Alisuoriutuvat koululaiset tarvitsevat kalaöljyä

Veren omega-3-rasvahappojen vähäinen pitoisuus korreloi koululaisten heikkoon oppimiskykyyn ja koulumenestykseen sekä huonoon käytökseen, osoittaa uusi Oxfordin yliopiston tutkimus. Nopein, tehokkain ja turvallisin keino korjata tilanne on nauttia kalaöljyä ruoan lisänä.

Lähes 500 terveen englantilaisen koululaisen tutkimus osoitti, että monilla lapsilla on liian vähän (keskimäärin vain 2,5 prosenttia) omega-3-rasvahappoja veressään, mikä korreloi huonoon lukutaitoon, muistiin, oppimiskykyyn ja käytöshäiriöihin. Lisäksi vähäinen omega-3-pitoisuus lisää riskiä sairastua myöhemmin elämässä sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimuksessa mitattiin sormenpäästä otetusta veripisarasta kokoveren omega-3-rasvahappojen pitoisuus. DHA- ja EPA-rasvahappojen osuudet olivat huolestuttavan pieniä, vain 1,9 ja 0,55 prosenttia kaikista rasvahapoista. Siten keskimääräinen yhteispitoisuus oli vain 2,5 %, kun ihanne on 8–12 %. Mitä vähemmän veressä oli DHA:ta, sitä huonommin lapsi luki, muisti ja sitä enemmän hän käyttäytyi epäsosiaalisesti ja oli emotionaalisesti ailahteleva. Tutkimuksen teki Oxforfin yliopiston Centre for Evidence-Based Intervention. Verikokeisiin osallistuneiden koululaisten valinta käy ilmi artikkelin kuvasta 2.

“Matala omega-3-rasvahappojen pitoisuus ennustaa käytöshäiriöitä ja oppimisvaikeuksia”, kirjoittavat neuropsykologit. He ovat aikaisemmin osoittaneet samanlaisia omega-3-puutoksia ADHD-lapsilla. Tämä uusi tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että puutetta on myös terveiden kirjoissa olevilla lapsilla.

Tutkijat ehdottavat uutta ravintolisätutkimusta, jossa lapsille annetaan kalaöljyä, mutta sitä odotellessa omega-3-rasvahappojen antoa voidaan jo suositella, päättelevät tutkijat. Heidän mielestään tutkittujen koululaisten omega-3-pitoisuudet olivat ”pelottavan pieniä”, samaan tapaan kuin Suomessa on äskettäin todettu, että 70 % koululaisista potee D-vitamiinin puutetta. Ravintolisien käyttöä on syyttä suotta vähätelty ja suorastaan vastustettu. Samaan aikaan ovat lasten ja nuorten käyttäytymishäiriöt ja mielenterveysongelmat yleistyneet suuresti. Ne eivät suinkaan kaikki johdu yhteiskunnasta ja muista ihmisistä, vaan välttämättömien ravintotekijöiden puutteesta. Ravintolisien käyttö voi ehkäistä mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä.

Tämä tutkimus on jatkoa DOLAB-tutkimukselle, joka sekin julkaistiin PLOS One -lehdessä viime vuonna. Siinä kävi ilmeiseksi että DHA-rasvahapon nauttiminen ruoan lisänä paransi alisuoriutuvien lasten lukutaitoa ja muuta oppimiskykyä. "Tulokset olivat todella lupaavia", sanoi neuropsykologi Alexandra Richardson viestimille antamassaan haastattelussa. Hän korosti, että omega-3-rasvahapot ovat välttämättömiä aivojen normaaleille toiminnoille jo sikiöajasta alkaen. Molempien tutkimusten tulokset puoltavat kalaöljyn antoa koululaisille ruoan lisänä.

Uusi kirjallisuuskatsaus tukee käsitystä, että kalaöljyn, etenkin DHA:n, anto koululaisille voi parantaa lukemisen ja muiden taitojen kehittymistä sekä koulumenestystä ja ehkäistä käytöshäiriöitä (Kuratko ym. 2013). Tässä uutisessa selostamani uusin tutkimus ei ollut ehtinyt mukaan katsaukseen.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, psykologien, ravitsemusterapeuttien, opettajien, vanhempien ja muiden lasten oppimisvaikeuksista kiinnostuneiden ihmisten tulisi lukea nämä merkittävät julkaisut alla olevista linkeistä.

Montgomery P, Burton JR, Sewell RP, et al. Low Blood Long Chain Omega-3 Fatty Acids in UK Children Are Associated with Poor Cognitive Performance and Behavior: A Cross-Sectional Analysis from the DOLAB Study, PLOS ONE 2013 Published online ahead of print, 10.1371/journal.pone.0066697

Kuratko CN, Barrett EC, Nelson EB, Salem N. The Relationship of Docosahexaenoic Acid (DHA) with Learning and Behavior in Healthy Children: A Review. Nutrients. 2013 Jul 19;5(7):2777-810. doi: 10.3390/nu5072777.