E-EPA suojaa aivohalvauksen aiheuttamilta vaurioilta

Noin 15 000 suomalaista saa vuosittain aivohalvauksen. Tautia sairastavia on Suomessa yli 50 000. Jokainen tapaus maksaa yhteiskunnalle 100 000 euroa. Se tekee 500 miljoonaa euroa. Olisiko siis aihetta pyrkiä ehkäisemään tautia ja rajoittamaan sen vakavuusastetta? E-EPA-niminen kalaöljy suojaa aivoja hapenpuutteen aiheuttamilta vaurioilta, osoittaa uusi japanilainen tutkimus.

Maailman suurimman kalaöljytutkimuksen – japanilaisen JELIS-tutkimuksen – jatko-osassa kävi ilmeiseksi, että E-EPA, 1800 mg päivässä nautittuna, vähensi joka viidennen aivohalvausten uusimisen viiden vuoden kuluessa. Tulos oli parempi kuin mihin millään lääkityksellä päästään. Uusi japanilainen rottatutkimus vahvistaa tätä havaintoa. Tutkimus tehtiin myös siksi, että haluttiin selvittää, millä biokemiallisila mekanismeilla E-EPA suojaa aivoja hapenpuutteen haitoilta.

Urospuolisille Sprague-Dawley rotille (n=105) aiheutettiin 90 minuutin pituinen paikallinen aivoverenkierron häiriö (iskemia). Osa rotista sai E-EPAa 100mg/kg/vrk 3, 5 tai 7 päivää ennen iskemiaa. Verrokkirotat saivat lumetta. Esihoito E-EPAlla 7 ja 5 päivää vähensi merkitsevästi infarktialueen suuruutta ja neurologisia puutosoireita (verrattuna lumehoitoon). Sitä vastoin kolmen päivän esihoito E-EPAlla ja iskemian jälkeen aloitettu E-EPA-hoito ei suojannut aivoja tässä tutkimuksessa. Erikseen tutkittiin E-EPAn mahdollisia vaikutuksia iskemian jälkeen annettuna ilman esihoitoa. Siinä E-EPA ei ollut lumetta tehokkaampaa. Tulokset viittaavat siihen, että meidän ihmistenkin kannattaa nauttia E-EPAa ennaltaehkäisevästi.

E-EPA-esihoito vähensi merkitsevästi aivokuoren 8-hydroksidesoksiguanosiinin (8-OHdG:n, DNA-hapetuksen merkkiaineen), 4-hydroksi-2-nonenaalin (HNE:n, lipidiperoksidaasin merkkiaineen), fosforyloidin addusiinin (Rho-kinaasin aktivaation merkkiaineen) ja von Willebrand -tekijän (endoteliaalisen merkkiaineen) ilmentymistä verrattuna lumehoitoon. E-EPA toimii siis Rho-kinaasin estäjänä. Ennestään tiedetään, että Rho-kinaasin estäjät parantavat verenkiertoa.

E-EPA suojaa rottien aivoja tilapäisen hapenpuutteen (iskemian) aiheuttamilta neurologisilta vaurioilta. Vaikutus perustunee hapetusstressin ja endoteliaalisen Rho-kinaasin aktivaation vaimennukseen, kirjoittavat japanilaiset tiedemiehet.

Ueda M, Inaba T, Nito C, et al. Therapeutic impact of eicosapentaenoic acid on ischemic brain damage following transient focal cerebral ischemia in rats. Brain Research. 2013 May 2. doi:pii: S0006-8993(13)00588-X. 10.1016/j.brainres.2013.04.046