Keuhkoahtaumatauti (COPD) ja D-vitamiini

Ruotsissa göteborgilainen klinikka on tutkinut keuhkoahtaumapotilaiden ja terveiden verrokkien seerumin D-vitamiinipitoisuuksia (S-D-25). Tutkimukseen antoi aiheen se, että ennestään tiedetään D-vitamiinin puutteen liittyvän tähän keuhkosairauteen ja muihin siihen liittyviin tauteihin, erityisesti pohjoisilla leveysasteilla. Tulosten mukaan sekä terveet että sairaat ruotsalaiset saavat aivan liian vähän D-vitamiinia.

Tutkimusaineistona oli 98 keuhkoahtauma- eli COPD-potilasta (FEV/VC-suhde <0,65) Göteborgista ja Upsalasta. Verrokit (n=149) valittiin kansallisesta rekisteristä (Swedish National Registry). Koulutettu ravitsemusterapeutti selvitti kyselemällä ruokavaliota sekä ravintolisien ja lääkkeiden käyttöä.

Verrokkien S-D-25 oli keskimäärin 57,6 ± 23 nmol/l ja COPD-potilaiden 51,5 ± 22 nmol/l. Viitearvo on 75–150 nmol/l.

D-vitamiinin saanti oli viranomaissuositusta pienempää kummassakin ryhmässä. COPD-potilaat saivat kuitenkin verrokkeja enemmän D-vitamiinia sekä ruoasta että pillereistä. Silti heidän S-D-25-lukemansa oli verrokkeja pienempi. Tulos viittaa siihen, että D-vitamiinin saanti on liian vähäistä sekä tavallisilla ruotsalaisilla (verrokit) että erityisesti keuhkoahtaumapotilailla, päättelevät lääkärit.

Keuhkoahtaumatauti johtuu lähes aina tupakoinnista. Tupakoitsijoiden kannattaa ottaa reilusti D-vitamiinia, 100 mikrogrammaa (µg) päivässä.

Päivitys 16.6.2015

Brittitutkimus vahvistaa ruotsalaistutkimuksen tuloksia. Lontoossa CODD-potilaille (n=240) annettiin suun kautta joka toinen kuukausi vuoden ajan joko 3000 µg D-vitamiinia (=50 µg/vrk) (n=122) tai lumetta (n=118).  D-vitamiinihoito ehkäisi taudin pahenemista, mutta ei vähentänyt hengitystieinfektioita. Ilmeisesti päiväannos oli siihen liian pieni; olisi pitänyt olla vähintään 100 µg/vrk (Martineu ym. 2015).

Bulgarialainen tutkimus osoittaa, että yli 83 prosenttia sairaalahoitoon joutuneisra COPD-potilaista potee piielvää D-vitamiinin puutetta, mikä heikentää heidän ennustettaan ja pidetää sairaalassaoloaikaa (Mekov ym. 2015). Useat muutkin tutkimukset kertovat, että D-vitamiinin puutos on yleinen COPD:ssa (ks. kuva Mekovin ym. tutkimuksessa).

Måhlin C, von Sydow H, Osmancevic A, et al. Vitamin D status and dietary intake in a Swedish COPD population. Clinical Respiratory Journal. 2013 May 27. doi: 10.1111/crj.12030.

Martineau AR, James WY, Hooper RL, et al. Vitamin D3 supplementation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (ViDiCO): a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine. 2015;3:120-30. Absctract
Mekov E, Slavova Y, Tsakova A, et al. Vitamin D Deficiency and Insufficiency in Hospitalized COPD Patients. PLoS One. 2015 Jun 5;10(6):e0129080. doi: 10.1371/journal.pone.0129080. eCollection 2015.