ADHD:n sinkkihoito tehokasta

Turkkilaisen psykiatrin klinikan kliininen kaksoissokkotutkimus

Vaikka eräät lastenneurologit ja -psykiatrit suosivat mielellään ADHD:n stimulanttilääkitystä (Ritalin), maailmalla tutkitaan myös oireyhtymän ravitsemushoitoa. Ensimmäinen pelkällä sinkillä tehty kliininen kaksoissokkotutkimus tulee Turkista (1). Aikaisemmissa tutkimuksissa on jo selvitetty sinkin biologisia vaikutusmekanismeja ylivilkkaudessa (2).

Lastenpsykiatrit jakoivat 400 ADHD-lasta – 72 tyttöä ja 328 poikaa – sattumanvaraisesti kahteen ryhmään, joista toinen sai ruoan lisänä sinkkiä (150 mg/vrk sinkiisulfaaitia) ja toinen plaseboa. Koejakso kesti 3 kk.

Hoidon tehoa arvioitiin seuraavin menetelmin:
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Scale (ADHDS)
Conners Teacher Questionnaire
DuPaul Parent Ratings of ADHD.

Sinkkihoito osoittautui plaseboa tehokkaammaksi. Se vähensi lasten ylivilkkautta, impulsiivisuutta ja paransi sosiaalista käytöstä, mutta ei tarkkaavaisuutta. Eniten sinkkihoito auttoi vanhimpia ja ylipainoisia lapsia, joiden veren sinkin ja vapaiden rasvahappojen pitoisuus oli pienin. Sinkkisulfaatti osoittautui hyvin siedetyksi, vaikka päiväannos oli 10-kertainen suomalaisiin ravitsemussuosituksiin verrattuna.

1. Bilici M, Yildirim F, Kandil S, et al. Double-blind, placebo-controlled study of zinc sulfate in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004;28(1):181 [PubMed]
2. Arnold LE, Pinkham SM, Votolato N. Does zinc moderate essential fatty acid and amphetamine treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder? J Child Adolesc Psychopharmacol. 2000 Summer;10(2):111-7. [PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

Sinkkihoidosta ADHD:ssä on PubMedissä 13 julkaisua (hakusanoiksi: "adhd; zink"). ADHD:ssä kannattaa aina ennen mahdollisen lääkehoidon aloittamista kokeilla ainakin puoli vuotta monipuolista ravitsemushoitoa lisäravinteilla. ADHD:ssä on usein puutetta myös magnesiumista sekä kala- ja helokkiöljyjen rasvahapoista. Myös karnosiini kannattaa liittää hoitoon, koska ADHD:ssä aivoissa vallitsee hapetusstressi (Nutr Neurosci. 2003 Oct;6(5):277-81), jota karnosiini hyvänä antioksidanttina hillitsee. Lisäksi karnosiini toimii välittäjäaineena, joka parantaa aivojen eri osien välistä tiedonsiirtoa. Ravitsemushoito on usein tehokasta ja aina turvallista; se ei aiheuta mitään lääkehoidolle ominaisia sivuvaikutuksia. Lue lisää

ADHD:n ravitsemushoito yhtä tehokasta kuin Ritalin
Ritalinista geenimuutoksia
Ritalin on "leikkikentän uusi vaara"
Ritalinin turvallisuus puhuttaa
ADHD ja epilepsia