Kalaöljy parantaa ikääntyvien ihmisten aivojen toimintaa ja rakennetta

Saksalaisten neurologien uusi tutkimus vahvistaa jo kauan esittämääni käsitystä, että kalaöljy hidastaa aivojen vanhenemismuutoksia. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot lisäävät hermoliitoksia (synapseja) ja auttavat niitä säilyttämään joustavuutensa (plastisuutensa), jolloin kognitiiviset toiminnat säilyvät parhaiten. Muistaminen, uuden oppiminen, oivaltaminen ja päättelykyky ovat meille kaikille tärkeitä kognitiivisia taitoja, joita kalaöljy suojaa.


Berliinin kuuluisan Charité-yliopiston neurologian klinikassa tutkittiin 121 tervettä 50–75-vuotiasta ihmistä. Heidät satunnaistettiin kolmeen ryhmään, joista yksi (n=40) sai 26 viikkoa 2,2 grammaa päivässä kalaöljyn omega-3-rasvahappoja, toinen ryhmä (n=40) sai lumetta (auringonkukkaöljyä) ja kolmas (n=41) sai ohjeekseen kalorirajoituksen (tämä osatutkimus raportoidaan erikseen). Kalaöljytutkimuksessa pysyi loppuun asti mukana 65 henkilöä, joista 32 sai kalaöljyä ja 33 lumetta (katso artikkelin kuvio 1).

Kalaöljyä otettiin päivittäin 4 kapselia (yhteensä 2200 mg omega-3:a + 15 mg E-vitamiinia antioksidanttina). Siten päiväannokseksi tuli 1320 mg EPAa ja 880 mg DHA:ta. Näin suuria määriä on käytännössä mahdotonta saada ruoasta, vaikka kuinka söisi suositusten mukaan. Tutkimusasetelma oli kaksoissokko. Toisin sanoen, enempää koehenkilöt kuin tutkijatkaan eivät tienneet vaikutusjakson aikana, kuka sai aitoa ja kuka lumevalmistetta.

Tutkimus tehtiin saksalaisella perusteellisuudella kaikkien tieteen sääntöjen mukaan. Osallistujien aivot kuvannettiin MRI-laitteistolla, kaulavaltimon paksuus mitattiin, ja otettiin monia laboratoriokokeita, muun muassa punasolujen omega-3-indeksi, veren sokeri- ja insuliinipitoisuudet, tulehduksen merkkiaineita ja neurotrofiineja. Kaikille tehtiin neuropsykologinen tutkimus, jossa muun muassa arvioitiin mahdollista masentuneisuutta (menetelmänä Beck’s Depression Inventory), tehtiin Mini-mental state -tutkimus (MMSE) ja mitattiin kognitiivisia taitoja. Kaikki nämä tutkimukset tehtiin vaikutusjakson alussa ja lopussa.

Kalaöljyn anto kohensi merkitsevästi aivotoimintoja (verrattuna lumehoitoon). Aivojen valkean ja harmaan aineen rakenteet paranivat (MRI-kuvissa), kaulavaltimon paksuus (intimassa) väheni ja verenpaine aleni. Kalaöljy paransi aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) määrää, samalla kun perifeerinen paastoinsuliinin pitoisuus väheni. Kalaöljyn positiivinen vaikutus BDNF:ään on osoitettu aikaisemmin jo useissa tutkimuksissa.

"Tämä satunnaistettu kaksoissokkotutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että pitkäketjuiset [kalaöljyn] omega-3-rasvahapot saavat aikaan positiivisia vaikutuksia terveiden ikääntyvien ihmisten aivotoiminnoissa. Samalla tutkimus valottaa [kalaöljyn] vaikutusmekanismeja. Löydöksemme viittaavat uusiin strategioihin ikäihmisten kognitiivisten taitojen ylläpidossa", päättelevät saksalaiset neurotieteilijät. Voit lukea maksutta koko artikkelin alla olevasta linkistä.

Tulokset vahvistavat useita aikaisempia tutkimuksia, joita voit tarkastella viereiseltä info-palstalta.

Witte AV, Kerti L, Hermannstädter HM, Fiebach JB, Schreiber SJ, Schuchardt JP, Hahn A, Flöel A. Long-Chain Omega-3 Fatty Acids Improve Brain Function and Structure in Older Adults. Cerebral Cortex. 2013 Jun 24. Free Full Text