SOD, CAT ja Gpx ovat etulinjan puolustusaineita vapaiden radikaalien aiheuttamaa hapetusstressiä vastaan. Puolustuksen tehostaminen parantaa potilaan ennustetta.

Aikaisemmassa tutkimuksessa 150 mg:n päiväannos ubikinonia lisäsi SOD:n aktiviteettia 22,2 %, CAT:in 4,5 %, mutta ei lainkaan Gpx:n aktiivisuutta. Nyt annettu 300 mg:n annos lisäsi aktiivisuuksia selvästi enemmän: SOD 48,5 %, CAT 9,1 % ja Gpx 4,3 %. Näin ollen 300 mg päivässä antaa huomattavasti paremman tehon kuin 150 mg.

Kokeen alussa molempien ryhmien (verum ja plasebo) plasman ubikinonin pitoisuudet olivat hyvin pieniä, mikä johtui statiineista. Ubikinonin nauttiminen suurensi kuitenkin plasman ubikinonin pitoisuuden viisinkertaiseksi. Myös E-vitamiinin pitoisuus ja antioksidanttientsyymien aktiivisuus lisääntyivät ja samalla tulehdusarvot TNF-alfa ja IL-6 pienenivät. Ubikinoni ja E-vitamiini toimivat synergisesti: ubikinoni suojaa E-vitamiinia kulumista vastaan hapetusstressissä, kirjoittavat tutkijat.

Johtopäätökset: Ubikinonin (300 mg päivässä) nauttiminen ravintolisänä lisää veren ubikinonin pitoisuutta 5-kertaisesti ja suurentaa antioksidanttientsyymien aktiivisuutta ja vähentää tulehdussytokiinien määrää statiineja saavilla sepelvaltimotautipotilailla. Muutokset ovat terveydelle edullisia. Ubikinoni (300 mg/vrk) on täysin turvallista statiineja saavilla sydänpotilailla.

Tulokset tukevat useita aikaisempia kliinisiä tutkimuksia, mm. Kööpenhaminan yliopiston johdolla tehtyä kansainvälistä hanketta, jossa ubikinoni (200 mg päivässä) puolitti sydänpotilaiden kuolleisuuden ja Tukholman Karoliinisen Instituutin tutkimusta, jossa seleenin (200 µg/vrk) ja ubikinonin (200 mg/vrk) yhdistelmä vähensi merkitsevästi sydänpotilaiden kuolemia. Voit lukea maksutta tutkimussuunnitelman ja koko julkaisun alla olevista linkeistä. Niistä näet, että kyseessä on vakavasti otettava kliininen tutkimus, jonka hyvät tulokset on julkaistu arvostetussa tiedelehdessä. Käytä sinäkin tietoa terveytesi hyväksi.

Clinical Trials.gov Identifier: NCT01424761

Lee B-J, Tseng Y-F, Yen C-H, Lin P-T. Effects of coenzyme Q10 supplementation (300 mg/day) on antioxidation and anti-inflammation in coronary artery disease patients during statins therapy: a randomized, placebo-controlled trial Nutrition Journal 2013, 12:142 Free Full Text
Florkowski CM, Molyneux SL, Young JM. Coenzyme Q10 and congestive heart failure; an evolving evidence base. Kardiologia Polska. 2015;73(2):73-9. doi: 10.5603/KP.2015.0015. Free Full text