Masentuneisuus, ahdistuneisuus ja kalaöljy

Masentuneisuus ja ahdistuneisuus ovat suomalaisten kansantauteja. Masennuspotilailla on todettu johdonmukaisesti tavallista pienempiä omega-3-rasvahappojen pitoisuuksia veressä, mutta asiaa ei ole juuri tutkittu masennukseen liittyvässä ahdistuneisuudessa. Nyt New York State Psychiatric Institute on selvittänyt asiaa. Mitä vähemmän veressä on omega-3:a, sitä enemmän on ahdistuneisuutta.

Joka neljäs ihminen kärsii jossakin elämänsä vaiheessa ahdistuneisuushäiriöstä, jonka keskeisiä oireita ovat ahdistuneisuus, jännittyneisyys ja pelko. Ahdistuneisuushäiriö on pitkäkestoinen, tilanteeseen nähden liiallinen ja selvästi normaalia elämää haittaava ahdistus. Ahdistuneisuushäiriöitä kutsutaan myös neuroottisiksi häiriöiksi tai neurooseiksi.

Näin tutkimus tehtiin

Aineistona oli lääkkeettömiä masennuspotilaita, joista 18:lla oli myös samanaikainen ahdistus ja 41:llä ei ollut. Potilaiden ikähaarukka oli 18–73 vuotta. Heidän ja 62 terveen verrokin veren omega-3- ja omega-6-rasvahapot ja niiden suhde (AA/EPA-suhde) mitattiin ja tuloksia verrattiin oireisiin.

Matalimmat EPA- ja DHA-pitoisuudet korreloivat masennukseen liittyvään ahdistuneisuuteen. Myös sen vaikeusaste korreloi omega-3:n puutteeseen (eritoten DHA:n puutokseen). Tässä tutkimuksessa potilaille ei annettu kalaöljyä, vaan ainoastaan todettiin sen puute. Se tulisi luonnollisesti korjata kalaöljyllä. Jo vuonna 2011 saman klinikan psykiatrit julkaisivat 15 erillistutkimuksen ja 916 masennuspotilaan meta-analyysin, jonka mukaan vähintään 60 prosenttia EPAa sisältävä kalaöljy (E-EPA) on tehokasta masennuksen hoidossa.

Ohio State -yliopiston psykiatrit osoittivat jo vuonna 2011, että kalaöljy lievittää terveiden opiskelijoiden ahdistuneisuutta.

Näiden tutkimusten tulokset vahvistavat kauan esittämääni näkemystä, jonka mukaan masennusta ja ahdistusta tulee hoitaa tehokkaalla kalaöljyllä. Psykiatri Mauno Rauramo teki jo marraskuussa 2009 Duodecimille ehdotuksen kalaöljyn lisäämisestä masennuksen Käypä hoito –suositukseen, mutta mitään ei ole tapahtunut, sillä tämäkin lääkehoitoa suosiva käypähoitotyöryhmä on lääketeollisuuden kanssa ”likeisissä suhteissa”. Minusta on mielekkäämpää nauttia taudin syytekijää – omega-3-vajetta – korjaavaa kalaöljyä kuin oireita peittäviä synteettisiä mielialalääkkeitä.

Liu JJ, Galfalvy HC, Cooper TB, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) status in major depressive disorder with comorbid anxiety disorders. Journal of Clinical Psychiatry. 2013 Jul;74(7):732-8. doi: 10.4088/JCP.12m07970.
Sublette ME, Ellis SP, Geant AL, Mann JJ. Meta-analysis of the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) in clinical trials in depression. Journal of Clinical Psychiatry. 2011 Sep 6. [Epub ahead of print] Abstract / Free Full Text

Omega-3 reduces anxiety and inflammation in healthy students. Ohio State Universityn tiedote