B-vitamiinit suojaavat ikäihmisten muistia

Ravinnon lisänä nautittu foolihapon, B6- ja B12-vitamiinien  yhdistelmä jarruttaa ikääntymiseen liittyvää muistihäiriötä ja aivojen surkastumista, osoittaa uusi kansainvälinen tutkimus. Se vahvistaa aikaisempaa Oxfordin yliopiston 2-vuotista seurantatutkimusta, jossa sama vitamiiniyhdistelmä ehkäisi muistihäiriöitä ja aivojen surkastumista.

Tutkimukseen osallistui 156 muistihäiriöistä kärsivää ihmistä (keski-ikä 76 vuotta), jotka saivat joko lumetta tai yhdistelmää foolihappo (800 µg) + B6-vitamiini (20 mg) + B12-vitamiini (0,5 mg). Vitamiinien päiväannokset olivat huomattavasti suurempia kuin ravinnosta voi saada. Tutkimusasetelma oli satunnaistettu kaksoissokkokoe.

Aivojen harmaan kudoksen volyymi arvioitiin alussa ja 24 kk:n kuluttua (optimized voxel-based morphometry protocol using the FMRIB Software Library) ja samalla mitattiin plasman homokysteiinin (HCY) pitoisuus.

B-vitamiiniyhdistelmä vähensi jopa 7-kertaisesti surkastumista (atrofiaa) niillä harmaan aivokudoksen alueilla (mm. mediaalisessa etulohkossa), jotka surkastuvat Alzheimerin taudissa. Lumeryhmässä oli suuremmat homokysteiinin pitoisuudet ja ne liittyivät nopeampaan harmaan aineen atrofiaan (kuin B-vitamiiniryhmässä). B-vitamiinien suotuisat vaikutukset rajoittuivat kuitenkin vain niihin henkilöihin, joiden HCY oli yli 11 µmol/l (mikä pitoisuus on tavallinen etenkin suomalaisilla miehillä).

Johtopäätös: B-vitamiiniyhdistelmä vähentää HCY-pitoisuutta, mikä puolestaan ehkäisee ikäihmisten harmaan aivokudoksen surkastumista ja se edelleen ehkäisee kognitiivisten toimintojen [tietotaitojen] heikkenemistä.

Douaud G, Refsum H, de Jager CA, et al. Preventing Alzheimer’s disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 May 20. Abstract