D-vitamiinin uusi suositusluonnos Keski-Euroopassa

Keskieurooppalainen työryhmä (paneeli) on laatinut luonnoksen uusiksi D-vitamiinin saantisuosituksiksi Keski-Euroopan maissa. Paneelia, jossa on mukana yli 30 kansainvälisesti tunnettua D-vitamiinitutkijaa, valtaosa itäeurooppalaisia, johtaa puolalainen tohtori Paweł Płudowski (Children’s Memorial Health Institute, Warsaw). Paneeli ehdottaa, että sen suositukset tulisivat voimaan Keski-Euroopan maissa kansanterveystyössä ja sairaanhoidossa. Uutta tässä on myös se, että nyt riskiryhmille annetaan suuremmat suositukset kuin terveille ja että suositukseen on lisätty ohje seerumin D-vitamiinin pitoisuuden alarajasta (75 nmol/l) ja ihanteellisesta pitoisuudesta (125 nmol/l).


Luonnos uusiksi ohjeiksi:

Yleiset saantisuositukset päivää kohti
• Vauvat 0-6 kuukautta: 400 IU eli 10 µg
• Vauvat 6-12 kk: 400-600 IU eli 10–15 µg
• Lapset ja nuoret: 600-1.000 IU eli 15–25 µg
• Aikuiset: 800-2.000 IU eli 20–50 µg
• Raskaana olevat naiset: 1.500-2.000 IU eli 37,5–50 µg

Riskiryhmille
• Keskoset: 400-800 IU eli 10–20 µg
• Lihavat lapset: 1.200-2.000 IU eli 30–50 µg
• Lihavat aikuiset: 1.600-4.000 IU eli 40–100 µg
• Yötyöläiset: 1.000-2.000 IU eli 25–50 µg

Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25)
Ensimmäistä kertaa saantisuosituksiin liitetään nyt myös suositus seerumin D-vitamiinin pitoisuudesta, jonka tulee olla yli 30 ng/ml eli yli 75 nmol/l. Optimaalisena pitoisuutena pidetään 125 nmol/l. [Siihen pääseminen edellyttää Suomessa yleensä yli 100 mikrogramman päivittäistä saantia.]

Lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien D-vitamiinitilannetta on parannettava kiireesti”, toteavat kirjoittajat. ”Tämä paperi tarjoaa huolellisesti harkitun konsensuksen (yhteisymmärryksen) D-vitamiinilisien käytöstä Keski-Euroopassa. D-vitamiinin puutteen ehkäisyn tulee kuulua lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä poliittisten päättäjien prioriteetteihin”, lausuu paneli.

D-vitamiinin saantisuositukset ovat kaikkialla liian pienet nykyisen tutkimustiedon mukaan. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ollaan nostamassa lokakuussa suosituksia, mutta vain kosmeettisesti 7,5 mikrogrammasta 10:een päivää kohti. Luulisin, että tämäkin paperi luo painetta pohjoismaisiin suosituksiin. Onhan D-vitamiinin saanti auringosta Pohjoismaissa vielä vähäisempää kuin Keski-Euroopassa. Dokumentti osoittaa, että keskieurooppalaiset D-vitamiinitutkijat ovat eri linjoilla Suomen "virallisten asiantuntijoiden" kanssa. Koko suositusluonnos on luettavissa maksutta alla olevasta linkistä.

New vitamin D recommendations set by panel of experts in Central Europe. The Vitamin D Council 5.9.2013

Płudowski P et al. Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe — recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynologia Polska, 2013.