D-vitamiini, diabetes, mieliala ja verenpaine

Tyypin 2 diabetesta sairastavien naisten mieliala kohoaa ja kohonnut verenpaine ja paino alenevat puolessa vuodessa, kun heidän seeruminsa D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) nostetaan D-vitamiinilisällä vähintään 95 nanomooliin litrassa (nmol/l), ilmenee uudesta tutkimuksesta. Siinä annettiin D-vitamiinia 175 µg päivää kohti, jolloin S-D-25 nousi 50:sta 95:een. Suomalaisten pitoisuus on keskimäärin alle 50 nmol/l, eikä ensi syksynä voimaan tuleva uusi saantisuositus, 10 µg/vrk, nosta sitä yli 50:n. Diabeetikkojen tarve on monin verroin suurempi kuin viranomaissuositus.

"D-vitamiinin anto ravintolisänä on helppo ja kustannustehokas [diabeteksen] hoitomuoto, jolla on minimaaliset sivuvaikutukset”, sanoo tutkimusta johtanut sairaanhoitaja, filosofian tohtori (PhD) ja professori Sue M. Penckofer (Loyola University Chicago Niehoff School of Nursing). Hän esitti tulokset Chicagossa Yhdysvaltain Diabetesliiton 73. tieteellisessä kokouksesssa. Yhdysvaltain media uutisoi tulokset ja haastatteli tutkijoita. Saapa nähdä, läpäiseekö tutkimus uutiskynnyksen Suomessa.

Tähän esitutkimukseen osallistui 46 naista, keski-iältään 55 vuotta. Heillä oli ollut diabetes keskimäärin 8 vuotta. S-D-25 oli keskimäärin 45 nmol/l (sama kuin terveillä suomalaisilla yleensä). He saivat puoli vuotta 50 000 IU (kansainvälistä yksikköä) eli 1 250 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia viikossa, mikä tekee 175 µg päivää kohti. [HUOM! Suomessa viranomaissuositus on vain 7,5 µg ja se aiotaan nostaa 10:een ensi syksynä. Yli 60-vuotiaiden suositus on 20 µg/vrk.]

Kuudessa kuukaudessa S-D-25 suureni tavoitetasoon, keskimäärin 95 nmoliin/l (viitearvo on 75–150 nmol/l) ja koehenkilöiden mieliala koheni merkittävästi. Esimerkiksi 20-kohtaisen masennusoireita kartoittavan kyselylomakkeen pisteet alenivat 26,6:sta (alussa) – mikä merkitsee keskivaikeaa masennusta – 12,2:een, jolloin masennusta ei ole. Masennuspisteytyksen skaala on 0–60. Mitä enemmän pisteitä, sitä vakavampi masennus.

Myös verenpaine aleni keskimäärin 140:sta 132 elohopeamillimetriin (mmHg) ja samalla paino putosi keskimäärin yhden kilon. Tulos tukee aikaisempaa 155 000 ihmisen geenitutkimusta, jossa kävi ilmi, että D-vitamiinivaje nostaa verenpainetta.

Penckofer aikoo jatkaa diabeetikkojen D-vitamiinitutkimusta, jota varten hän sai juuri 4 vuodeksi 1,5 miljoonan dollarin apurahan (National Institute of Nursing Research ja National Institutes of Health). Tarkoitus on tutkia 180 tyypin 2 diabetesta sairastavaa naista, joilla on masentuneisuutta ja matala S-D-25-pitoisuus. Heidät satunnaistetaan kahteen yhtä suureen ryhmään, joista toinen saa puoli vuotta D-vitamiinia 50 000 IU eli 1 250 µg viikossa ja toinen puoli (verrokit ) saa lumetta, kuten esitutkimuksessakin. Uuden hankkeen nimenä on "Can the Sunshine Vitamin Improve Mood and Self Management in Women with Diabetes?” (Voiko aurinkovitamiini parantaa diabetesta potevien naisten mielialaa ja itsehoitoa?).

Joka kymmenes amerikkalainen on diabeetikko, ja diabeetikkojen osuus väestöstä noussee 25 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tilanne on samanlainen, jollei jopa pahempi. Naisdiabeetikkojen ennuste on miehiä huonompi. Syynä pidetään masennusta, jota potee useampi kuin joka neljäs naisdiabeetikko. Masennus heikentää kykyä syödä oikein, harrastaa liikuntaa, ottaa lääkkeensä ja muutoinkin hoitaa hyvin itseään, sanoo Penckofer medialle antamassaan lausunnossa.

Vitamin D Improves Mood and Blood Pressure in Women With Diabetes. Science Daily 25.6.2013