D-vitamiini ja rintasyövän riski

Useat uudet tutkimukset viittaavat siihen, että riittävä D-vitamiinin saanti ehkäisee rintasyöpää ja parantaa sen ennustetta. Entä mikä sitten on riittävä saanti? Paljonko veressä pitää olla D-vitamiinia? Uusi koontitutkimus osoittaa, että ihanteellinen pitoisuus on paljon suurempi kuin suomalaisten keskiarvo.

Harvardin ja Massachusettsin yliopistot ovat tehneet meta-analyysin vuoteen 2011 mennessä julkaistuista tutkimuksista, joissa on pyritty selvittämään veriplasman D-vitamiinin pitoisuuden (P-D-25) ja rintasyövän riskin yhteyttä. Yhdeksässä etenevässä (prospektiivisessa) tutkimuksessa oli 5206 rintasyöpään sairastunutta ja 6450 verrokkinaista, joiden P-D-25 oli mitattu ennen sairastumista. Tutkijat pyrkivät löytämään kynnys- tai raja-arvoja, jotka korreloisivat rintasyövän syntyyn. Alle 27 ng/mL eli 67,5 nmol/ osoittautui yhdeksi tällaiseksi raja-arvoksi.

Vaihdevuodet ohittaneiden (postmenopausaalisten) naisten rintasyövän riski oli pienimmillään 67,5–87,5 nmolissa/l siten, että jokainen 12,5 nmol/l lisäys pienensi riskiä 12 %. Vaikutus tasoittui 87,5 nmolin kohdalla. Toisin sanoen sen ylitys ei enää pienentänyt rintasyövän riskiä tässä aineistossa.

Aikaisempi Rochester-yliopiston kliininen tutkimus osoitti, että alle 80 nmolin/l pitoisuudessa rintasyöpä on aggressiivisempi ja sen ennuste huonompi kuin yli 80 nmol/l -pitoisuuksissa. Amerikkalaiset rintasyöpäkirurgit nostavat potilaittensa veren D-vitamiinipitoisuuden 125 nmoliin/l, jolloin ennuste paranee.

Tuloksista voidaan päätellä, että pitoisuuden tulee olla veressä vähintään 87,5 nmol/l eikä 50 nmol/l, kuten THL ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan "asiantuntijat" vakuuttelevat. Riittävään pitoisuuteen pääsemiseksi ei riitä 10–20 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia, sillä yleensä 1 µg nostaa veressä olevaa pitoisuutta 1 nmolilla. Tämäkin tutkimustulos lisää painetta D-vitamiinin saantisuosituksen nostoon tutkimustiedon edellyttämälle tasolle. Minusta biologinen suositusarvo (S-D-25 tai P-D-25) olisi kaikkein paras.

D-vitamiinitutkimukset ovat osoittaneet kuinka perusteellisen väärässä ovat olleet ne suomalaiset lääkärit ja ravitsemustieteilijät, jotka ovat ylimielisinä ivanneet ja pilkanneet "vitamiini- ja hivenainelääkäreitä", jotka ovat analysoineet potilaittensa veren vitamiinien ja hivenaineiden pitoisuuksia ja korjanneet puutokset ravintolisillä.

Bauer SR, Hankinson SE, Bertone-Johnson ER, Ding EL. Plasma Vitamin D Levels, Menopause, and Risk of Breast Cancer: Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies. Medicine (Baltimore). 2013 Apr 25. PubMed