Kolesterolilääkkeet aiheuttavat diabetesta

Tiesitkö sinä, että kolesterolia alentavat lääkkeet, statiinit, aiheuttavat diabetesta? Mitä suurempi statiinin päiväannos on, sitä suurempi on myös diabeteksen riski. Uusin hälyraportti tulee Kanadasta, jossa seurattiin 14 vuotta lähes puolta miljoonaa statiineja syövää ihmistä. Lääkkeet aiheuttivat diabetesta sekä primaaripreventiona terveille että sekundaaripreventiona sydänpotilaille annettuna. Nyt on selvää, että statiinit ovat lisänneet diabetesepidemiaa kaikkialla.

Kanadassa statiinit aiheuttivat 22–35 uutta diabetestapausta 1000 käyttäjää kohti sen mukaan mitä statiinivalmistetta käytettiin. Tutkimuksessa seurattiin 14 vuotta yli 470 000 henkilöä, joilla ei alussa ollut diabetesta. Heille oli määrätty atorvastatiinia, rosuvastatiinia, simvastatiinia, pravastatiinia, fluvastatiinia tai lovastatiinia. Heistä 228 000 (48,3 %) oli terveitä ja 243 000 (51,7 %) söi statiineja valtimo- tai sydäntaudin sekundaaripreventioon. Viidessä vuodessa noin 12 prosenttia sairastui diabetekseen. Atorvastatiini, rosuvastatiini ja simvastatiini lisäsivät tätä tautia eniten sekä primaari- että sekundaaripreventiossa. Suomen oloihin sovellettuna tulokset merkitsisivät sitä, että statiinihoito on aiheuttanut ainakin 15 000 –20 000 uutta diabetestapausta.

Statiinit aiheuttavat diabetesta

Kuva kanadalaisesta meta-analyysista: Eri statiinien viidessä vuodessa aiheuttamien uusien diabetestapausten osuus (%) käyttäjistä. Keskimäärin noin 12 % statiinien käyttäjistä sairastuu tyypin 2 diabetekseen. Näin lääketeollisuus ruokkii itse itseään aiheuttamalla lääkkeillä terveille ihmisille taudin, johon tarvitaan taas lisää lääkkeitä.

Naiset ovat miehiä suuremmassa vaarassa saada statiineista diabeteksen, ilmeni Yhdysvaltain terveysviraston rahoittamassa Women’s Health Initiative -tutkimuksessa. Siinä seurattiin 15 vuotta yli 150 000 statiineja syövää naista (50–79 ikävuotta), joilla ei ollut seurannan alkaessa diabetesta. Lähes puolet (48 %) sairastui siihen seurannan aikana. Kaikki erilaiset statiinit aiheuttivat näille naisille yhtä lailla diabetesta.

Statiineja käyttävät ihmiset erittävät muita enemmän haimasta vereen insuliinia, joka vähitellen menettää tehoaan, ja veren sokeripitoisuus alkaa suureta. Henkilö alkaa lihoa vyötäröltään ja matkata kohti tyypin 2 diabetesta. Lisäksi statiinit aiheuttavat lihasten kipuja ja väsymistä, muistin heikkenemistä, hermovaurioita, maksa-, munuais- ja haimatulehduksia ja muita vakavia sivuvaikutuksia.

Sitä vastoin vhh-ruokavalio, kalaöljy ja muut ravintolisät pitävät insuliinin tehokkaana sekä verensokerin ja rasvat hallinnassa. Suosittelen vaihtamaan statiinit berberiiniin ja kromipikolinaattiin. Ne tasapainottavat sekä veren rasvoja että sokeria ilman sivuvaikutuksia.

"Statiinihoidolla on ollut tutkimuksissa yllättävän vähän vaikutusta kuolleisuuteen (2-6 vuoden seurannoissa). Statiinihoidon lopettamista tulisi harkita potilailla, joiden elinajan odote on rajallinen ja/tai jotka saavat statiineista sivuvaikutuksia", kirjoittavat tanskalaiset tutkijat (Lopez Kristensen ym. 2015) BMJ Open 2015;5:e007118 doi:10.1136/bmjopen-2014-007118.

Pidän täysin järjettömänä sitä, että jopa terveille ihmisille määrätään lääkkeitä, jotka aiheuttavat parantumattoman, kalliin pitkäaikaistaudin. Syynä tällaiseen käytäntöön on yksinkertaisesti se, että lääketeollisuus on lahjonut hoitosuosituksia laativat vaikutusvaltaiset lääkärit (Käypä hoito -työryhmät) niin Suomessa kuin muualla.

Carter AA, Gomes T, Camacho X et al. Risk of incident diabetes among patients treated with statins: population based study. BMJ 2013;346:f2610 Free Full Text