E-EPAn ja E-EPA + E-DHA:n vertailu triglyseridien alentamisessa

Kohonneet seerumin triglyseridit ovat sydän- ja valtimotautien riskitekijä, jonka pienentämisen mahdollisuuksia tutkitaan eri puolilla maailmaa. Kalaöljy E-EPA on osoittautunut tehokkaaksi, mutta nyt japanilaiset tutkijat halusivat verrata sen tehoa E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmään (TAK-085). Molemmat olivat hyviä, mutta E-EPA osoittautui hiukan tehokkaammaksi. E-EPAn erinomainen teho on osoitettu aikaisemmin myös amerikkalaisissa ja hollantilaisissa tutkimuksissa.

Japanilaiset sydänlääkärit ovat pitäneet E-EPAa parhaana kalaöljynä sydän- ja valtimotautien ehkäisyssä ja hoidossa, kun taas länsimaalaiset kardiologit ovat suosineet E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmää. Nyt on julkaistu vertaileva tutkimus näiden kahden etyyliesteröidyn kalaöljyn vaikutuksista seerumin kohonneiden triglyseridiarvojen alentamisessa.

Koehenkilöiksi valittiin 405 potilasta, joiden triglyseridit olivat koholla, 1,7–8,5 mmol/l. He saivat ennestään statiineja (kolesterolilääkkeitä) ja ravinto- ja liikuntaohjeita. Niiden lisänä siis annettiin jompaa kumpaa kalaöljyä. Tutkimusasetelma oli ”golden standard” eli satunnaistettu kaksoissokko ja vaikutusjakso 12 viikkoa.

E-EPAn päiväannos oli 1800 mg (195 potilaalle) ja TAK-085:n 2 tai 4 grammaa (yhteensä 210 potilaalle). Yksi gramma TAK-085:ttä sisälsi 465 mg E-EPAa ja 375 mg DHA:ta.

Ensisijainen päätetapahtuma oli triglyseridien pitoisuuden muutos (prosentteina) vaikutusjakson kuluessa. TAK-085-ryhmässä (2 g/vrk) muutos oli -10,8 ± 22,6, toisessa TAK-085-ryhmässä (4 g/vrk) -22,9 ± 23,1 ja E-EPA-ryhmässä (1,8 g/vrk) -11,2 ± 25,7. Toisin sanoen E-EPA (1,8 g/vrk) oli hiukan tehokkaampaa kuin TAK-805 2 g/vrk, mutta 4 g/vrk TAK-805:ttä alensi triglyseridejä enemmän. Muissa veren rasvoissa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Tulokset vielä taulukon muodossa lukemisen helpottamiseksi.

Triglyseridipitoisuuden muutokset seerumissa:

TAK-805 2 g/vrk -10,8 ± 22,6
TAK-085 4 g/vrk -22,9 ± 23,1
E-EPA 1,8 g/vrk -11,2 ± 25,7
E-EPA 2 g/vrk* -20
E-EPA 4 g/vrk*

-33

* MARINE- ja ANCHOR-tutkimukset vertailun vuoksi. Näiden kaikkien tutkimusten valossa E-EPA alentaa tehokkaammin triglyseridejä kuin E-EPA + E-DHA -yhdistelmä.

Johtopäätös: Japanilaisilla potilailla – joilla oli kohtalaisen vaikea seerumin rasvahäiriö (kohonneet triglyseridit) ja jotka saivat kolesterolilääkkeitä ja elintapaohjausta – 2 g päivässä TAK-085:ttä alensi triglyserejä lähes yhtä hyvin kuin 1,8 g päivässä E-EPAa, mutta 4 g päivässä TAK-085:ttä oli tehokkaampaa kuin 1,8 g E-EPAa. Kalaöljyt olivat hyvin siedettyjä.

Aikaisemmissa ANCHOR- ja MARINE –tutkimuksissa 2 g E-EPAa päivässä alensi triglyseridejä keskimäärin 20 % ja 4 grammaa vastaavasti 33 %. Näiden tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että sekä pelkkä E-EPA että E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmä alentavat kummatkin hyvin triglyseridejä annoksen mukaan (annos-vastesuhde). Triglyseridit alenevat sitä enemmän, mitä suuremmista pitoisuuksista lähdetään. Lisäksi on syytä todeta, että myös vähähiilihydraattinen (vhh) ruokavalio alentaa kohonneita triglyseridejä. Sitä vastoin kolesterolilääkkeillä ei ole niihin juuri mitään vaikutusta. Tri Tatsunon työryhmä osoitti uudessa kliinisessä tutkimuksessaan, että etyyliesteröity kalaöljy vähentää veressä kiertävää haitallista pienimolekylääristä sd-LDL-kolesterolia, joka on aterogeenista (verisuonia ahtauttavaa) (Tarsuno ym. 2015).

E-EPA korjaa veren rasvahäiriötä

Näin kalaöljy alentaa kohonneita triglysderidejä:
1. lipoproteiinilipaasin aktiivisuus lisääntyy, jolloin VLDL:ään sitoutuneet truiglyseridit hydrolysoituvat

2. maksan valmistama VLDL vähenee, kun kalaöljy vaimentaa apoB:n truotantoa

3. maksan glykogeeni. ja rasvahapposyntetaasin aktiivisuus vähenee, jolloin maksa valmistaa vähenmmän triglyseridejä

 4. rasvahappojen hapetus peroksimeissa ja mitokondrioissa vähenee kun PPARα/δ aktivoituu.

Tatsuno I, Saito Y, Kudou K, Ootake J. Efficacy and safety of TAK-085 compared with eicosapentaenoic acid in Japanese subjects with hypertriglyceridemia undergoing lifestyle modification: The omega-3 fatty acids randomized double-blind (ORD) study. Journal of Clinical Lipidology. 2013 May-Jun;7(3):199-207. doi: 10.1016/j.jacl.2013.01.006.
Tatsuno I, Kudou K, Kagawa T. Effect of TAK-085 on Low-density Lipoprotein Particle Size in Patients with Hypertriglyceridemia: A Double-blind Randomized Clinical Study. Cardiovascular Therapeutics. 2015 Jul 29. doi: 10.1111/1755-5922.12146. [Epub ahead of print]

Uusia katsauksia 2019:

Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0.
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text