Terveystaloutta: Ravintolisiä sairaalapotilaille

Ravintolisien anto suun kautta sairaalassa oleville potilaille nopeuttaa parantumista, lyhentää sairaalassaoloaikaa ja säästää kustannuksia, osoittaa amerikkalainen Chicagon yliopiston tekemä jättisuuri tutkimus. Lisäksi kävi ilmi, että ravintolisien käyttö vähentää 6,7 % potilaiden tarvetta tulla uudelleen sairaalaan kuukauden kuluessa. Tulokset tukevat aikaisempia vastaavia tutkimuksia. Ravintolisät tulisi ottaa heti käyttöön Suomenkin sairaaloissa, joissa voitaisiin nopeuttaa potilaiden toipumista ja saada aikaa suuria taloudellisia säästöjä kunnissa.

Ruotsalaissyntyisen professori Tomas Philipsonin johtaman tutkimuksen aineistona oli yli miljoona sairaalahoidossa ollutta potilasta. Tutkijat vertasivat ravintolisiä saaneita (n=580 004) ja ilman niitä hoidettuja potilaita (n=580 044). Kummassakin ryhmässä oli siis yhtä monta potilasta. Ravintolisiä saaneet tarvitsivat sairaalahoitoa keskimäärin 8,6 vrk ja muut 10,9 vrk. Ero oli siis 2,3 vuorokautta, ja siitä koituneet säästöt (3 581 euroa, 21,6 % potilasta kohti) olivat merkittäviä. Toisen uuden suurtutkimuksen mukaan joka seitsemäs potilas tulee uudelleen sairaalaan kuukauden kuluessa suuren leikkauksen jälkeen (Tsai ym. 2013).

Ravintolisät ovat edullisia ja niiden käyttö on hyvin kustannustehokasta, sanoo professori Philipson. Hän esitti tutkimuksen tulokset Leipzigissa European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) - kongressissa ja raportti julkaistaan American Journal of Managed care –lehdessä (linkki alla).

Tutkimus on herättänyt suurta mielenkiintoa. "Erilaisista ravintotekijöiden puutteesta kärsivien potilaiden toipuminen on tavallista hitaampaa ja epätäydellisempää, ja heidän hoitonsa tulee kalliiksi", kommentoi South Hamptonin yliopiston kliinisen ravitsemustieteen professori Marinos Elia, joka on ollut Clinical Nutrition -lehden päätoimittaja. Suun kautta annettava ravintolisähoito voi tutkitusti edistää potilaiden paranemista ja tuoda säästöjä, professori Elia lisää. Maailman johtavat asiantuntijat eivät siis suinkaan väheksy ravintolisähoidon merkitystä (kuten esimerkiksi suomalaisessa Lääkäriseura Duodecimissa, jossa ravintolisien käyttöä kutsutaan "uskomushoidoksi").

Tutkimus uutisoitiin 18. lokakuuta 2013 Sciende Daily -uutissivustolla.

Ravintolisien käyttö yleistyy tulevaisuudessa, koska ne säästävät terveydehuollon kustannuksia, ennakoivat Frost & Sullivanin analyytikot (2014).

Health Economics: Nutritional supplement intervention may have significant benefits in hospital. Nutraingredients.com 2.9.2013
Philipson TJ, Thornton Snider J, Lakdawalla DN et al. Impact of Oral Nutritional Supplementation on Hospital Outcomes. American Journal of Managed Care 2013;19(2):121-128 Abstract

Tsai TC, Joynt KE, Oravet EJ, al. Variation in surgical-readmission rates and quality of hospital care. New England Journal of Medicine 2013; 369:1134-42. Abstract

Tohtori Tolosen kommentti

Tätä tutkimustietoa olisi syytä alkaa soveltaa myös Suomen sairaaloissa, etenkin nyt vallitsevan talouskriisin vuoksi. Se säästäisi suuresti kuntien kustannuksia. Ongelmana vain on se, etteivät suomalaisten sairaaloiden lääkärit ja ravitsemusterapeutit taida osata ravintolisähoitoa, kun sitä on väheksytty ja haukuttu humpuukiksi vuosikymmenien ajan. Kaikki maamme ravitsemusterapeutit koulutetaan Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa, jossa vallitsee ravintolisille vihamielinen asenne. Siitä olisi päästävä nopeasti eroon.

Suurimpia pienoisravintotekijöiden puutoksia suomalaisilla sairaalapotilailla ovat todennäköisesti omega-3-rasvahappojen, D-vitamiinin ja magnesiumin vajeet. Tiesitkö, että ne liittyvät usein toisiinsa? Valitettavasti vitamiinien, hiven- ja kivennäisaineiden puutoksia ei juuri tutkita meidän sairaaloissamme, puhumattakaan vajeiden korjaamisesta. Nämä laiminlyönnit maksavat maltaita!