D-vitamiini ja MS-tauti

Iranissa tutkitaan vilkkaasti ravintolisien terveysvaikutuksia. Iranilaiset kahden eri yliopiston neurologit ovat tutkineet D-vitamiinin merkitystä MS-taudissa. Molemmat tutkimukset osoittavat, että MS-potilailla on D-vitamiinin puutetta, joka korreloi taudin vaikeusasteeseen. Toisen tutkimuksen mukaan vakava puute lisää potilaiden masentuneisuutta. Suosittelen MS-potilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) mittaamista ja sen nostamista hoitotasolle (yli 125 nmol/l).

MS-tautia esiintyy eniten 45 leveysasteen pohjoispuolella, jossa aurinkoa saadaan vain vähän ja väestö potee yleisesti D-vitamiinin puutetta. Suomi sijaitsee leveysasteiden 60 ja 70 välillä.

Ensimmäisessä tutkimuksessa mitattiin 98 MS-potilaan ja 17 terveen verrokin S-D-25. Verrokkien keskiarvo oli 90 nmol/l ja lievää tautia sairastavien potilaiden keskiarvo oli 85 nmol/l, mutta vakavasti sairaiden vain 52,5 nmol/l (taulukko 1). Huom! Olen muuttanut yksiköt meillä käytetyiksi (nmol/l).

MS-taudin vakavuusaste (EDSS score) korreloi käänteisesti S-D-25:n kanssa (Kuvio 2).

Toisessa iranilaistutkimuksessa mitattiin 200 MS-potilaan S-D-25. Sen pitoisuutta verrattiin masentuneisuuteen ja väsymykseen. Tulosten mukaan lähes puolet potilaista poti D-vitamiinin puutetta. Mitä suurempi puutos oli, sitä enemmän esiintyi masentuneisuutta.

Iranilaiset tutkimukset tukevat Turun yliopistoklinikan neurologien tutkimusta, jota johti dosentti Merja Soilu-Hänninen (viite 20). Siinä D-vitamiinilisä (yli 70 mikrogrammaa päivää kohti annettuna) lievensi taudin oireita ja hidasti sen etenemistä. Uudempi turkulainen D-vitamiinitutkimus osoitti, että D-vitamiinilisä lievensi taudin oireita sitä enemmän, mitä vakavampia ne olivat. MS-potilaille ei riitä viranomaissuosituksen mukainen määrä, vaan tarvitaan ainakin kymmenkertainen päiväannos. D-vitamiini on hyvä yleisantibiootti kaikkiin infektioihin (Borella ym. 2014). Infektiot pahentavat tunnetusti MS-taudin kulkua. Uusi kanadalainen tutkimus vahvistaa, että MS-potilailla on usein D-vitamiinivaje, joka tulisi korjata (Mokry ym. 2015).

Shahbeigi S, Pakdaman H, Fereshtehnejad SM, et al. Vitamin d3 concentration correlates with the severity of multiple sclerosis. International Journal of Preventive Medicine. 2013;4(5):585-91 Free Full Text

Ashtari F, Ajalli M, Shaygannejad V, Akbari M, Hovsepian S. The relation between Vitamin D status with fatigue and depressive symptoms of multiple sclerosis. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2013 Mar;18(3):193-7 Free Full Text
Borella E, Nesher G, Israeli E, Shoenfeld Y. Vitamin D: a new anti-infective agent? Annals of  New York Academy of Sciences. 2014 Mar 4. doi: 10.1111/nyas.12321.
Mokry LE, Ross S, Ahmad OS, et al. Vitamin D and Risk of Multiple Sclerosis: A Mendelian Randomization Study. PLoS Med 2015;12(8): e1001866. doi:10.1371/journal.pmed.1001866 Free Full Text