Kalaöljy voi auttaa skitsofreniassa

Kalaöljy on yhtä tehokasta kuin mielialalääkkeet, kirjoittavat asiaa tutkineet psykiatrit. Kalaöljy ehkäisee nuorten sairastumista psykoosiin ja nopeuttaa sairastuneiden toipumista, osoittavat uudet kliiniset tutkimukset. Vaikka kalaöljyn käyttöä skitsofrenian hoidossa ehdotettiin jo lähes 40 vuotta sitten, sitä ei ole vieläkään otettu mukaan Käypä hoito -suosituksiin. Syynä on johtavien psykiatrien tiiviit taloudelliset suhteet lääketeollisuuteen.

Vuonna 1976 saksalaissyntyinen, Englannissa vaikuttanut neurofarmakologi Wilhelm Feldberg ja vuonna 1977 englantilainen neuroendokrinologi David Horrobinin (1939–2003), toisistaan tietämättä, esittivät uuden teorian skitsofrenian syistä. Kyseessä ei ole pelkästään aivojen, vaan koko elimistön häiriötila erityisesti solukalvojen fosfolipidien epätasapainossa. Tämä käsitys alkaa nyt olla yleisesti hyväksytty eri puolilla maailmaa. Rasvahappohäiriö voidaan todeta heti taudin alussa, jo ennen kuin hoito edes aloitetaan (Reddy ym. 2004).

Suomalaiset lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät olleet yleisesti tunteneet näitä seikkoja, ennen kuin lääkärilehti Duodecim julkaisi maaliskuussa 2012 kirjoitukseni otsikolla Nuorten ensipsykoosi ja kalaöljy. Kirjoitukseni perustui paljolti Wienin yliopiston lasten- ja nuorisopsykiatrian professorin G. Paul Ammingerin työryhmän tutkimuksiin. Nyt hänen työryhmänsä julkaisi uuden raportin, jossa tarkastellaan post-hoc (jälkeenpäin) sitä, milloin E-EPAn positiiviset vaikutukset alkavat ilmetä skitsofreniassa (Mossaheb ym. 2013).

Suuressa psykoosiriskissä olleen nuoren (n=81) satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus osoitti, että 1,2 g kalaöljyn omega-rasvahappoja päivässä vähentää merkitsevästi sairastumisen riskiä 3 kuukaudessa ja parantaa muutoinkin heidän mielenterveyttään (Amminger ym. 2010). Potilaat saivat päivittäin 700 mg EPAa, 480 mg DHA:ta ja 7,6 mg E-vitamiinia (antioksidanttina kapseleissa olevan öljyn hapettumisen ehkäisyyn). Oireet alkoivat parantua 4 viikon kuluttua, lisää myönteisiä muutoksia ilmeni 8 viikossa ja kokonaistilanne koheni vielä aina 12 viikkoon asti. Kalaöljy oli yhtä tehokasta kuin mielialalääkkeet (masennus- ja psykoosilääkkeet), kirjoittavat psykiatrit. Näin suurta päiväannosta merellisiä omega-3:ja on käytännössä vaikea tai suorastaan mahdotonta saada pelkästä ravinnosta, vaikka kuinka söisi suositusten mukaan.

E-EPA-kalaöljy voi olla hyödyksi skitsofreniaa sairastaville henkilöille, ilmenee myös Harvardin, Arizonan ja Pittsburghin yliopistojen kliinisestä tutkimuksesta (Reddy ym. 2012). E-EPAa annettiin 2 grammaa päivässä 24 viikon ajan 27 potilaalle, joiden skitsofrenia oli kestänyt keskimäärin 4,2 vuotta. Kaikki potilaat saivat käyvän hoidon mukaisia atyyppisiä psyykelääkkeitä, myös koko E-EPA-hoidon ajan. Vaikutusta tutkittiin Wisconsin Card Sort Test (WCST)-testillä, joka tehtiin vaikutusjakson alussa sekä 4, 12 ja 24 viikon kuluttua. Testin tekemiseen kuluu 12–20 minuuttia ja se selvittää koehenkilön henkistä suorituskykyä.

E-EPA vähensi toistuvia tai pysyviä virheitä (Perseverative errors) – WCSTin avainlöydöstä – merkitsevästi: Niitä ilmeni keskimäärin 28,2 hoidon alussa ja 18,4 lopussa. Myös positiiviset oireet paranivat merkitsevästi. Löydös viittaa siihen, että EPA-rasvahapolla on positiivisia vaikutuksia skitsofreniapotilaiden kognitiiviseen suorituskykyyn. Tässä tutkimuksessa ei ollut verrokkiryhmää, mutta tulokset tukevat yksittäisiä tapausselostuksia ja pieniä kliinisiä kaksoissokkokokeita, joissa E-EPA (2 g/vrk) on antanut myönteisiä tuloksia, mutta vain potilailla, joiden sairaus ei ole kestänyt vuosikymmeniä.


Kirjallisuutta:

Mossaheb N, Schäfer MR, Schlögelhofer M, et al. Effect of omega-3 fatty acids for indicated prevention of young patients at risk for psychosis: When do they begin to be effective? Schizophrenia Research. 2013 Jun 15. doi:pii: S0920-9964(13)00282-X. 10.1016/j.schres.2013.05.027
McNamara RK, Jandacek R, Rider T, et al. Adult medication-free schizophrenic patients exhibit long-chain omega-3 Fatty Acid deficiency: implications for cardiovascular disease risk. Cardiovascular Psychiatry and Neurology. 2013;2013:796462. doi: 10.1155/2013/796462
Reddy R, Fleet-Michaliszyn S, Condray R, et al. Reduction in perseverative errors with adjunctive ethyl-eicosapentaenoic acid in patients with schizophrenia: Preliminary study. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2011;84(3-4):79-83. Free Full Text
Amminger GP, Schäfer M, Papageorgiou K, et al. Long-Chain -3 Fatty Acids for Indicated Prevention of Psychotic Disorders: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(2):146-154. Full Free Text
Reddy RD, Keshavan MS, and Yao JK. Reduced red blood cell membrane essential polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia at neuroleptic-naive baseline. Schizophrenia Bulletin, 2004;30, (4), 901–911. Free Full Text