D-vitamiini ehkäisee ikääntyvien hengitystieinfektioita

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio) julkaisi vastikään tutkimuksen, jonka mukaan ikäihmiset ovat alttiita sairastumaan keuhkokuumeeseen, jos heidän veressään on vain vähän D-vitamiinia. "Health Survey for England 2005" -tutkimus vahvistaa, että seerumin pieni D-vitamiinipitoisuus altistaa yli 65-vuotiaita hengitystieinfektioille. Tällaiset pienet pitoisuudet ovat tavallisia Suomessa, koska D-vitamiinin saanti on liian vähäistä.

Tutkimukseen osallistui 2070 yli 65-vuotiasta henkilöä, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli mitattu. Tutkijat kirjasivat koehenkilöiden itsensä raportoimat pitkäaikaiset hengitystieinfektiot ja vertasivat niitä S-D-25:een. Sen viitearvo on 75–150 nmol/l (Espanjassa ja Ranskassa 75–250 nmol/l).

Vakava D-vitamiini puutos (S-D-25 < 35 nmol/l) liittyi kaksinkertaiseen infektioiden riskiin verrattuna >64 nmol/l -pitoisuuteen. Niillä, joiden pitoisuus oli keskivälillä 35-48,9 nmol/l, oli 1,75-kertaa enemmän infektioita kuin >64 nmol/l -pitoisuudessa.

Pienet seerumin D-vitamiinin pitoisuudet liittyvät hengitystieinfektioihin, päättelee tutkija. Pohjoisilla leveysasteilla elävän väestön riittävä D-vitamiinin saanti tulee turvata, koska sillä on suuri merkitys etenkin ikääntyville henkilöille ja D-vitamiini voi olla tehokas ja halpa tapa ehkäistä tulehduksia ja niiden komplikaatioita.

Tämäkin tutkimustulos lisää paineita valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) D-vitamiinityöryhmälle (Mikael Fogelholm, Christel Lamberg-Allardt, Ursula Schwab ym.), jonka pitäisi päivittää D-vitamiinin saantisuositus tutkimustiedon edellyttämälle tasolle. Alle 64 nmol/l -pitoisuudet ovat nimittäin Suomessa arkipäivää, eikä tämä pitoisuus ylity nykyisillä eikä suunnitelluilla saantisuosituksillakaan. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan esim. useimmat Crohnin tautia potevat henkilöt tarvitsevat 125 µg D-vitamiinia päivässä. Viranomaissuositus on vain 10 µg/vrk (yli 75-vuotiaille 20 µg/vrk).

D-vitamiini on hyvä luonnon yleisantibiootti kaikkiin infektioihin (Borella ym. 2014). Tukholman Karoliinisen instituutin infektiolääkäreiden tutkimuksen mukaan 100 µg/vrk D-vitamiinia ehkäisee merkittävästi infektioherkkien ihmisten sairastumisia, lyhentää infektioiden kestoa ja vähentää antibioottien tarvetta jopa 63% (Bergman ym. 2015)

Hirani V. Associations Between Vitamin D and Self-Reported Respiratory Disease in Older People from a Nationally Representative Population Survey. J Am Geriatr Soc. 2013 May 6. doi: 10.1111/jgs.12254.
Borella E, Nesher G, Israeli E, Shoenfeld Y. Vitamin D: a new anti-infective agent? Annals of  New York Academy of Sciences. 2014 Mar 4. doi: 10.1111/nyas.12321.
Bergman P, Norlin AC, Hansen S, Björkhem-Bergman L. Vitamin D supplementation to patients with frequent respiratory tract infections: a post hoc analysis of a randomized and placebo-controlled trial. BMC Research Notes. 2015 Aug 30;8(1):391. doi: 10.1186/s13104-015-1378-3. Free Full Text