E-EPA parantaa insuliiniherkkyyttä ja sokeritasapainoa

E-EPA-kalaöljy kehitettiin Japanissa 30 vuotta sitten, ja minä toin sen Suomeen yli kymmenen vuotta sitten. E-EPAa on tutkittu ja tutkitaan edelleen vilkkaasti eri puolilla maailmaa, ja tulokset ovat vallan erinomaisia. Teheranin yliopisto on tutkinut E-EPAn vaikutuksia kakkostyypin diabeteksessa. E-EPA parantaa sokeritasapainoa, raportoivat tutkijat. Tutkimukset puoltavat E-EPAn käyttöä diabeteksen lisähoitona.

Tutkimukseen kutsuttiin 67 diabeetikkoa (26 miestä, 41 naista), iältään 35–55 vuotta, painoindeksi 25–30. Tyypin 2 diabetes oli diagnosoitu 2–15 vuotta ennen tätä tutkimusta. Kaikilla oli suun kautta annettu lääkitys. Koehenkilöt arvottiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään, joista toinen (32 potilasta) sai päivittäin 2 grammaa (4 x 500 mg) 95-prosenttista E-EPAa ja toinen (35 potilasta) 2 g/vrk lumetta (maissiöljyä). Kapselit kehotettiin ottamaan ateroiden jälkeen. Tutkimusasetelma oli kaksoissokko ja vaikutusjakso kolme kuukautta. Voit katsoa lisää koehenkilöiden tietoja artikkelin taulukosta 1.

Potilailta mitattiin alussa ja lopussa paastoverensokeri, ”pitkä sokeri” (HbA1c), seerumin insuliini ja insuliiniherkkyys (HOMA-IR). Kaikkien paastoveresokeri oli alussa yli 7 mmol/l. Kolmen kuukauden E-EPA-hoito alensi paastosokeria (11 %) ja HbA1c:ta (8 %) ja HOMA-IR:a (2,73 -> 2,10). E-EPA alensi myös seerumin insuliinin pitoisuutta (3 %). Verrokkien lukemat suurenivat 3–4 % kokeen aikana. Laboratoriokokeiden tulokset tutkimuksen alussa ja lopussa käyvät ilmi taulukosta 2.

"EPAn anto voi parantaa insuliiniherkkyyttä. Se alensi paastoverensokeria sekä HbA1c- ja HOMA-IR-arvoja. EPAlla voi olla hyödyllinen vaikutus tyypin 2 diabeetikoiden verensokeriin", päättelevät tutkijat. Raportin voi lukea maksutta alla olevasta linkistä. HUOM! E-EPA annoksen tulee olla noin 2 grammaa päivässä, sillä yksi gramma ei riitä antamaan kahdella grammalla saatuja vaikutuksia (joskin 1 g riittää vähentämään hapetusstressiä) (Azizi-Soleiman ym. 2013).

E-EPAn, berberiinin, karnosiinin ja muiden verensokeria alentavien ravintolisien käyttö on tärkeää siitäkin syystä, että kohonneet sokerilukemat – diabeetikoilla ja muilla ihmisillä – ennustavat tulevaa tylsistymistä (dementiaa) (Crane ym. 2013).

Aikaisemman japanilaistutkimuksen mukaan E-EPA laihduttaa sairasta sisälmysrasvaa, alentaa kohonnutta verenpainetta sekä kohonneita triglyseridejä. Lisäksi E-EPA ehkäisee valtimoiden kovettumista ja stabilisoi niihin kertyneitä paakkuja. Näin E-EPA pienentää diabeetikon (ja muidenkin) riskiä sairastua sydän- ja valtimotauteihin. E-EPA parantaa suuhygieniaa ja ikenien terveyttä, mikä on erityisen tärkeää diabeetikoille. E-EPA korjaa myös veren rasvahäiriöitä, kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi. E-EPA on siis mitä hyödyllisin ravintolisä tyypin 2 diabeetikoille, kuten on esittänyt muun muassa maksuttomissa oppaissani.

E-EPA Marine Trial

KUVA MARINE-tutkimuksen tuloksista. E-EPA (2 ja 4 g/vrk) alensi merkitsevästi triglyseridejä (TG), VLDL- ja LDL-kolesterolia. E-EPAn nauttiminen on tehokkain ja nopein tapa korjata veren rasvahäiriöitä. E-EPA tehostaa statiinien vaikutusta, kuten kuvasta käy ilmi.
Sarbolouki S, Javanbakht MH, Derakhshanian H, et al. Eicosapentaenoic acid improves insulin sensitivity and blood sugar in overweight type 2 diabetes mellitus patients: a double-blind randomised clinical trial. Singapore Medical Journal. 2013 Jul;54(7):387-90. Free Full Text

Azizi-Soleiman F, Jazayeri S, Eghtesadi S, et al. Effects of pure eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids on oxidative stress, inflammation and body fat mass in patients with type 2 diabetes. Int J Prev Med. 2013;4(8):922-8 Free Full Text
Crane PK, Walker R, Hubbardet RA, al. Glucose Levels and Risk of Dementia. New England Journal of Medicine 2013; 369: 540-548. Abstract